Schade na het recente slechte weer?

Schade door slecht weer? We zijn er voor je!
Hier is hoe je de situatie kunt aanpakken.

Inkomensverlies (Gewaarborgd wonen)

Aanbevolen

Geef je schade aan via e-mail.

Aanbevolen

Welke informatie moet je ons zeker bezorgen:

Je persoonlijke gegevens:

 • Je naam, voornaam, geboortedatum, postcode, mobiel en/of vast telefoonnummer en e-mailadres
 • Het nummer van je polis (indien mogelijk)
 • Een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de situatie
 • De contactgegevens van betrokken personen
 • Een kopie van alle relevante documenten: loonfiches, RVA-documenten, mutualiteitsdocumenten, ...

Ben je werknemer, maar werd je plots werkloos? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van je loonfiches van de laatste 6 gewerkte maanden
 • Een kopie van de C4
 • Een bewijs, opgesteld door je uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) met vermelding van de aanvangsdatum van je uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maand.

Ben je werknemer, maar werd je arbeidsongeschikt? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van je loonfiches van de laatste 6 gewerkte maanden
 • Een bewijs, opgesteld door uw ziekenfonds, met vermelding van de aanvangsdatum van je arbeidsongeschiktheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maannd.

Ben je zelfstandige, maar werd je arbeidsongeschikt? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van het laatste beschikbare aanslagbiljet van de directe belastingen
 • Een bewijs, opgesteld door je ziekenfonds, met vermelding van de aanvangsdatum van je arbeidsongeschiktheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maand.

Een volledige e-mail = zeker zijn dat je aanvraag snel en efficiënt verwerkt wordt.

Wil je je inkomensverlies op een andere manier aangeven?

Bel ons
Voor een snellere verwerking van je aanvraag, raden we je aan om de details van je situatie per e-mail te sturen naar: schadebeheer@ethias.be.

Heb je nog vragen, dan kan je ook telefonisch bij ons terecht maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur.

Hou voor een vlot verloop volgende informatie bij de hand:

Je persoonlijke gegevens:

 • Het nummer van je polis (indien mogelijk)
 • Een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de situatie
 • De contactgegevens van betrokken personen
 • Een kopie van alle relevante documenten: loonfiches, RVA-documenten, mutualiteitsdocumenten, ...

Ben je werknemer, maar werd je plots werkloos? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van je loonfiches van de laatste 6 gewerkte maanden
 • Een kopie van de C4
 • Een bewijs, opgesteld door je uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) met vermelding van de aanvangsdatum van je uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maand

Ben je werknemer, maar werd je arbeidsongeschikt? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van je loonfiches van de laatste 6 gewerkte maanden
 • Een bewijs, opgesteld door uw ziekenfonds, met vermelding van de aanvangsdatum van je arbeidsongeschiktheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maand

Ben je zelfstandige, maar werd je arbeidsongeschikt? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van het laatste beschikbare aanslagbiljet van de directe belastingen
 • Een bewijs, opgesteld door je ziekenfonds, met vermelding van de aanvangsdatum van je arbeidsongeschiktheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maand.

Van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur

open
Maak een afspraak in een Ethias-kantoor
Voor een snellere verwerking van je aanvraag, raden we je aan om de details van je situatie per e-mail te sturen naar: schadebeheer@ethias.be.

Vragen of hulp nodig? Dan kan je op afspraak terecht op een kantoor om je schade aan te geven.

Hou voor een vlot verloop volgende informatie bij de hand:

Je persoonlijke gegevens:

 • Het nummer van je polis (indien mogelijk)
 • Een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de situatie
 • De contactgegevens van betrokken personen
 • Een kopie van alle relevante documenten: loonfiches, RVA-documenten, mutualiteitsdocumenten, ...

Ben je werknemer, maar werd je plots werkloos? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van je loonfiches van de laatste 6 gewerkte maanden
 • Een kopie van de C4
 • Een bewijs, opgesteld door je uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) met vermelding van de aanvangsdatum van je uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maand

Ben je werknemer, maar werd je arbeidsongeschikt? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van je loonfiches van de laatste 6 gewerkte maanden
 • Een bewijs, opgesteld door uw ziekenfonds, met vermelding van de aanvangsdatum van je arbeidsongeschiktheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maand

Ben je zelfstandige, maar werd je arbeidsongeschikt? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van het laatste beschikbare aanslagbiljet van de directe belastingen
 • Een bewijs, opgesteld door je ziekenfonds, met vermelding van de aanvangsdatum van je arbeidsongeschiktheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maand.
Schrijf ons
Opgelet: aangiftes per post hebben een langere verwerkingstijd.

Je persoonlijke gegevens:

 • Je naam, voornaam, geboortedatum, postcode, mobiel en/of vast telefoonnummer en e-mailadres
 • Het nummer van je polis (indien mogelijk)
 • Een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de situatie
 • De contactgegevens van betrokken personen
 • Een kopie van alle relevante documenten: loonfiches, RVA-documenten, mutualiteitsdocumenten, ...

Ben je werknemer, maar werd je plots werkloos? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van je loonfiches van de laatste 6 gewerkte maanden
 • Een kopie van de C4
 • Een bewijs, opgesteld door je uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) met vermelding van de aanvangsdatum van je uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maand

Ben je werknemer, maar werd je arbeidsongeschikt? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van je loonfiches van de laatste 6 gewerkte maanden
 • Een bewijs, opgesteld door uw ziekenfonds, met vermelding van de aanvangsdatum van je arbeidsongeschiktheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maand

Ben je zelfstandige, maar werd je arbeidsongeschikt? Bezorg ons dan:

 • Een kopie van het laatste beschikbare aanslagbiljet van de directe belastingen
 • Een bewijs, opgesteld door je ziekenfonds, met vermelding van de aanvangsdatum van je arbeidsongeschiktheid, de bruto- en nettobedragen van de al ontvangen uitkeringen per maand en het aantal uitgekeerde dagen per maand.

Ethias
Dienst Gewaarborgd Wonen
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt