Hospitalisatieverzekering

Waarom Ethias kiezen?

  • Keuze uit 3 formules
  • Directe betaling door Ethias dankzij uw AssurCard
  • Maximum één vrijstelling per jaar, ongeacht het aantal opnames
  • Eenvoudige en beveiligde opvolging van uw dossiers via myethias gezondheidszorg

Voornaamste dekkingen
Medi-Basis, Medi-Plus & Medi-Comfort


Basiswaarborgen
 

De Hospitalisatieverzekering dekt…


Wat?
De medische en paramedische kosten tijdens de opname (bij ziekte, zwangerschap, bevalling of als gevolg van een ongeval) alsook de kosten 1 maand voor en 3 maanden na de opname (uitgezonderd Medi-Basis). Ook dagopnames zijn gedekt.

Medi-Comfort en Medi-Plus komen ook tussen in de kosten voor ernstige ziektes, met of zonder opname in het ziekenhuis en zonder beperking in tijd.
Wie?

U kunt een Medi-Comfort en Medi-Plus contract afsluiten tot 65 jaar.
Een Medi-Basis contract kunt u op eender welke leeftijd afsluiten.

Onze formules Medi- zijn individuele verzekeringen.
Ethias biedt ook collectieve hospitalisatieverzekeringen aan.


Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.

Waar?

Overal ter wereld.

Voor in het buitenland en specifiek voor de landen die geen onderlinge overeenkomst met België hebben, is een verzekering Ethias Assistance aangewezen.

Vergelijkingstabel van onze dekking

Voornaamste uitsluitingen


De Hospitalisatieverzekering van Ethias komt niet tussen in:
- Esthetische behandelingen of verjongingskuren (behalve in het kader van plastische herstelheelkunde);
- Ziektes of ongevallen die de verzekerde overkomen door alcoholisme, verslaving of een overdreven gebruik van geneesmiddelen;
- De behandeling van sterilisatie, kunstmatige fertilisatie, seropositiviteit,…
- Oorlogsfeiten (behalve als de verzekerde er niet actief aan heeft deelgenomen);
- Zelfmoordpogingen en gewelddaden tegen personen (behalve in geval van zelfverdediging of van redding van personen, dieren of goederen);
- Sportbeoefening in de lucht.


Assurcard

Dankzij de handige AssurCard (formule Medi-Comfort en Medi-Plus) dient u in geval van een ziekenhuisopname niets zelf voor te schieten en ook geen factuur te betalen als u het ziekenhuis verlaat.
 

Lijst van ziekenhuizen aangesloten op het AssurCard-systeem


my
ethias gezondheidszorg

Laat u toe uw dossiers gezondheidszorg op een eenvoudige, snelle en beveiligde manier te beheren en op te volgen:
 

- Globaal zicht op uw persoonlijke dekkingen en waarborgen en op die van uw gezinsleden;

- Online verzending van uw medische documenten, onkostennota's, enz.;

- Status van uw aanvragen en tussenkomsten, kennisgevingen;

- 24 uur per dag, 7 dagen per week;

- Kosteloze dienst.


Wachttermijn

De wachttermijn* bedraagt 3 maanden, behalve bij ongeval of indien u reeds verzekerd bent (bij een andere maatschappij).

Inzake de kosten van een zwangerschap of een bevalling komt Ethias bovendien alleen tussen als de zwangerschap begon na de aanvangsdatum van de waarborg.

*De periode die ingaat op de datum van aansluiting en gedurende welke Ethias geen enkele uitkering verschuldigd is.

 

Wettelijke informatie


De Ethias hospitalisatieverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias hospitalistieverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 


Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimaal surfcomfort te bieden en u aangepaste inhoud en berichten te tonen, zoals reclame die aangepast is aan uw interesses. Door te klikken op de knop 'Verdergaan' aanvaardt u het gebruik van deze cookies. Als u de cookies wenst uit te schakelen, verzoeken wij u de instellingen van uw webbrowser te veranderen.   

Meer info

OK