FR

OCMW Vorselaar

Project: generatiearmoede in de gemeente aanpakken met een 10-stappenplan om jongeren van 15-21 jaar weerbaarder te maken

De troef van elke kleine gemeente is dat het bestuur goed op de hoogte is van wat er leeft en alle inwoners kent. OCMW Vorselaar speelt dat uit door armoede bij de wortels aan te pakken. Ons eigen beleid rond kinderarmoede heeft recent een gemeentelijk kinderarmoede- en hulpfonds opgeleverd. We willen die middelen nu gebruiken om structureel te werk te gaan.

Hoe? Met een ambitieus 10-punten stappenplan voor 2022.
  • De bouw van een kinder- en jongerencampus
  • De opstart van preventieve eerstelijnspraktijk PIOEN
  • De uitgave van een UiT-pas
  • De aanwerving van extra personeel
map

‘’

Als lokaal bestuur hebben we een geïntegreerd 10-stappenplan om generatiearmoede aan te pakken in Vorselaar. Er is recent een kinderarmoedefonds en hulpfonds opgericht in de gemeente maar we bieden ook echt een structurele, integrale aanpak aan. Naast financiële ondersteuning (leefloon, budgetbegeleiding) werkt onze sociale dienst – samen met de vrijwilligers van welzijnsschakel ’t Kiertje – ook aan vrije tijd en de context rondom cliënten (netwerk versterken, vrijetijdsparticipatie, opstart van UiTPAS in 2022), gezondheid (start van multidisciplinair preventief gezondheidshuis PIOEN in 2022), voeding (actieve werking van een eigen sociale kruidenier, inkapseling in een nieuwe sociale campus het komende jaar), huisvesting (meer en kwaliteitsvolle sociale huisvesting), psychologische ondersteuning (inzet van eigen eerstelijn psycholoog), werk (arbeidstrajectbegeleiders, activeringsdienst) en samenwerkingen met scholen (outreach via ARKTOS, jeugdwelzijnsoverleg, …).

Lieven Janssen

Burgemeester Vorselaar

Een voorbeeldaanpak op lokaal niveau om te strijden tegen kinderarmoede! Hun middelen stemmen overeen met hun ambities: ze beschikken niet alleen over voldoende geld, mankracht en een gestructureerde aanpak, maar hebben ook partnerschappen met alle relevante spelers. Ik bewonder hun inzet om zo coherent te werken.

Françoise Pissart

Jurylid, fondation Roi Baudouin ‘’