Verzekering Recreatie- en Vrijetijdsvoertuigen

Waarom kiezen voor Ethias?

  • Interessante kortingen naargelang het voertuig
  • Optionele waarborgen naargelang het voertuig

Voornaamste dekkingen
Verzekering 'Classic voertuigen'


Basiswaarborg

De verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid
 (BA) dekt ... 

Wat?
De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden.
Wie?

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).


Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven.  

Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Er is geen vrijstelling. De dekking voor lichamelijke schade is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot € 100.000.000,00.
Voorwaarden
Dit betreft de verzekering voor “verzamel”-voertuigen die minstens 15 jaar oud zijn.

Om hiervan te kunnen genieten, volstaat het dat u of uw samenwonende partner ook de hoofdbestuurder is van een voertuig dat bij Ethias verzekerd is onder toepassing van het bonus-malusstelsel.

Er gelden enkele beperkingen inzake gebruik: het voertuig mag louter voor privédoeleinden gebruikt worden (dus niet voor beroepsverplaatsingen) en niet op de weg naar en van het werk of de school.

Voornaamste uitsluitingen


De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid geeft geen dekking voor:

• De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig;
• De schade veroorzaakt aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, zelfs wanneer ze toebehoren aan een derde;
• De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen, enz.).

 

Documenten

 

Infofiche (IPID)