Schade, diefstal, ongeval of ziekenhuisopname

Pechverhelping en noodgevallen
Geïmmobiliseerd voertuig, noodgeval thuis, medisch probleem in het buitenland
Nieuw schadegeval
Wat je moet doen, hoe het aangeven,
een vraag stellen
Reeds aangegeven schadegeval
Opvolgen van een dossier, een terugbetaling,
een vraag stellen