FR

OCMW Etterbeek

Project: Pass'âge - Project van autonome huizen

Door je ouders geslagen of buitengezet worden, in een kraakpand wonen of dakloos zijn … In zulke omstandigheden kunnen jongeren zich niet goed ontwikkelen.
Het OCMW van Etterbeek komt met een oplossing. Twee autonome huizen bieden jongeren (18-25 jaar) in lastige levenssituaties tijdelijk onderdak voor een periode van 6 tot 12 maanden. Het project ‘Pass’âge’ leert de jongeren in een gemeenschap leven, ondersteunt de jongeren om zelfstandig te worden en laat hen zich ontplooien met verschillende thematische workshops als aanzet.

map

‘’

Ons OCMW is zeer verheugd dat het de Ethias Youth Solidarity Award heeft gekregen voor de autonomiehuizen voor kansarme jongeren die hun huisvesting en hun houvast zijn kwijtgeraakt. Dankzij deze steun kunnen binnenkort 10 appartementen in twee huizen worden ingericht, waar jongeren in gemeenschap zullen leven en, met de steun van onze maatschappelijk werkers, geleidelijk hun zelfstandigheid zullen verwerven.

Arnaud Van Praet

Voorzitter OCMW Etterbeek

Sterk aan dit project is dat het de autonomie en het zelfvertrouwen van jongeren wil versterken via het aanbieden van tijdelijke gemeenschappelijke huisvesting en individuele begeleiding. Jongeren leren samenleven en ontwikkelen van de sociale vaardigheden die hen in staat stellen te functioneren in de samenleving.

Piet Van Schuylenbergh

Jurylid, VVSG ‘’