Verzekering Recreatie- en Vrijetijdsvoertuigen

Waarom kiezen voor Ethias?

  • Interessante kortingen naargelang het voertuig
  • Optionele waarborgen naargelang het voertuig

Voornaamste dekkingen
Verzekering Motorhome, Camping Car & Mobilhome


Basiswaarborg

De verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid
 (BA) dekt ...

Wat?
De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden.
Wie?

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).


Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven.  

Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Er is geen vrijstelling. De dekking voor lichamelijke schade is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot € 100.000.000,00.
Voorwaarden
De verzekering van mobilhomes is berekend op basis van de cilinderinhoud van het voertuig, uitgedrukt in cc en is niet onderworpen aan het bonus-malussysteem.
Opties
Het is mogelijk bijkomende waarborgen af te sluiten, zoals diefstal, brand, glasbreuk,…
Korting
U krijgt 60% korting indien ook een gezinsvoertuig aan het normale tarief bij Ethias verzekerd is.

Voornaamste uitsluitingen


De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid geeft geen dekking voor:

• De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig;
• De schade veroorzaakt aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, zelfs wanneer ze toebehoren aan een derde;
• De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen, enz.).

 

Documenten

 

Infofiche (IPID)