Een schadegeval boot opvolgen

Wil je de stand van je dossier kennen?

Stuur een e-mail
We gaan niet overhaast te werk! Een periode van 3 werkdagen tussen het indienen van je melding en de brief met informatie over verdere actie is heel normaal. Het kan wat langer duren als de aangifte per post gebeurt.

Voor een snellere reactie: vermeld altijd het nummer van je schadegeval in de onderwerpregel van de e-mail (bijv.>SA1021769823<). Als je dat nummer niet kent, vermeld dan je klant- of contractnummer

Spreek met een beheerder
We gaan niet overhaast te werk! Een periode van 3 werkdagen tussen het indienen van je melding en de brief met informatie over verdere actie is heel normaal. Het kan wat langer duren als de aangifte per post gebeurt.

Vermeld altijd je het nummer van je schadegeval. (bijv. >SA1021769823<) Als je het niet weet, hou dan je klant- of contractnummer bij de hand.


Het telefoonnummer dat je moet gebruiken, staat vermeld op het document dat wij je hebben toegestuurd (op papier of per e-mail).

Stuur een brief

De verwerkingstijd kan langer zijn wanneer aangiftes per post worden ingediend. Rekening houdend met de verdeling bij bpost, weekends en verwerkingstijd, kan het 10 tot 15 werkdagen duren om een antwoord te ontvangen.

Vermeld altijd je het nummer van je schadegeval. (bijv. >SA1021769823<) Als je het niet weet, vermeld dan je klant- of contractnummer.

Ethias
Dienst 2173
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt