FR

OCMW Eeklo

Project: kwetsbare aanstaande en jonge gezinnen in contact brengen met het lokale aanbod en de lokale voorzieningen

Een kwart van de pasgeboren kinderen in Eeklo groeit op in een kansarm gezin. Om dat aan te pakken, heeft OCMW Eeklo van kinderarmoedebestrijding een prioriteit gemaakt. Met dit project willen we mensen hun sociale grondrechten leren afdwingen.

Voor wie?
 • Jonge kwetsbare ouders
 • Kinderen
Waarom?

Goed begonnen, is half gewonnen. De kansen die kinderen krijgen, bepalen voor een groot stuk de rest van hun leven. Daarom willen wij kinderen aan de start zo veel mogelijk kansen geven en hen ook in latere levensfases blijven ondersteunen.

Hoe?
 • Een schakelpersoon inzetten die zorgt voor
 • Individuele begeleiding op maat
 • Kennismaking met/uitbreiding van het bestaande en het nieuwe aanbod aan opvoedings- en gezinsondersteuning (Huis van het Kind)
 • Informatie over sociale grondrechten
 • Creatie van 8 bijkomende flexibele (inkomensgerelateerde) kinderopvangplaatsen
 • Organisatie van wijkgerichte ‘pop-up’ speel- en ontmoetingsmomenten
 • Koppeling van materieel en immaterieel aanbod
 • Creatie van nieuw aanbod om een antwoord te bieden aan de bestaande noden
 • Uitrol van perinataal netwerk
map

‘’

OCMW Eeklo is zeer blij met de extra subsidies van het Ethias Youth Solidarity Award voor het project: “Het Jonge Kind … Eeklo schakelt naar de toekomst.”
Door de toenemende (kinder)armoede zijn er veel meer kwetsbare gezinnen die ondersteuning nodig hebben.
Het stadsbestuur gaat hier actief mee aan de slag en wil iedere burger de nodige hefbomen aanreiken om zich te ontplooien.

Danny Smessaert

Schepen van welzijn

Dit doen we door een schakelpersoon in te zetten die aanstaande en jonge gezinnen met kinderen tot 2,5 jaar begeleidt om hun sociale grondrechten te realiseren. Daarnaast voorzien we ook 8 bijkomende flexibele (inkomensgerelateerde) opvangplaatsen, speel- en ontmoetingsmomenten, materieel aanbod, … We hebben ook een perinataal netwerk dat nadenkt over hoe we aanstaande en jonge gezinnen nog beter kunnen ondersteunen.
Met deze extra steun van Ethias zullen we de bestaande werking uitbreiden. Zo kunnen er nog meer jonge ouders en kinderen de kansen krijgen die ze verdienen.

Filip Smet

Echevin de la jeunesse ‘’

Dit doen we door een schakelpersoon in te zetten die aanstaande en jonge gezinnen met kinderen tot 2,5 jaar begeleidt om hun sociale grondrechten te realiseren. Daarnaast voorzien we ook 8 bijkomende flexibele (inkomensgerelateerde) opvangplaatsen, speel- en ontmoetingsmomenten, materieel aanbod, … We hebben ook een perinataal netwerk dat nadenkt over hoe we aanstaande en jonge gezinnen nog beter kunnen ondersteunen.
Met deze extra steun van Ethias zullen we de bestaande werking uitbreiden. Zo kunnen er nog meer jonge ouders en kinderen de kansen krijgen die ze verdienen.

Schepen van jeugd, Filip Smet

Intergenerationele armoede doorbreken door zich zowel op zeer jonge kinderen als op hun ouders (vaak jongeren) te richten, met een proactieve aanpak om hen tegemoet te komen en in hun behoeften te voorzien. De kracht van de aanpak is de combinatie van verschillende invalshoeken: inkomen, sociale voorzieningen, gezondheid, vrije tijd en werkgelegenheid. Een prachtig project!

Françoise Pissart

JuryLid, Koning Boudewijnstichting ‘’