Veelgestelde vragen inzake het noodweer

Indien je hier geen antwoord vind op je vragen, gelieve ons dan een bericht te sturen.
INFO

Door de hevige regen en overstromingen melden veel klanten momenteel schade.

Woningverzekering

Mijn woning of appartement dreigt onder te lopen, wat moet ik doen?

 • Haal zandzakjes, waterbestendige platen, een waterpomp, en andere zaken in huis die je kunnen helpen om deuren, keldergaten, en andere openingen te dichten waarlangs water binnen kan dringen. Hou de aankoopbewijzen goed bij en stop ze bij je verzekeringsdossier bij schade.
 • Breng elektrische apparaten, waardevolle voorwerpen en belangrijke documenten naar droge, (indien mogelijk) hoger gelegen ruimtes. Indien het niet mogelijk is om de elektrische apparaten of waardevolle voorwerpen te verplaatsen, zet deze dan op sokkels of bakstenen.
 • Zet waar mogelijk meubels hoger van de grond, leg tapijten weg.
 • Sluit gas, water en elektriciteit af. Dicht de stookolietank af indien mogelijk.
 • Breng jezelf, je gezin, je huisdieren, ... in veiligheid:
  • Ga naar een hoge plek in huis of zoek een droge plek in de buurt.
  • Denk aan een EHBO-kit, zo nodig je persoonlijke medicatie en verzorgingsspullen.
  • Zorg voor voldoende eten en drinkwater (vul bijv. je badkuip).

Mijn woning of appartement is overstroomd, wat moet ik doen?

 • Neem zo veel mogelijk foto’s van de schade en breng alle details in beeld zowel in je woning als buiten: muren, meubels, tapijten, andere voorwerpen, enz. Deze foto’s hoef je ons niet door te sturen, maar mag je rechtstreeks aan de expert bezorgen wanneer hij deze vraagt.
 • Probeer alvast zo veel mogelijk water buiten te krijgen, eventueel met een pomp of met de hulp van de brandweer.
 • Gooi niets weg:
  • Hou beschadigde voorwerpen in de mate van het mogelijke bij. Dit helpt bij de verwerking van uw schadedossier (Ethias kan beschadigde voorwerpen opvragen). Etenswaren en andere bederfbare goederen mag je weggooien nadat je er gedetailleerde foto’s van gemaakt hebt.
  • Laat voorwerpen die nog gered of hersteld kunnen worden, drogen, zeker ook elektrische toestellen.
 • Geef het schadegeval zo snel mogelijk aan:
  • Breng Ethias ten laatste binnen de 10 dagen op de hoogte van de schade.
  • Meld je schade online of via je klantenzone. Zo kunnen we je zo snel en zo goed mogelijk helpen.
 • Maak een gedetailleerde lijst van alle schade:
  • Wees nauwkeurig en geef belangrijke informatie door zoals merk, model, serienummer, aankoopprijs, etc.
  • Voeg zo veel mogelijk bewijzen toe (foto’s, aankoopbewijs). Hoe meer details, hoe makkelijker we je dossier kunnen behandelen.
 • Er wordt een expert aangesteld om de schade op te meten. Wacht de conclusies van de expert af voordat je grote herstellingen doet of voorwerpen weer aankoopt.

Mag ik mijn beschadigde voorwerpen al weggooien ( in de daarvoor bestemde containers )?

 • Beschadigde voorwerpen en meubels mogen worden weggegooid nadat deze voldoende gefotografeerd werden voor de expert.
 • Nadat je alles gefotografeerd hebt, mag je uitzonderlijk en in het kader van deze ramp, een onderneming contacteren om de beschadigde goederen uit je kelder of je woning te laten verwijderen. In dat geval, moet je wel de factuur kunnen voorleggen aan de expert.

Mijn diepvries is ontdooid door een stroomonderbreking. Ben ik verzekerd?

De ontdooide inhoud van je diepvries is verzekerd. Nadat je gedetailleerde foto’s hebt gemaakt van de schade, mag je de etenswaren en andere bederfbare goederen weggooien. Geef je schade ook zo snel mogelijk aan.

Wanneer komt de expert langs?

In functie van het aantal te behandelen dossiers en van zodra het mogelijk is, zal de expert je contacteren om een afspraak te maken.>

Mijn woning of appartement is onbewoonbaar, waar kan ik terecht?

 • Je kan natuurlijk niet thuisblijven. In dat geval zorgt Ethias voor een huisvestingsvergoeding.
 • Je kan 5 dagen terecht in een hotel. Tijdens deze 5 dagen vragen we je om een andere oplossing te zoeken voor middellange termijn ( AirBNB, chalet, vakantiewoning).
 • Indien er geen oplossing gevonden kan worden binnen deze termijn kan het hotelverblijf nog met maximum 5 dagen verlengd worden.

Ik ben huurder van een woning of appartement en er is waterschade. Wat moet ik doen?

 • Er is schade aan het gebouw: breng de eigenaar op de hoogte zodat deze zijn eigen verzekeraar kan inlichten.
 • Er is schade aan je inboedel en deze is bij Ethias verzekerd:
  • Geef het schadegeval zo snel mogelijk aan.
   • Breng Ethias ten laatste binnen de 10 dagen op de hoogte van de schade.
   • Meld je schade online of via je klantenzone. Zo kunnen we je zo snel en zo goed mogelijk helpen.
  • Maak een gedetailleerde lijst van alle schade (beschadigde voorwerpen of van de gehuurde inrichting).
   • Wees nauwkeurig en geef belangrijke informatie door zoals merk, model, serienummer, aankoopprijs, etc.
   • Voeg zo veel mogelijk bewijzen toe (foto’s, aankoopbewijs). Hoe meer details, hoe makkelijker we je dossier kunnen behandelen.
  • Gooi niets weg.
   • Hou beschadigde voorwerpen in de mate van het mogelijke bij. Dit helpt bij de verwerking van uw schadedossier (Ethias kan beschadigde voorwerpen opvragen). Etenswaren en andere bederfbare goederen mag je weggooien nadat je er gedetailleerde foto’s van gemaakt hebt.
   • Laat voorwerpen die nog gered of hersteld kunnen worden, drogen, zeker ook elektrische toestellen.
  • Er wordt een expert aangesteld om de schade op te meten. Wacht de conclusies van de expert af voordat je grote herstellingen doet of voorwerpen weer aankoopt.
  • Wanneer komt de expert langs? In functie van het aantal te behandelen dossiers en van zodra het mogelijk is, zal de expert je contacteren om een afspraak te maken.

Zijn mijn tuin en mijn tuinhuis gedekt door mijn verzekering?

Ja. Schade aan een tuinhuis, schuur of berghok en hun inhoud evenals omheiningen, heggen, beplanting en verharding zijn gedekt onder de voorziene limieten van uw woningverzekering.

Mijn mazouttank is beschadigd, mag ik beroep doen op een gespecialiseerde firma?

 • Ja. Onkosten voor het saneren van bodemverontreiniging naar aanleiding van mazoutlekken zijn gedekt binnen de voorziene limieten van uw woningverzekering.
 • Ook het saneren van de woning of verzekerde inboedel is gedekt.

Mijn tablet, laptop, smartphone, … is/zijn beschadigd door de overstromingen. Ben ik verzekerd?

 • Heb je een Woningverzekering met een dekking voor je inboedel? Je digitale apparaten zijn meeverzekerd met de inboedel.
 • Heb je geen Woningverzekering bij Ethias maar wel een Digital Omnium ? Je laptop, tablet en smartphone zijn verzekerd voor waterschade. Doe je aangifte via onze site.

Mijn (elektrische) fiets of voortbewegingstoestel is beschadigd door de overstromingen. Ben ik verzekerd?

 • Heb je een Woningverzekering met een dekking voor je inboedel? Je (elektrische) fiets en voortbewegingstoestellen zijn meeverzekerd met de inboedel.
 • Heb je geen Woningverzekering bij Ethias maar wel een verzekering Bike & More ? Ethias dekt alle schade aan (elektrische) fietsen of voortbewegingstoestellen (bijv. elektrische scooters, hoverboards, enz.), evenals het totaalverlies in geval van overstroming, op voorwaarde dat je de waarborg "materiële schade" hebt.

De brandweer kan mijn kelder niet komen leegpompen. Kan ik zelf een firma contacteren zonder voorafgaande goedkeuring van de offerte door Ethias?

In het kader van deze catastrofe, kan je zelf uitzonderlijk een firma contacteren voor het leegpompen van je kelder of woning. In dat geval, moet je wel de factuur kunnen voorleggen aan de expert.

Is er bij schade een vrijstelling van toepassing in de Woningverzekering?

Er is geen vrijstelling van toepassing als de schade meer bedraagt dan € 269,31, ook niet voor natuurrampen.

Camionnette Autoverzekering / Bestelwagenverzekering

Mijn auto of bestelwagen heeft overstromingsschade opgelopen. Dekt mijn verzekering mijn voertuig?

Ethias dekt alle schade aan het voertuig net als het totaalverlies ervan bij overstroming (bv. auto in de ondergelopen kelder of weggespoeld door het water) op voorwaarde dat de klant één van onze 4 Omnium-verzekeringsformules heeft: Mini Omnium (Classic of Plus) of Full Omnium (Classic of Plus).

Heb je alleen een verzekering "Burgerlijke Aansprakelijkheid" afgesloten? Dan kan je een beroep doen op het Rampenfonds als de natuurramp officieel wordt erkend.

Door de overstromingen is mijn voertuig niet meer rijklaar en moet het worden weggesleept. Vergoedt Ethias het slepen?

Ethias vergoedt het slepen van je voertuig als je één van onze 4 Omnium-verzekeringsformules hebt: Mini Omnium (Classic of Plus) of Full Omnium (Classic of Plus) of een contract Ethias Assistance Car&Family (Plus).

Indien je alleen een verzekering "Burgerlijke Aansprakelijkheid met waarborg Mobility" hebt, neemt Ethias uitzonderlijk ook de sleepkosten ten laste in het kader van deze catastrofe.

Ethias Bike&more

Mijn fiets of elektrische scooter heeft schade opgelopen door de overstromingen. Dekt mijn verzekering Ethias Bike&more dit?

Ethias dekt alle schade aan (elektrische) fietsen of voortbewegingstoestellen (bijv. elektrische scooters, hoverboards, enz.), net als het totaalverlies in geval van overstroming, op voorwaarde dat je de waarborg "materiële schade" hebt.

Ethias Assistance Car&family / Car&Family Plus / Family

Ik ben op vakantie in het buitenland en mijn woning is overstroomd. Kan Ethias me helpen sneller thuis te komen?

Ja, in geval van een ernstig schadegeval thuis (brand, waterschade, storm, ontploffing of implosie) waardoor je woning onbewoonbaar wordt, organiseert Ethias op haar kosten de terugreis van één verzekerde per trein (eerste klas) of lijnvliegtuig (economy class).

Ik ben op vakantie in België en mijn voertuig is door de overstromingen niet meer rijklaar. Ben ik verzekerd?

Ja, Ethias zorgt voor je voertuig (pechverhelping of slepen) en organiseert, op haar kosten, je terugkeer naar huis. Als je hebt gekozen voor de formule Assistance Car&Family (Plus), krijgt je bovendien een vervangwagen ter beschikking (voor maximaal 5 dagen).

Jaarlijkse en tijdelijke Annuleringsverzekering

Ik ben op vakantie (in het buitenland of in België) en mijn woning is overstroomd. Ik moet mijn verblijf inkorten. Betaalt Ethias voor de vakantiedagen die ik niet heb kunnen opnemen?

Ja, Ethias vergoedt het saldo van de vakantiedagen, berekend naar rato van de oorspronkelijk geplande resterende dagen, bij een vervroegde terugkeer door ernstige schade aan je woning (brand, waterschade, storm, ontploffing of implosie) waardoor de woning onbewoonbaar is.

PS: De kost van dit verblijf moet minstens € 150 bedragen. Bij een verblijf in België moet de verblijfsduur minstens 4 opeenvolgende dagen bedragen.

Ik ga binnenkort op vakantie (in het buitenland of in België) en mijn woning is overstroomd. Kan ik mijn vakantie annuleren?

Ja, Ethias garandeert de terugbetaling van alle kosten en uitgaven die je zou moeten betalen bij annulering van de reis door een aanzienlijke materiële schade aan je eigendom in de laatste dertig dagen voor vertrek. Dit geldt op voorwaarde dat deze schade niet te voorzien was en dat je aanwezigheid absoluut noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld.

PS: De kost van dit verblijf moet minstens € 150 bedragen. Bij een verblijf in België moet de verblijfsduur minstens 4 opeenvolgende dagen bedragen.

Forfaitair voorschot bij opening van een schadedossier

Ik heb al onkosten, maar mijn schadedossier is nog niet behandeld. Wat nu?

Een voorschot van € 1.500,00 zal automatisch gestort worden aan al onze particuliere verzekerden wiens eigendom beschadigd werd door de overstromingen.

Mijn schadedossier

Opvolging van mijn schadedossier

Je hebt schade geleden door de overstromingen tijdens de maand juli en je hebt al een aangifte gedaan van je schade bij onze schadedienst.

Een bevestiging van de opening van het dossier en het dossiernummer werd je al toegestuurd. In deze bevestiging vind je ook de gegevens van de expert die je toegewezen is.


Eerste nood- en vrijwaringsmaatregelen

Je veiligheid staat voorop. Daarom is het toegestaan om zelfs voordat de expert is langsgeweest al actie te ondernemen:

 • Vernielde en onherstelbare goederen mogen worden verwijderd nadat deze grondig gefotografeerd werden
 • Je mag starten met de opruiming van je eigendom(men), indien nodig met de hulp van een gespecialiseerde firma
 • Vervangen van zaken die dienen om in je basisbehoeften te voorzien ( koelkast, kleding, enz. ). Bewaar wel de foto’s en betalingsbewijzen voor het dossier
 • Zoeken van tijdelijk onderkomen. Bewaar ook hier het betalingsbewijs

Bij de opening van je dossier, kreeg je reeds een forfaitair bedrag van € 1.500 gestort op je rekeningnummer om deze eerste acties te ondernemen.


Schatting van de schade

De expert die toegewezen is aan je dossier is verantwoordelijk voor de schatting van de schade:

 • Hij is de aangewezen tussenpersoon. Zijn gegevens zijn mee opgenomen in de bevestiging van je aangifte.
 • Hij neemt zelf contact op met jou. Door het hoge aantal schadegevallen, kan dit enkele weken duren. Aarzel niet om hem rechtstreeks te contacteren bij dringende vragen.
 • Hij stelt nadien een proces verbaal op van de expertise samen met de schatting van de schade ( taxatieverslag ). Afhankelijk van de ernst van de schade, kan het gebeuren dat er meerdere taxatieverslagen nodig zijn voordat het dossier definitief kan worden afgesloten.


Betaling en vergoeding

Ethias en niet de expert, zal je deze vergoeding betalen.


In je klantenzone kan je steeds de actuele status van je schadedossier raadplegen. We doen er alles aan om je zo goed mogelijk bij te staan, vanaf de aangifte van je schade tot de uitbetaling van de vergoeding.

Versnel de afhandeling door duidelijke administratie

Je hebt schade geleden door de overstromingen in juli en je hebt een aangifte gedaan van je schade bij onze schadedienst.

Een bevestiging van de opening van het dossier en het dossiernummer werd je al toegestuurd. In deze bevestiging vind je ook de gegevens van de expert die je toegewezen is.

Ondanks de ongeziene omvang van deze natuurramp doen de expertisekantoren hun uiterste best om al de dossiers kwalitatief af te handelen binnen een zo kort mogelijke termijn.


Je kan hen hierbij een handje helpen door het zo efficiënt en compact mogelijk doorsturen van de opgevraagde info met betrekking tot je schade-eis. Hieronder enkel tips:

 • Bundel de bewijsstukken met betrekking tot de schade-eis (bestekken, inventaris, facturen) en stuur alles door als het dossier compleet is.
 • Geef duidelijk aan welke bewijzen voor inhoud schade en welke voor gebouw schade zijn.
 • Je kan je dossier ook opsplitsen in ‘deeldossiers’, een voor de schade aan je inhoud en een voor de schade aan het gebouw. Dan bezorg je de expert elk deeldossier zodra dit volledig is.
 • Kies de beste foto’s voor je dossier en probeer je te beperken tot één, maximum 2 overzichtsfoto’s van de schade (met beperkte resolutie). LET WEL: Hou het overige foto- en filmmateriaal bij de hand, voor het geval de expert nog bijkomende vragen heeft.
 • De expert handelt je dossier af en bezorgt Ethias het nodige. Je hoeft dus zelf je schadebewijsstukken niet aan Ethias te bezorgen.

We sturen deze tips naar aanleiding van algemene feedback van ons experten team. Maar het kan dus zijn dat jouw expert je inmiddels andere richtlijnen gegeven heeft. Als dat het geval is, ga je best te werk op basis van zijn/haar voorstel.


Indien je reeds al de documenten hebt overgemaakt, hoef je uiteraard niets meer te ondernemen. De expert zal zo snel mogelijk contact met je opnemen nadat hij je dossier verwerkt heeft.

In je klantenzone kan je steeds de actuele status van je schadedossier raadplegen.

Diverse

APP4YOU: het online platform waarop je een dienst kan aanvragen of aanbieden.

Meer dan ooit hebben we elkaar nodig om de beproevingen van het leven te overwinnen, zoals onder andere de Covid-crisis of de dramatische overstromingen van midden juli.

Daarom heeft Ethias reeds 1,5 jaar geleden het online platform APP4YOU ontwikkeld, waarop je gratis een dienst kan aanvragen of aanbieden.

Handhaaf en reken op de solidariteit van allen voor het welzijn van allen!

Plaats je zoekertje gratis op APP4YOU en je zal zien dat je snel voorstellen voor hulp zal hebben als reactie.

Heb je zelf tijd en zin om iemand te helpen? Steek de handen uit de mouwen en help iemand. Je zal merken: niks voelt zo goed als iemand helpen!

Iedereen is welkom, Ethias-klant of niet.

Enkele voordelen :

 • APP4YOU is 100% gratis en erg gebruiksvriendelijk (registreren kan via ITSME).
 • In enkele klikken maak je je account aan. Daarna kan je makkelijk een dienst aanvragen of aanbieden.

Hoe meer mensen zich op APP4YOU registreren, hoe meer mensen geholpen kunnen worden.

Twijfel niet: registreer je nu op APP4YOU.

Ik heb geen directe schade ten gevolge van de overstromingen, maar ik zit zonder elektriciteit (gas, ed.). Heb ik recht op tussenkomst van mijn verzekeraar?

Neen, indien de verzekerde inhoud geen directe schade heeft ten gevolge van de overstromingen, dan is dit niet gedekt. We adviseren je om rechtstreeks contact op te nemen met je energieleverancier. Deze kan alle nodige informatie geven in functie van je woonplaats.

Solidariteitsactie van COMEOS ondersteund door de verzekeringssector voor de getroffenen Belgische federatie voor handel en diensten

Heb je schade geleden door de overstromingen van de afgelopen weken? Dan zal je in de volgende dagen/weken waarschijnlijk je vernielde meubelen, keukentoestellen, kleding, … moeten vervangen.

Om je te helpen en haar solidariteit te tonen, heeft Comeos (Belgische federatie voor handel en diensten) haar leden gevraagd om je te ondersteunen in de vervanging van deze goederen, door je gunstige voorwaarden aan te bieden.

Elke handelaar staat vrij om zelf het type goederen, de voorwaarden en de looptijd van de voordelen die hij de getroffen personen wil aanbieden te bepalen.

Deze solidariteitsactie opgezet door COMEOS wordt ondersteund door minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne.

Om van deze gustige voorwaarden te kunnen genieten, hoef je enkel bij ons je schadegeval in te dienen. Zodra je je schade aangeeft, bezorgt Ethias je automatisch een pro-forma verklaring (per mail of per post). Deze verklaring moet je dan voorleggen aan de deelnemende handelaars om van de gunstige voorwaarden te kunnen genieten.

Alle details kan je nog eens herlezen in dit persbericht. Je vindt er ook de volledige lijst van deelnemende handelaars. Vanaf woensdag 4 augustus surf je naar www.commercecares.be voor alle informatie over deze actie.Indien je hier geen antwoord vind op je vragen, gelieve ons dan een bericht te sturen