€ 0 Instapkosten
Boost Invest | Ethias

BOOST Invest, een Tak 23 Levensverzekering

Spreid je beleggingen op middellange en lange termijn

€ 0 Instapkosten
Boost Invest | Ethias

De kenmerken van Boost Invest

BOOST Invest is een tak 23-product dat zich in de eerste plaats richt tot kenners, die een zekere interesse hebben in economisch en financieel nieuws en die beleggingsrisico's op middellange en lange termijn kunnen en willen nemen.
Geen minimumbedrag
Geen minimumbedrag
Je bepaalt zelf hoeveel en op welk ritme (via een eenmalige storting of via periodieke stortingen) je belegt in één of meerdere interne beleggingsfondsen die actief beheerd worden door specialisten.
Op middellange en lange termijn
Op middellange en lange termijn
Je bent bereid iets meer risico te nemen voor een mogelijk hoger rendement op lange termijn (minimaal 5 jaar).
Flexibel en transparant
Flexibel en transparant
Je geld blijft beschikbaar: je bent dus op elk moment vrij om je belegging geheel of gedeeltelijk af te kopen.
Geen rendement of gegarandeerd kapitaal
Geen rendement of gegarandeerd kapitaal
De waarde van je belegging is afhankelijk van de prestaties van de fondsen en schommelingen op de beurs zonder multiplicatoreffect. De terugbetaling van het kapitaal en/of het rendement is dus niet gegarandeerd.

In welke beleggingsfondsen investeren?

Je kan je beleggingen verdelen over 5 interne fondsen:
 
Dolce
Dolce
Een obligatiefonds (overheid en privéondernemingen)
Sereno
Sereno
Een fonds van wereldwijde aandelen en obligaties
Mundo
Mundo
Een ethisch fonds van aandelen en obligaties
Europ
Europ
Een fonds van Europese aandelen
World
World
Een fonds van wereldwijde aandelen
De inventariswaarde van de 5 fondsen
De inventariswaarde van de 5 fondsen
De inventariswaarde van de fondsen Dolce, Sereno, Mundo, Europ en World wordt wekelijks geactualiseerd. Voor de huidige waarde
Risicoklasse
Risicoklasse
Er bestaan 7 risicoklassen (van "1" tot "7"), waarbij "1" verwijst naar het laagste risico en "7" naar het hoogste risico. De schaal is een indicatie voor de volatiliteit van het fonds die in de loop van de tijd kan veranderen. 
Prestatiescenario's

Prestatiescenario's 

Om te weten wat elk fonds je kan opbrengen, kan je de prestatiescenario's van elk fonds raadplegen in de Essentiële informatiedocumenten.

Le label "Towards Sustainability"

Het "Towards Sustainability"-label

We hebben voor ons fonds Mundo het ‘Towards Sustainability’-label van Febelfin ontvangen. Dit label is een Belgische kwaliteitsnorm toegekend door een onafhankelijke instantie die de klant verzekert dat het  beleggingsproduct duurzaam is op basis van strikte normen.

Dit label is een kwaliteitsgarantie en toont onze inspanningen om je een duurzame investering te bieden. Het label is één jaar geldig en wordt jaarlijks geëvalueerd. De toekenning van dit label betekent niet dat het fonds beantwoordt aan je eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label noodzakelijkerwijs voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover is terug te vinden op https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Mogelijke risico's van BOOST Invest

Hieronder vind je de belangrijkste risico's die van invloed zijn op elk fonds. Ze worden ook toegelicht in het beheersreglement van elk fonds.
Goed om weten

Transparante opvolging

Elk kwartaal ontvang je per post een gedetailleerd overzicht van je belegging(en). Je kan ook op elk moment je portefeuille raadplegen op My Ethias.

Kostenstructuur

Beleggen in BOOST Invest  brengt bepaalde kosten met zich mee. In onderstaand overzicht lichten we deze kosten één voor één toe.

 

Instapkosten

1%

Beheerskosten

Dolce

0,0015% per kalenderdag, berekend en aangerekend op de

inventariswaarde van de rechten van deelneming van het fonds, d.w.z. 0,548% per jaar.

 

Mundo
Europe
World

0,003% per kalenderdag, berekend en aangerekend op de

inventariswaarde van de rechten van deelneming van het fonds, d.w.z. 1,095% per jaar.

  Sereno 0,0019% per kalenderdag, berekend of aangerekend op de inventariswaarde van het fonds of 0,70% op jaarbasis

Arbitragekosten

(overdracht)

€ 0

Uitstapkosten

1,5% tijdens de 3 jaar

na de ingangsdatum van het contract

 

Heeft BOOST Invest fiscale voordelen?

BOOST Invest biedt geen fiscaal voordeel. (De huidige belastingwetgeving is onderhevig aan mogelijke wijzigingen in de toekomst).
2%
Je betaalt een wettelijke taks van 2% op elke storting
Aucune taxe
Je betaalt geen beurstaks
Aucun précompte
Je betaalt geen roerende voorheffing bij afkoop
 

Wens je te investeren met BOOST Invest?

Geïnteresseerd in een belegging bij Ethias? Of toch graag nog wat toelichting? Je kan met al je vragen terecht bij een van onze beleggingsexperts in een gespecialiseerd Ethias-kantoor. Hij of zij kan ook het contract met je afsluiten.

In overeenstemming met de verzekeringswet en om je zo goed mogelijk te kunnen adviseren, is het noodzakelijk om een ​​geschiktheidstest af te leggen die je beleggersprofiel bepaalt. ​

Documenten en wettelijke informatie

Ethias beschouwt al haar klanten als niet-professionele klanten. Zij genieten dus het hoogste beschermingsniveau waarin de regelgeving voorziet. BOOST Invest is een contract van onbepaalde duur. Het eindigt bij volledige afkoop of bij overlijden van de verzekerde. 

Iedere beslissing tot intekening op BOOST Invest, een levensverzekeringscontract van tak 23 onderworpen aan het Belgisch recht, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de essentiële informatiedocument, de algemene voorwaarden en de beheersreglementen van de fondsen. Deze documenten zijn ook gratis beschikbaar in onze kantoren. 

* Aanbod geldig vanaf 17/05/2024 tot en met 28/06/2024. Er zullen geen instapkosten worden ingehouden op nieuwe contracten BOOST Invest en op elke storting ontvangen in bestaande contracten BOOST Invest tijdens deze periode.