onderhoud

Er is een onderhoud van onze website gepland van zaterdag 26 november om 20u tot zondag 27 november om 8u. Dit betekent dat onze site tijdens deze periode niet toegankelijk zal zijn.

Betaalinformatie

Belangrijkste rekeningnummers van Ethias
Stortingen IBAN
BIC
Premie met gestructureerde mededeling BE89 0963 6391 1685 GKCCBEBB
Premie met vrije mededeling* BE72 0910 0078 4416 GKCCBEBB
Certiflex-8 / Pensioen / Fiscaal BE03 5645 1425 4984 GKCCBEBB
First Pensioensparen BE32 0910 1102 6202 GKCCBEBB
First Fiscaal BE96 0911 1111 1105
GKCCBEBB
* Alleen als u niet meer in het bezit bent van het originele overschrijvingsformulier. Gelieve dan uw polisnummer in te geven.
Domiciliëring
Indien u via domiciliëring wilt betalen, neem contact op met onze diensten: 011 28 28 00
Overzicht rekeningstand
U kunt op elk moment de rekeningstand van uw verzekeringsportefeuille consulteren via uw beveiligd privéloket My Ethias. In de rubriek ‘Profiel’ kunt u zelf uw bankgegevens aanpassen.
Elektronische facturatie

U hebt de mogelijkheid om uw facturen elektronisch te ontvangen : snel, gemakkelijk en ecologisch verantwoord.

Meer weten over e-documents...