Autoverzekering Ethias
Tot -20%*

Ethias Autoverzekering

Glimlach verzekerd (Sinds 100 jaar!)

 • Aanbiedingen en tips op maat
 • Kwaliteitsvolle service en beschikbaarheid 24u/24 en 7d/7
 • Unieke voordelen (€ 0 Franchise1, aanbod voor jonge bestuurders2, aanbod voor elektrische3 of hybride4 voertuigen)
Wist je dat...
… jouw veiligheid en gemoedsrust onze prioriteit zijn?

Daarom maken de Bestuurdersverzekering en Rechtsbijstand altijd deel uit van ons online aanbod.

Als u niet van deze waarborgen wilt genieten, gelieve dan langs te komen in een kantoor bij u in de buurt of ons even te bellen.

Waarom voor Ethias kiezen?

Bij Ethias is uw glimlach al sinds 100 verzekerd dankzij:

 • Aanbiedingen en tips op maat
 • Kwaliteitsvolle service en beschikbaarheid 24u/24 en 7d/7
 • Unieke voordelen (€ 0 Franchise1, aanbod voor jonge bestuurders2, aanbod voor elektrische3 of hybride4 voertuigen)
 • Een steeds betere ervaring: 90% van de mensen die een contact met Ethias hebben gehad voor de autoverzekering zijn tevreden5.

Wat omvat uw autoverzekering?

Mobility
Een Ethias-service die gratis in elke package zit
Gratis

Onze Mobility-service is GRATIS en 24 uur per dag toegankelijk

Hij garandeert uw mobiliteit bij een ongeval in België, Luxemburg en tot 50 km buiten onze grenzen:

 • wij zorgen voor het depanneren of het takelen van uw auto, ongeacht u in fout bent of niet;
 • wij organiseren het vervoer van de bestuurder en de passagiers naar hun woonplaats;
 • u krijgt een vervangwagen tijdens de duur van de herstelling of gedurende 6 dagen in geval van totaal verlies, als u in recht bent of verzekerd voor Materiële Schade en u de herstelling toevertrouwt aan een van onze erkende herstellers.
De burgerlijke aansprakelijkheid
Uw basisbescherming verplicht
Wettelijk

Wat is gedekt:

 • de materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan andere personen;
 • de lichamelijke schade veroorzaakt aan de passagiers in het voertuig.

Goed om te weten: onze (gratis) Mobility-service garandeert uw mobiliteit bij ongeval.

De betrokken bestuurders

 • De hoofdbestuurder van het voertuig moet de persoon zijn die de overeenkomst sluit (de "verzekeringnemer" genoemd).
 • Elke toegelaten bestuurder is eveneens gedekt. En als uzelf of iemand anders BOB is, dekken wij gratis de schade aan uw voertuig vanaf € 500.
 • Onze autoverzekering is bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd, die bestuurder zijn van een in België ingeschreven voertuig en die houder zijn van een voorlopig of definitief rijbewijs.

Geografische zone

 • De dekking geldt in België en in de landen vermeld op de internationale motorrijtuigverzekeringskaart (voorheen « groene kaart »)

Tarief

Wat dekt de burgerlijke aansprakelijkheid niet:

 • schade aan het verzekerde voertuig (zie hiervoor de onderstaande Omnium-waarborgen);
 • schade aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, ook als zij aan derden toebehoren;
 • schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (inkomensverlies, gezondheidszorg, schade aan goederen, enz.).

Segmentering

Segmentatiecriteria - Motorrijtuigen

Segmentatiecriteria - Rechtsbijstand

De Omnium
Betere bescherming bij schade aan uw voertuig

Wij bieden 4 Omnium-formules aan:

Uw wagen heeft reeds enkele jaren op de teller
Uw wagen is tussen de 3 en 5 jaar
Uw wagen is minder dan 3 jaar en u wilt alle risco's zoveel mogelijk uitsluiten
U zoekt een "all-in"-formule voor uw nieuwe wagen
Mini Omnium
Mini Omnium Plus
Omnium
Omnium Plus
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
Ethias neemt de kosten voor herstelling of vervanging van het voertuig ten laste in geval van:
 • Het breken van de voorruit of de zij- en achterruiten
 • Diefstal, carjacking, homejacking en schade toegebracht door dergelijke diefstallen of de pogingen er toe.
 • Brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting
 • Onverwachte aanraking met een dier
 • Steenval, terreinverschuiving, storm, overstroming, en andere natuurkrachten.
Totaal verlies van de wagen, ook in fout
Indien uw voertuig totaal verlies is of werd verklaard (indien de kosten voor herstelling hoger zijn dan de waarde van het voertuig) zal Ethias u een vergoeding betalen ten bedrage van de waarde van het voertuig vóór het schadegeval
Schade aan de wagen, ook in fout
De waarborg "materiële schade" voorziet in de betaling van de herstellingskosten ten gevolge van een schadegeval waarvoor u zelf aansprakelijk bent of dat veroorzaakt werd door een onbekende (vluchtmisdrijf of vandalisme) of de schade ten gevolge van de inwerking van een natuurkracht (storm, hagel, ...)
Terugbetaling in nieuwwaarde t/m de 30e maand
Indien Ethias moet tussenkomen voor een schadegeval tijdens de eerste 30 maanden na aankoop van uw nieuw voertuig zal er geen vrijstelling worden toegepast. U wordt volledig vergoed op basis van de nieuwwaarde.
Diefstal uit de wagen tot € 1.000
Ethias verzekert de gestolen goederen in uw voertuig tot € 1.000
Vervangwagen, ook bij diefstal of totaal verlies.
Bij een ongeval in recht of dat gedekt is door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van onze erkende herstellers kiest, hebt u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen in geval van totaal verlies.

Wat dekken de Mini Omnium en de Mini Omnium Plus niet:

 • daden van vandalisme.

Geen van onze 4 Omniumformules dekt:

 • diefstal gepleegd met een sleutel die verloren of achtergelaten is in of op het voertuig;
 • diefstal door familie of personeel;
 • schade aan banden alleen in het kader van de waarborgen "natuurkracht" en "aanraking met een dier".

Geen van onze 4 Omniumformules dekt schade als gevolg van:

 • een staat van dronkenschap of alcoholopname van 1,5 gram of meer op het ogenblik van het ongeval;
 • deelname aan wedrennen of snelheidswedstrijden;
 • het ontbreken van een rijbewijs op het ogenblik van het ongeval;
 • de niet-conformiteit van het voertuig met de regelgeving inzake technische controle.
De bestuurdersverzekering
Dekt de letsels en het overlijden van de bestuurder in geval van een ongeval

Wat?

Indien de bestuurder gewond is:

 • de kosten van medische, chirurgische en farmaceutische behandelingen, met inbegrip van de revalidatie- en prothesekosten;
 • de esthetische schade;
 • de economische en morele schade die voortvloeit uit de tijdelijke of blijvende, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid;
 • de hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid.

Indien de bestuurder overlijdt:

 • de terugbetaling van de begrafeniskosten;
 • de economische en morele schade van de rechtverkrijgenden van de verzekerde.

En dit tot € 1.500.000, zonder vrijstelling.

De betrokken bestuurders

Elke toegelaten bestuurder die in het bezit is van een voorlopig of definitief rijbewijs. Zelfs indien de bestuurder in fout is.

Geografische zone

De dekking geldt in België en in de landen vermeld op de internationale motorrijtuigverzekeringskaart (voorheen « groene kaart »).

Wat dekt de bestuurdersverzekering niet:

 • de staat van dronkenschap of alcoholopname van 1,5 gram of meer op het ogenblik van het ongeval;
 • de deelname aan wedrennen of snelheidswedstrijden;
 • het ontbreken van een rijbewijs op het ogenblik van het ongeval;
 • de niet-conformiteit van het voertuig met de regelgeving inzake technische controle.
Rechtsbijstand
De optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen. Er zijn 2 formules :

Opgelet : de basis Rechtsbijstand is niet beschikbaar online. Gelieve langs te komen in een kantoor bij u in de buurt of ons even te bellen indien u wenst te opteren voor de basis Rechtsbijstand.

Wat is gedekt

 • Juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening.
  Voorbeeld: indien u een ongeval hebt gehad en u bent in uw recht, dan doet Ethias het nodige om de vergoeding voor de door u geleden schade (door de aansprakelijke derde) te bekomen.
 • De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd.
 • Ook bij onvermogendheid van derden kan er een terugbetaling zijn.

Goed om te weten: u heeft de vrije keuze van advocaat en/of expert.

Rechtsbijstand PLUS

 • U geniet hogere tussenkomsten (zie tabel hieronder).
 • dekking in geval van contractuele en/of administratieve geschillen.
  Voorbeeld: uw voertuig werd niet goed hersteld en u wilt dat uw garagist dit in orde brengt. Ethias zal met de garagist onderhandelen om een oplossing te bekomen.

De verzekeringen Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Plus geven geen dekking voor Geldboetes of minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie.

 • Juridische procedures
 • Onvermogendheid van derden
 • Verzekerd voertuig
 • Waar?
 • Rechtsbijstand
 • € 25.000 per schadegeval
 • € 6.200, met € 250 vrijstelling
 • Het voertuig dat in het contract is opgenomen
 • België en alle landen op de internationale motorrijtuigverzekeringskaart (voorheen « groene kaart »)
 • Rechtsbijstand Plus
 • € 75.000 per schadegeval
 • € 15.000, zonder vrijstelling
 • Het voertuig dat in het contract is opgenomen + het vervangvoertuig (conform artikel 4 van de modelovereenkomst)
 • Overal ter wereld
 • Juridische procedures
 • Rechtsbijstand
 • € 25.000 per schadegeval
 • Rechtsbijstand Plus
 • € 75.000 per schadegeval
 • Onvermogendheid van derden
 • Rechtsbijstand
 • € 6.200, met € 250 vrijstelling
 • Rechtsbijstand Plus
 • € 15.000, zonder vrijstelling
 • Verzekerd voertuig
 • Rechtsbijstand
 • Het voertuig dat in het contract is opgenomen
 • Rechtsbijstand Plus
 • Het voertuig dat in het contract is opgenomen + het vervangvoertuig (conform artikel 4 van de modelovereenkomst)
 • Waar?
 • Rechtsbijstand
 • België en alle landen op de internationale motorrijtuigverzekeringskaart (voorheen « groene kaart »)
 • Rechtsbijstand Plus
 • Overal ter wereld

Wat dekken de rechtsbijstanden niet

 • Boetes en strafrechtelijke transacties met het Openbaar Ministerie.
Mobility Maxi
De aanvulling die uw mobiliteit waarborgt
€ 35/jaar

Mobility Maxi is een optionele dekkingsuitbreiding van onze gratis Mobility-service.

Als uw auto buiten gebruik is door een brand, een gebeurtenis die verband houdt met natuurkrachten, vandalisme, een poging tot diefstal of een ongeval in België, Luxemburg of tot 50 km buiten onze grenzen:

 • wij zorgen voor het depanneren of het takelen van uw voertuig, ongeacht u in fout bent of niet;
 • wij organiseren het vervoer van de bestuurder en de inzittenden naar hun woonplaats;
 • u beschikt onmiddellijk over een vervangwagen voor een periode van maximaal 10 dagen bij herstelling en 30 dagen in geval van totaal verlies (gestolen of afgekeurd voertuig).

De Autoverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Iedere beslissing om de Autoverzekering te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op www.ethias.be. In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.

Voordelen op maat

Als u een goede bestuurder bent
Kortingen indien u goed, weinig, hybride of elektrisch rijdt
Als u tussen de 18 en 29 jaar oud bent
Als u andere verzekeringen bij Ethias afsluit

Wat te doen bij schade?

De ruit van mijn auto is gebroken
Mijn wagen of iets in mijn wagen is gestolen
Ik heb schade door een poging tot diefstal
Ik heb brandschade aan mijn wagen
Ik heb zelf schade berokkend aan mijn wagen
Ik heb hagelschade aan mijn wagen

  * Aanbod geldig van 18/05/2021 tot en met 30/06/2021. De verzekeringnemer geniet een korting van 15% op de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid alsook een korting van 20% op alle Omnium-formules. De kortingen zijn van toepassing op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig. Voor hybride en elektrische voertuigen met een maximum CO2 uitstoot van 100g/km, zijn deze kortingen cumuleerbaar en van toepassing op de BA-premie en omnium-formules na aftrek van de kortingen die werden toegekend aan deze voertuigen.

  • De waarborg zonder franchise is enkel geldig voor hoofdbestuurders die ouder zijn dan 30 jaar. Bovendien moet de herstelling worden uitgevoerd bij een van onze erkende herstellers (bekijk hier de volledige lijst).
  • Voor mensen tussen 18-29 jaar. Tot 15% extra getrouwheidskorting. Deze korting krijg je als je bij je ouders inwoont en zij een Autoverzekering bij Ethias hebben. Of als je niet meer inwoont bij je ouders en zelf minstens twee andere contracten hebt bij Ethias: Auto, Motor, Lichte vracht, Assistance, Woning, Familiale, Digital Omnium, individuele Hospitalisatie of CertiFlex.
  • 30% korting uw BA-premie en omnium-formules. Deze korting zal worden toegepast gedurende de hele looptijd van het contract.
  • Voor hybride voertuigen met een maximum CO2 uitstoot van 100g/km geniet u 20% korting op uw BA-premie en omnium-formules. Deze korting zal worden toegepast gedurende de hele looptijd van het contract.
  • NPS-onderzoek (Net Promotor Score) dat intern is uitgevoerd naar de tevredenheid en de aanbevelingsgraad bij particuliere klanten en prospects Auto die een contact met Ethias hebben gehad. Steekproefgroep 2019: 3624 personen.

  Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416 – BIC: GKCCBEBB.

  Omnium
  Betere bescherming bij schade aan uw voertuig

  Wij bieden 4 Omnium-formules aan:

  Mini Omnium
  Uw wagen heeft reeds enkele jaren op de teller
  Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
  Ethias neemt de kosten voor herstelling of vervanging van het voertuig ten laste in geval van:
  • Het breken van de voorruit of de zij- en achterruiten
  • Diefstal, carjacking, homejacking en schade toegebracht door dergelijke diefstallen of de pogingen er toe.
  • Brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting
  • Onverwachte aanraking met een dier
  • Steenval, terreinverschuiving, storm, overstroming, en andere natuurkrachten.
  Totaal verlies van de wagen, ook in fout
  Indien uw voertuig totaal verlies is of werd verklaard (indien de kosten voor herstelling hoger zijn dan de waarde van het voertuig) zal Ethias u een vergoeding betalen ten bedrage van de waarde van het voertuig vóór het schadegeval
  Schade aan de wagen, ook in fout
  De waarborg "materiële schade" voorziet in de betaling van de herstellingskosten ten gevolge van een schadegeval waarvoor u zelf aansprakelijk bent of dat veroorzaakt werd door een onbekende (vluchtmisdrijf of vandalisme) of de schade ten gevolge van de inwerking van een natuurkracht (storm, hagel, ...)
  Terugbetaling in nieuwwaarde t/m de 30e maand
  Indien Ethias moet tussenkomen voor een schadegeval tijdens de eerste 30 maanden na aankoop van uw nieuw voertuig zal er geen vrijstelling worden toegepast. U wordt volledig vergoed op basis van de nieuwwaarde.
  Diefstal uit de wagen tot € 1.000
  Ethias verzekert de gestolen goederen in uw voertuig tot € 1.000
  Vervangwagen, ook bij diefstal of totaal verlies.
  Bij een ongeval in recht of dat gedekt is door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van onze erkende herstellers kiest, hebt u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen in geval van totaal verlies.
  Mini Omnium Plus
  Uw wagen is tussen de 3 en 5 jaar
  Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
  Ethias neemt de kosten voor herstelling of vervanging van het voertuig ten laste in geval van:
  • Het breken van de voorruit of de zij- en achterruiten
  • Diefstal, carjacking, homejacking en schade toegebracht door dergelijke diefstallen of de pogingen er toe.
  • Brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting
  • Onverwachte aanraking met een dier
  • Steenval, terreinverschuiving, storm, overstroming, en andere natuurkrachten.
  Totaal verlies van de wagen, ook in fout
  Indien uw voertuig totaal verlies is of werd verklaard (indien de kosten voor herstelling hoger zijn dan de waarde van het voertuig) zal Ethias u een vergoeding betalen ten bedrage van de waarde van het voertuig vóór het schadegeval
  Schade aan de wagen, ook in fout
  De waarborg "materiële schade" voorziet in de betaling van de herstellingskosten ten gevolge van een schadegeval waarvoor u zelf aansprakelijk bent of dat veroorzaakt werd door een onbekende (vluchtmisdrijf of vandalisme) of de schade ten gevolge van de inwerking van een natuurkracht (storm, hagel, ...)
  Terugbetaling in nieuwwaarde t/m de 30e maand
  Indien Ethias moet tussenkomen voor een schadegeval tijdens de eerste 30 maanden na aankoop van uw nieuw voertuig zal er geen vrijstelling worden toegepast. U wordt volledig vergoed op basis van de nieuwwaarde.
  Diefstal uit de wagen tot € 1.000
  Ethias verzekert de gestolen goederen in uw voertuig tot € 1.000
  Vervangwagen, ook bij diefstal of totaal verlies.
  Bij een ongeval in recht of dat gedekt is door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van onze erkende herstellers kiest, hebt u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen in geval van totaal verlies.
  Omnium
  Uw wagen is minder dan 3 jaar en u wilt alle risco's zoveel mogelijk uitsluiten
  Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
  Ethias neemt de kosten voor herstelling of vervanging van het voertuig ten laste in geval van:
  • Het breken van de voorruit of de zij- en achterruiten
  • Diefstal, carjacking, homejacking en schade toegebracht door dergelijke diefstallen of de pogingen er toe.
  • Brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting
  • Onverwachte aanraking met een dier
  • Steenval, terreinverschuiving, storm, overstroming, en andere natuurkrachten.
  Totaal verlies van de wagen, ook in fout
  Indien uw voertuig totaal verlies is of werd verklaard (indien de kosten voor herstelling hoger zijn dan de waarde van het voertuig) zal Ethias u een vergoeding betalen ten bedrage van de waarde van het voertuig vóór het schadegeval
  Schade aan de wagen, ook in fout
  De waarborg "materiële schade" voorziet in de betaling van de herstellingskosten ten gevolge van een schadegeval waarvoor u zelf aansprakelijk bent of dat veroorzaakt werd door een onbekende (vluchtmisdrijf of vandalisme) of de schade ten gevolge van de inwerking van een natuurkracht (storm, hagel, ...)
  Terugbetaling in nieuwwaarde t/m de 30e maand
  Indien Ethias moet tussenkomen voor een schadegeval tijdens de eerste 30 maanden na aankoop van uw nieuw voertuig zal er geen vrijstelling worden toegepast. U wordt volledig vergoed op basis van de nieuwwaarde.
  Diefstal uit de wagen tot € 1.000
  Ethias verzekert de gestolen goederen in uw voertuig tot € 1.000
  Vervangwagen, ook bij diefstal of totaal verlies.
  Bij een ongeval in recht of dat gedekt is door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van onze erkende herstellers kiest, hebt u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen in geval van totaal verlies.
  Omnium Plus
  U zoekt een "all-in"-formule voor uw nieuwe wagen
  Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
  Ethias neemt de kosten voor herstelling of vervanging van het voertuig ten laste in geval van:
  • Het breken van de voorruit of de zij- en achterruiten
  • Diefstal, carjacking, homejacking en schade toegebracht door dergelijke diefstallen of de pogingen er toe.
  • Brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting
  • Onverwachte aanraking met een dier
  • Steenval, terreinverschuiving, storm, overstroming, en andere natuurkrachten.
  Totaal verlies van de wagen, ook in fout
  Indien uw voertuig totaal verlies is of werd verklaard (indien de kosten voor herstelling hoger zijn dan de waarde van het voertuig) zal Ethias u een vergoeding betalen ten bedrage van de waarde van het voertuig vóór het schadegeval
  Schade aan de wagen, ook in fout
  De waarborg "materiële schade" voorziet in de betaling van de herstellingskosten ten gevolge van een schadegeval waarvoor u zelf aansprakelijk bent of dat veroorzaakt werd door een onbekende (vluchtmisdrijf of vandalisme) of de schade ten gevolge van de inwerking van een natuurkracht (storm, hagel, ...)
  Terugbetaling in nieuwwaarde t/m de 30e maand
  Indien Ethias moet tussenkomen voor een schadegeval tijdens de eerste 30 maanden na aankoop van uw nieuw voertuig zal er geen vrijstelling worden toegepast. U wordt volledig vergoed op basis van de nieuwwaarde.
  Diefstal uit de wagen tot € 1.000
  Ethias verzekert de gestolen goederen in uw voertuig tot € 1.000
  Vervangwagen, ook bij diefstal of totaal verlies.
  Bij een ongeval in recht of dat gedekt is door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van onze erkende herstellers kiest, hebt u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen in geval van totaal verlies.

  Wat dekt de Mini Omnium en de Mini Omnium Plus:

  • daden van vandalisme.

  Wat dekt de Mini Omnium en de Mini Omnium Plus niet:

  • de herstellingskosten van het voertuig na een verkeersongeval.

  Wat dekt geen enkele Omnium:

  • diefstal gepleegd met een sleutel die verloren of achtergelaten is in of op het voertuig;
  • diefstal door familie of personeel;
  • schade aan banden alleen in het kader van de waarborgen "natuurkracht" en "aanraking met een dier".

  Geen enkele Omnium dekt schade als gevolg van:

  • een staat van dronkenschap of alcoholopname van 1,5 gram of meer op het ogenblik van het ongeval;
  • deelname aan wedrennen of snelheidswedstrijden;
  • het ontbreken van een rijbewijs op het ogenblik van het ongeval;
  • de niet-conformiteit van het voertuig met de regelgeving inzake technische controle.

  Hulp nodig

  Hebt u de voorbije jaren geen schadegeval in fout gehad met BM 0?
  • Na 3 jaar geniet u een korting van 5% op uw BA-premie
  • Na 8 jaar geniet u een korting van 10% op uw BA-premie

  En u geniet deze korting zolang uw BM onder de 5 blijft.

  • Na 5 opeenvolgende jaren* bij Ethias zonder schadegeval in fout met bonus-malus 0, ontvangt u automatisch een Joker.

  Bij een eerste ongeval in de fout wordt uw Joker gebruikt zodat u in BM 0 blijft. Na een nieuwe periode van 5 jaar zonder schadegeval in fout met BM 0, kent Ethias u een nieuwe Joker toe.

  * te rekenen vanaf de leeftijd van 29 jaar

  Wat is de bonus-malus?

  Kortingen indien u goed, weinig, hybride of elektrisch rijdt

  Kiest u voor een hybride voertuig met een uitstoot van maximaal 100g CO2/km?

  Dan geniet u -20% op uw BA-premie & -20% op alle omnium-formules

  Rijdt u minder dan 10.000 km per jaar met BM tussen 0 en 2, bent u minstens 26 jaar oud en is uw voertuig niet bestemd voor beroepsgebruik?

  Dan geniet u -15% op uw BA-premie & -10% op alle omnium-formules

  Kiest u voor een elektrisch voertuig?

  Dan geniet u -30% op uw BA-premie & -30% op alle omnium-formules

  Opgelet: de kortingen "-10.000 km" en "Hybride of elektrische voertuigen" kunnen niet worden gecumuleerd.

  Als u tussen de 18 en 29 jaar oud bent

  Ethias Young Drivers is de Ethias-autoverzekering voor 18 tot 29-jarigen. Hoe voorzichtiger u rijdt, hoe minder u betaalt voor uw verzekering! Hier zijn 3 voordelen van Ethias Young Drivers:

  1. 1. De Young Driver Bonus (voor 18 tot 26-jarigen die geen schadegevallen voorgehad hebben in BA)

   Uniek op de markt: als u tijdens de eerste 2 jaren geen enkel schadegeval veroorzaakt, daalt uw bonus-malus niet met 1 maar met 2 trappen per jaar.

  2. 2. Tot 15% korting (voor 18 - 29 jarigen)

   Als je bij je ouders woont die een Ethias-autoverzekering hebben of als je zelf twee andere Ethias-verzekeringen* hebt.

   * Twee verzekeringen op uw naam waaronder Auto, Motorfiets, Bestelwagen, Assistance, Woning, Familiale, Digital Omnium, Hospitalisatie (individueel) of CertiFlex.

  3. 3. Een rijstage (voor 18 - 29 jarigen)

   Leer uw voertuig onder controle te houden en verminder het risico op ongevallen. Ethias betaalt 50 € terug op een FEBIC-FEBIR-stage.

  Als u andere verzekeringen bij Ethias afsluit

  Als u een Auto- of Woningverzekering bij Ethias hebt, geniet u lagere tarieven op andere verzekeringen

  Als u een Auto- of Woningverzekering bij Ethias hebt, geniet u €xtras! Zolang u deze verzekering behoudt, geniet u een lager tarief op andere verzekeringen.

  Ontdek onze lagere tarieven

  De ruit van mijn auto is gebroken

  Bij glasbraak is de eenvoudigste manier om rechtstreeks contact op te nemen met Carglass op het nummer 0800 136 36 OF via hun online afsprakenmodule (hou uw contractnummer bij de hand).

  U geniet dan de volgende voordelen:

  • er zijn geen andere formaliteiten nodig voor de aangifte;
  • onmiddellijk een afspraak voor herstelling of vervanging van de beschadigde ruit;
  • directe betaling van de Carglass-factuur door Ethias, u hoeft dus geen geld voor te schieten;
  • exclusieve en gratis service voor Ethias-verzekerden, de check-up van uw voertuig (verlichting, bandenspanning en oliepeil worden zorgvuldig gecontroleerd om problemen in de toekomst te voorkomen).

  U kunt uw gebroken ruit ook elders laten herstellen, daarvoor volstaat het om (naar keuze):

  • Dit formulier in te vullen
  • De app Ethias Auto 24/7 te gebruiken die beschikbaar is op Android en iPhone
  • Te bellen naar ons Contactcenter Schade op het nummer 011 28 24 00

  In alle gevallen maken wij onmiddellijk een dossier aan, informeren wij u zo snel mogelijk, per e-mail of per brief, over de volgende stappen en zorgen wij voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw schadegeval.

  Mijn wagen of iets in mijn wagen is gestolen

  Om een diefstal (van het voertuig of van iets dat zich in het voertuig bevond) te melden volstaat het om (naar keuze):

  • Dit formulier in te vullen
  • De app Ethias Auto 24/7 te gebruiken die beschikbaar is op Android en iPhone
  • Te bellen naar ons Contactcenter Schade op het nummer 011 28 24 00

  In alle gevallen maken wij onmiddellijk een dossier aan, informeren wij u zo snel mogelijk, per e-mail of per brief, over de volgende stappen en zorgen wij voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw schadegeval.

  Ik heb schade door een poging tot diefstal

  Om een poging tot diefstal te melden volstaat het om (naar keuze):

  • Dit formulier in te vullen
  • De app Ethias Auto 24/7 te gebruiken die beschikbaar is op Android en iPhone
  • Te bellen naar ons Contactcenter Schade op het nummer 011 28 24 00

  In alle gevallen maken wij onmiddellijk een dossier aan, informeren wij u zo snel mogelijk, per e-mail of per brief, over de volgende stappen en zorgen wij voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw schadegeval.

  Ik heb brandschade aan mijn wagen

  Om een brand van uw voertuig te melden volstaat het om (naar keuze):

  • Dit formulier in te vullen
  • De app Ethias Auto 24/7 te gebruiken die beschikbaar is op Android en iPhone
  • Te bellen naar ons Contactcenter Schade op het nummer 011 28 24 00

  In alle gevallen maken wij onmiddellijk een dossier aan, informeren wij u zo snel mogelijk, per e-mail of per brief, over de volgende stappen en zorgen wij voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw schadegeval.

  Ik heb zelf schade berokkend aan mijn wagen

  Om materiële schade te melden volstaat het om (naar keuze):

  • Dit formulier in te vullen
  • De app Ethias Auto 24/7 te gebruiken die beschikbaar is op Android en iPhone
  • Te bellen naar ons Contactcenter Schade op het nummer 011 28 24 00

  In alle gevallen maken wij onmiddellijk een dossier aan, informeren wij u zo snel mogelijk, per e-mail of per brief, over de volgende stappen en zorgen wij voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw schadegeval.

  Ik heb hagelschade aan mijn wagen

  Om schade als gevolg van een natuurramp te melden volstaat het om (naar keuze):

  • Dit formulier in te vullen
  • De app Ethias Auto 24/7 te gebruiken die beschikbaar is op Android en iPhone
  • Te bellen naar ons Contactcenter Schade op het nummer 011 28 24 00

  In alle gevallen maken wij onmiddellijk een dossier aan, informeren wij u zo snel mogelijk, per e-mail of per brief, over de volgende stappen en zorgen wij voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw schadegeval.