Schade na het recente slechte weer?

Schade door slecht weer? We zijn er voor je!
Hier is hoe je de situatie kunt aanpakken.

Inkomensverlies (individuele polis)

Aanbevolen

Geef verlies van inkomen aan met behulp van het aangifteformulier

1
Vul het formulier in
2
Stuur het per e-mail (scan of foto) naar schadebeheer@ethias.be

Wil je je inkomensverlies op een andere manier aangeven?

Geef je schade aan via e-mail
Om je sneller van dienst te kunnen zijn, raden we je aan om het aangifteformulier (PDF) in te vullen en door te sturen schadebheer@ethias.be

Om een inkomensverlies aan te geven zonder het formulier te gebruiken, kan je ons deze informatie per e-mail sturen:

Je persoonlijke gegevens:

 • Voor- en achternaam van de persoon die inkomensverlies leed
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Het e-mailadres waarop we je kunnen bereiken i.v.m. je aangifte
 • Je klant- of polisnummer

Omschrijving van de situatie:

 • Datum en reden van het inkomensverlies (bv. werkloosheid, werkonbekwaamheid …)
 • Een nauwkeurige en volledige beschrijving van de feiten
 • Gegevens van betrokken personen of organisaties
 • Contactgegevens van je advocaat (indien van toepassing)
 • Een kopie van alle relevante documenten: loonfiches, RVA-documenten, documenten mutualiteit …

Ben je arbeidsongeschikt (d.w.z. je werkt gedurende een bepaalde periode niet meer), voeg dan een kopie van de volgende documenten toe:

 • Een getuigschrift van je werkgever of een kopie van de beslissing van de bevoegde instantie met vermelding van de redenen en de startdatum van je arbeidsongeschiktheid.
 • Een attest van je werkgever (of een kopie van je loonbrief) waarop je bruto-inkomsten van de laatste drie volledige maanden vóór je arbeidsongeschiktheid vermeld staan.
 • Een bewijs van het maandelijks vervangingsinkomen (wachtgeld) dat je ontvangt zolang je arbeidsongeschikt bent.

Als je echtgeno(o)t(e) of degene met wie je samenwoont verzekerd is, stuur dan ook zijn of haar loonbrief mee waarop de bruto-inkomsten van de laatste drie volledige maanden vóór je arbeidsongeschiktheid vermeld staan (voor zelfstandigen volstaat een kopie van de belastingaangifte of het aanslagbiljet van het laatste afgesloten boekjaar)

Een volledige e-mail = zeker zijn dat je aanvraag snel en efficiënt verwerkt wordt

Bel ons
Om je sneller van dienst te kunnen zijn, raden we je aan om het aangifteformulier (PDF) in te vullen en door te sturen schadebheer@ethias.be

Heb je nog vragen, dan kan je ook telefonisch bij ons terecht van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Hou voor een vlot verloop volgende informatie bij de hand:

Je persoonlijke gegevens:

 • Voor- en achternaam van de persoon die inkomensverlies leed
 • Je klant- of polisnummer

Omschrijving van de situatie:

 • Datum en reden van het inkomensverlies (bv. werkloosheid, werkonbekwaamheid …)
 • Een nauwkeurige en volledige beschrijving van de feiten
 • Gegevens van betrokken personen of organisaties
 • Contactgegevens van je advocaat (indien van toepassing)
 • Een kopie van alle relevante documenten: loonfiches, RVA-documenten, documenten mutualiteit …

Ben je arbeidsongeschikt (d.w.z. je werkt gedurende een bepaalde periode niet meer), voeg dan een kopie van de volgende documenten toe:

 • Een getuigschrift van je werkgever of een kopie van de beslissing van de bevoegde instantie met vermelding van de redenen en de startdatum van je arbeidsongeschiktheid.
 • Een attest van je werkgever (of een kopie van je loonbrief) waarop je bruto-inkomsten van de laatste drie volledige maanden vóór je arbeidsongeschiktheid vermeld staan.
 • Een bewijs van het maandelijks vervangingsinkomen (wachtgeld) dat je ontvangt zolang je arbeidsongeschikt bent.

Als je echtgeno(o)t(e) of degene met wie je samenwoont verzekerd is, stuur dan ook zijn of haar loonbrief mee waarop de bruto-inkomsten van de laatste drie volledige maanden vóór je arbeidsongeschiktheid vermeld staan (voor zelfstandigen volstaat een kopie van de belastingaangifte of het aanslagbiljet van het laatste afgesloten boekjaar).

Maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

open
Maak een afspraak in een Ethias-kantoor
Om je sneller van dienst te kunnen zijn, raden we je aan om het aangifteformulier (PDF) in te vullen en door te sturen schadebheer@ethias.be

Vragen of hulp nodig? Dan kan je op afspraak terecht op een kantoor om je schade aan te geven.

Hou voor een vlot verloop volgende informatie bij de hand:

Omschrijving van de situatie:

 • Datum en reden van het inkomensverlies (bv. werkloosheid, werkonbekwaamheid …)
 • Een nauwkeurige en volledige beschrijving van de feiten
 • Gegevens van betrokken personen of organisaties
 • Contactgegevens van je advocaat (indien van toepassing)
 • Een kopie van alle relevante documenten: loonfiches, RVA-documenten, documenten mutualiteit …

Ben je arbeidsongeschikt (d.w.z. je werkt gedurende een bepaalde periode niet meer), voeg dan een kopie van de volgende documenten toe:

 • Een getuigschrift van je werkgever of een kopie van de beslissing van de bevoegde instantie met vermelding van de redenen en de startdatum van je arbeidsongeschiktheid.
 • Een getuigschrift van je werkgever of een kopie van de beslissing van de bevoegde instantie met vermelding van de redenen en de startdatum van je arbeidsongeschiktheid.
 • Een bewijs van het maandelijks vervangingsinkomen (wachtgeld) dat je ontvangt zolang je arbeidsongeschikt bent.

Als je echtgeno(o)t(e) of degene met wie je samenwoont verzekerd is, stuur dan ook zijn of haar loonbrief mee waarop de bruto-inkomsten van de laatste drie volledige maanden vóór je arbeidsongeschiktheid vermeld staan (voor zelfstandigen volstaat een kopie van de belastingaangifte of het aanslagbiljet van het laatste afgesloten boekjaar).

Stuur een brief
Opgelet: aangiftes per post hebben een langere verwerkingstijd.

Met het aangifteformulier (PDF) (aanbevolen)
Vul het pdf-formulier in en verstuur het naar

Ethias
Postbus 10039
1070 Brussel


Zonder gebruik te maken van het aangifteformulier
Voor een vlot verloop, gelieve ons volgende gegevens te bezorgen:

Je persoonlijke gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Het e-mailadres waarop we je kunnen bereiken i.v.m. je aangifte
 • Je klant- of polisnummer

Details van de aangifte:

 • Datum en reden van het inkomensverlies (bv. werkloosheid, werkonbekwaamheid …)
 • Een nauwkeurige en volledige beschrijving van de feiten
 • Gegevens van betrokken personen of organisaties
 • Contactgegevens van je advocaat (indien van toepassing)
 • Een kopie van alle relevante documenten: loonfiches, RVA-documenten, documenten mutualiteit …

Ben je arbeidsongeschikt (d.w.z. je werkt gedurende een bepaalde periode niet meer), voeg dan een kopie van de volgende documenten toe:

 • Een getuigschrift van je werkgever of een kopie van de beslissing van de bevoegde instantie met vermelding van de redenen en de startdatum van je arbeidsongeschiktheid.
 • Een attest van je werkgever (of een kopie van je loonbrief) waarop je bruto-inkomsten van de laatste drie volledige maanden vóór je arbeidsongeschiktheid vermeld staan.
 • Een bewijs van het maandelijks vervangingsinkomen (wachtgeld) dat je ontvangt zolang je arbeidsongeschikt bent.

Als je echtgeno(o)t(e) of degene met wie je samenwoont verzekerd is, stuur dan ook zijn of haar loonbrief mee waarop de bruto-inkomsten van de laatste drie volledige maanden vóór je arbeidsongeschiktheid vermeld staan (voor zelfstandigen volstaat een kopie van de belastingaangifte of het aanslagbiljet van het laatste afgesloten boekjaar).

BODY CONTENT