myethias
Aanmelden
 Schadeaangifte

Autoverzekering

Waarom kiezen voor Ethias?

 • Beste BA-Autoverzekering Decavi* 2015!
 • Omnium zonder vrijstelling bij herstelling bij één van onze erkende herstellers 
 • Lager tarief op andere verzekeringen indien u uw auto bij Ethias verzekert

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA Autoverzekering),
deze verplichte basiswaarborg verzekert

Wat?
De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden, alsook de lichamelijke schade aan de passagiers van het verzekerde voertuig.
Wie?

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).


Als u als Bob met de wagen van een derde rijdt of wanneer een derde als Bob uw wagen bestuurt, is de schade aan het voertuig gratis verzekerd.
 

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven.  

Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Er is geen vrijstelling. De dekking voor lichamelijke schade is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot € 100.000.000,00. 
Prijs?
De prijs van de BA is afhankelijk van de kenmerken van het voertuig, de persoonsgegevens van de verzekeringsnemer en de hoofdbestuurder (leeftijd, woonplaats, beroep) en van de Bonus-Malus.


Omnium
, een optie met verschillende formules 

 • Mini Omnium

  Verzekert uw wagen tegen schade bij diefstal, brand, glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met dieren.

 • Mini Omnium Plus
  = Mini Omnium
  + bij totaal verlies (indien onherstelbaar).
 • Omnium

  = Mini Omnium Plus

  + materiële schade aan uw wagen, zelfs wanneer u aansprakelijk bent of de aansprakelijke derde niet is gekend. 

 • Omnium Plus

  = Omnium

  + diefstal uit de wagen tot € 500
  + vervangwagen gedurende de duur van de herstelling (maximum 10 dagen) en 30 dagen na diefstal of totaal verlies
  + waardebehoud tot de 31ste maand (i.p.v. de 13de).

Details Omnium-formules


Mobility
, een GRATIS dienst die 24/24u uw mobiliteit garandeert...

 • Na een ongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot 25 km voorbij de grenzen met onze andere buurlanden.
 • Wij zorgen voor het depanneren of takelen van uw voertuig, ongeacht of u in fout bent of niet;
 • Wij zorgen ervoor dat de bestuurder en inzittenden terug naar huis worden gebracht;
 • Bij een ongeval in recht (met toepassing van de overeenkomst RDR*) of indien gedekt door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van onze erkende herstellers kiest, hebt u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen in geval van totaal verlies.

  * RDR = Règlement Direct – Directe Regeling. Deze conventie bestaat tussen de belangrijkste Belgische verzekeringsmaatschappijen. Ze laat toe de verzekeraar, als niet-verantwoordelijke van de schade, een expertise uit te voeren en zijn klant te vergoeden voor rekening van de verantwoordelijke verzekeraar.


Mobility Maxi
, een uitbreiding op de waarborg Mobility voor minder dan € 3 per maand

 • U hebt onmiddellijk recht op een vervangwagen gedurende de herstelling (maximum 10 dagen) of 30 dagen bij totaal verlies of diefstal, na een schade in België of in het Groothertogdom Luxemburg EN tot 25 km voorbij de grenzen met onze buurlanden, ongeacht wie in fout is, of u al dan niet gedekt bent voor stoffelijke schade en of u al dan niet de herstelling laat uitvoeren bij één van onze erkende herstellers. 


Bestuurdersverzekering,
een onmisbare optie, verzekert

Wat?

Indien de bestuurder gewond is:

- de geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie- en prothesekosten;

- de esthetische schade;

- de economische en morele schade voortspruitend uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid;
- de hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid.

Indien de bestuurder overleden is:

- de terugbetaling van de begrafeniskosten;
- de economische en morele schade van de rechtverkrijgenden.

Wie?
De toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig, die een geldig voorlopig of definitief rijbewijs heeft.
Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Tot € 1.000.000, zonder vrijstelling.


Rechtsbijstand,
de optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen. Er zijn 2 formules :

 
 • Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening.
  Voorbeeld: indien u een ongeval hebt gehad en u bent in uw recht, dan doet Ethias het nodige om de vergoeding voor de door u geleden schade (door de aansprakelijke derde) te bekomen.

  De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd. Ook bij onvermogendheid van derden kan er een terugbetaling zijn.

  U kiest zelf een advocaat en/of expert, zodat uw belangen worden verdedigd zoals u dat wenst.

 

 • Met Rechtsbijstand Plus geniet u hogere tussenkomsten (zie tabel hieronder) en is er dekking in geval van contractuele en/of administratieve geschillen.
  Voorbeeld: uw voertuig werd niet goed hersteld en u wilt dat uw garagist dit in orde brengt. Ethias zal met de garagist onderhandelen om een oplossing te bekomen. 

 

 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand Plus

Juridische procedures

€ 25.000 per schadegeval

€ 75.000 per schadegeval

Onvermogendheid van derden

€ 6.200, met € 250 vrijstelling 

€ 15.000, zonder vrijstelling

Verzekerd voertuig

Het voertuig dat in het contract is opgenomen

Het voertuig dat in het contract is opgenomen + het vervangvoertuig (conform artikel 4 van de modelovereenkomst)

Waar?

België en alle landen op de groene kaart

Overal ter wereld


* DECAVI: gepubliceerd op 30 april 2015 in La Libre Belgique. Categorie Verzekeringen Niet-Leven - BA Auto. Aantal financiële producten die deel uitmaken van deze categorie : 1.Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.De Ethias Autoverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias Autoverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimaal surfcomfort te bieden en u persoonlijke boodschappen en aanbiedingen te tonen.
Door te klikken op de knop 'Verdergaan' aanvaardt u het gebruik van deze cookies.
Als u de cookies wenst uit te schakelen, verzoeken wij u de instellingen van uw webbrowser te veranderen.   

Meer info