Betaalinformatie

Belangrijkste rekeningnummers van Ethias
Stortingen IBAN
BIC
Premie met gestructureerde mededeling BE89 0963 6391 1685 GKCCBEBB
Premie met vrije mededeling* BE72 0910 0078 4416 GKCCBEBB
Certiflex-8 / Pensioen / Fiscaal BE03 5645 1425 4984 GKCCBEBB
First Pensioensparen BE32 0910 1102 6202 GKCCBEBB
First Fiscaal BE96 0911 1111 1105
GKCCBEBB
* Alleen als u niet meer in het bezit bent van het originele overschrijvingsformulier. Gelieve dan uw polisnummer in te geven.
Domiciliëring
Indien u via domiciliëring wilt betalen, neem contact op met onze diensten: 011 28 28 00
Overzicht rekeningstand
U kunt op elk moment de rekeningstand van uw verzekeringsportefeuille consulteren via uw beveiligd privéloket My Ethias. In de rubriek ‘Profiel’ kunt u zelf uw bankgegevens aanpassen.
Elektronische facturatie

U hebt de mogelijkheid om uw facturen elektronisch te ontvangen : snel, gemakkelijk en ecologisch verantwoord.

Meer weten over e-documents...