Terug

Autoschade De schade is veroorzaakt door brand of kortsluiting

Heeft je voertuig vlam gevat (en schade veroorzaakt aan een derde, of niet) of was er kortsluiting in de elektrische installatie?

Mijn voertuig is buiten gebruik. Wat nu?

Als je voertuig te ernstig beschadigd is om verder te rijden, kun je dringende pechhulp aanvragen (we slepen je voertuig naar de garage en brengen jou terug naar huis).

 • Deze dienst is inbegrepen als je een omnium hebt, welke dan ook.

Ben ik verzekerd?

Voor de materiële schade aan je voertuig:

  Alles hangt af van de waarborgen in je contract.

 • Omnium PLUS
  We komen tussen in alle brandschade, schade door vuur, ontploffing, steekvlam, bliksem en kortsluiting in de elektrische installatie.

 • Omnium
  Idem Omnium PLUS

 • Mini Omnium PLUS
  Idem Omnium PLUS

 • Mini Omnium
  Idem Omnium PLUS

 • Geen Omnium
  Het spijt ons, we komen niet tussen.

  Voor de materiële schade aan derden:
 • De schade die je veroorzaakt, wordt gedekt door de basiswaarborg van je BA-contract (burgerlijke aansprakelijkheid).

INFO

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen

Lees hieronder ook “Heb ik recht op een vervangvoertuig?“

Wat moet ik doen?

Ik heb het schadegeval aangegeven. Wat zijn de volgende stappen?

 • 1 Ethias onderzoekt je dossier.
 • 2 Binnen de 3 werkdagen na je aangifte ontvang je een e-mail met verdere instructies.
 • 3 De schade wordt berekend rekening houdend met de specifieke elementen van je dossier.
 • 4
  Ethias betaalt de verzekerde schade:
  • ofwel rechtstreeks aan de erkende hersteller die de herstelling uitgevoerd heeft,
  • ofwel aan jou, als je voertuig totaal verlies is of als je liet herstellen bij een niet-erkende hersteller (je krijgt een bericht met de berekening).
  • aan de personen die vergoed moeten worden (d.w.z. de eventuele derden).

Heb ik recht op een vervangvoertuig?

Ook hier hangt alles af van de waarborgen van je contract.

 • Omnium PLUS
  Als je voor een erkende hersteller kiest, krijg je een vervangvoertuig tijdens de duur van de herstelling of voor 6 dagen bij totaal verlies.

 • Omnium
  Idem Omnium PLUS

 • Mini Omnium PLUS
  Idem Omnium PLUS

 • Mini Omnium
  Idem Omnium PLUS

 • Geen Omnium
  Het spijt ons, je hebt geen recht op een vervangvoertuig.

 • Als je voertuig niet meer rijvaardig is, je de waarborg Mobility Maxi hebt en het schadegeval in België gebeurd is (of tot 50 km buiten de grens), kan Ethias een vervangvoertuig ter beschikking stellen vanaf de ongevalsdatum: tot 10 dagen bij herstelling of tot 30 dagen bij totaal verlies. Bel ons hiervoor op 04 220 34 00.

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen.

Moet ik een franchise betalen?

Voor de materiële schade aan je voertuig is er geen franchise.


Als je materiële schade aan een derde berokkend hebt als gevolg van brand (waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid) zou er een franchise kunnen zijn (afhankelijk van je contract).


De franchise is het bedrag dat je zelf moet betalen na een schadegeval.

Zijn er gevolgen voor mijn premie?

Het bedrag van je verzekeringspremie verandert niet na vergoeding van materiële schade aan je voertuig.


Als je materiële schade aan een derde berokkend hebt als gevolg van brand, kan de premie van je waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid stijgen, behalve als je een joker hebt.


Een joker krijg je na 5 opeenvolgende jaren (gerekend vanaf de leeftijd van 29 jaar) zonder schadegeval in fout in bonus-malus 0 bij Ethias.

Deze fiche is louter informatief en niet volledig: het doel ervan is de belangrijkste antwoorden geven op de meest gestelde vragen over je schadegeval. Deze fiche is geen contractueel document. Je kunt er dus geen rechten aan ontlenen met betrekking tot de afhandeling van je schadegeval. Onze diensten zullen je schade-aangifte onderzoeken op basis van de bepalingen van het verzekeringscontract dat je afgesloten hebt.

Terug
BODY CONTENT