Professionele voertuigenverzekering

Waarom kiezen voor Ethias?

  • Waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid aan een voordelig tarief
  • Waarborgen Rechtsbijstand en Diefstal, Brand, Glasbraak, … (naargelang het voertuig)
  • Snelle en persoonlijke vergoeding

Voornaamste dekkingen
Verzekering Lichte vrachtwagen


Basiswaarborg

De verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid
 (BA) dekt ... 

Wat?
De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden
Wie ?

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).


Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven. 

Waar ?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel ?
Er is geen vrijstelling. De dekking voor lichamelijke schade is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot € 100.000.000,00.
Voorwaarden
Deze verzekering betreft voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa niet hoger is dan 3.500 kg en die voor het vervoer van zaken zijn bestemd en ingeschreven.
Opties
Keuze uit 4 omniumformules : Mini Omnium, Mini Omnium Plus, Omnium en Omnium Plus

Voornaamste uitsluitingen


De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid geeft geen dekking voor:

• De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig;
• De schade veroorzaakt aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, zelfs wanneer ze toebehoren aan een derde;
• De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen, enz.).

 

Wettelijke informatie


De Ethias profesionele voertuigenverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias profesionele voertuigenverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 


Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.