Verzekering Recreatie- en Vrijetijdsvoertuigen

Waarom kiezen voor Ethias?

  • Interessante kortingen naargelang het voertuig
  • Optionele waarborgen naargelang het voertuig

Voornaamste dekkingen
Verzekering 'Oldtimer voertuigen'


Basiswaarborg 

De verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid
 (BA) dekt ... 

Wat?
De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden.
Wie?

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).


Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven.  

Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Er is geen vrijstelling. De dekking voor lichamelijke schade is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot € 100.000.000,00.
Voorwaarden
Deze verzekering geldt voor personenwagens, jeeps, breaks, minibussen, bedrijfsvoertuigen en militaire voertuigen die minstens 25 jaar oud zijn eningeschreven worden onder een oldtimerplaat.

Gelieve te noteren dat in Wallonië enkel de voertuigen van meer dan 30 jaar kunnen profiteren van een voordeeltarief inzake de jaarlijkse verkeersbelasting en de ecomalusbelasting.

Het gebruik van deze voertuigen is aan de volgende beperkingen onderworpen : ze mogen enkel gebruikt worden voor privédoeleinden, met uitsluiting van professioneel of commercieel gebruik, de weg naar of van het werk of de school en bezoldigd of daarmee gelijkgesteld vervoer.

Het nieuwe oldtimerstatuut (in voege sinds 01/07/2013) is dus versoepeld en dit zonder verhoging van onze premies!

Ethias biedt ook een interessant tarief voor de motorfietsen die minstens 30 jaar oud zijn en die zoals oldtimers worden gebruikt.

Om hiervan te kunnen genieten, volstaat het dat u of uw samenwonende partner ook de hoofdbestuurder is van een voertuig dat bij Ethias verzekerd is onder toepassing van het bonus-malusstelsel.

Voornaamste uitsluitingen


De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid geeft geen dekking voor:

• De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig;
• De schade veroorzaakt aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, zelfs wanneer ze toebehoren aan een derde;
• De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen, enz.).

 

Documenten

 

Infofiche (IPID)