FR

JEUGDZORG EMMAÜS - Mechelen

Project : Verbinding met de samenleving als basisvoorwaarde voor welbevinden en maatschappelijke integratie van jongeren in kwetsbare situaties.

‘’

De Jeugdzorg stimuleert jongeren om zichzelf en de wereld te verkennen, hun talenten en passies te ontdekken en zo op een volwaardige manier hun plek in de samenleving te kunnen innemen. Meer nog dan bij financiële drempels spelen een negatief zelfbeeld, wantrouwen, onzekerheid en gebrek aan welbevinden een rol bij kansarmoede en de generationele overdracht ervan. Jeudgzorg zorgt voor opvang, ondersteuning, bemiddeling en begeleiding op maat.