Terug

Autoschade Ik heb een aanrijding gehad en er is gedeelde aansprakelijkheid*

Is je voertuig beschadigd door een aanrijding met een ander voertuig (of meerdere voertuigen) en is elke partij gedeeltelijk aansprakelijk voor het ongeval (bijvoorbeeld: de voertuigen rijden allebei achteruit op een parking)?


* Ethias zal de aansprakelijkheid bepalen.

Mijn voertuig is buiten gebruik. Wat nu?

Als je voertuig te ernstig beschadigd is om verder te rijden, kun je dringende pechhulp aanvragen (we slepen je voertuig naar de garage en brengen jou terug naar huis).

 • Deze gratis dienst is gedekt door de basiswaarborg van je contract (Burgerlijke aansprakelijkheid).

Ben ik verzekerd?

Alles hangt af van de waarborgen van je contract.

  Voor de materiële schade:
 • Omnium PLUS
  We vergoeden 100% van je schade.

 • Omnium
  We vergoeden 100% van je schade.

 • Mini Omnium PLUS
  We vergoeden 100% van je schade als je voertuig totaal verlies is. In andere gevallen wordt het dossier afgehandeld op basis van de BA-polis (of de RB-polis).

 • Mini Omnium
  Het dossier wordt afgehandeld op basis van de BA-polis (of de RB-polis).

 • Geen omnium
  Het dossier wordt afgehandeld op basis van de BA-polis (of de RB-polis).

Afhandeling op basis van de BA-polis (of RB):
 • Als het ongeval in België gebeurd is met een tegenpartij die verzekerd is in België, wordt het dossier beheerd volgens de basiswaarborg van je contract (Burgerlijke Aansprakelijkheid of BA).

 • Als het ongeval in het buitenland gebeurd is of met een tegenpartij die in het buitenland verzekerd is, of in bepaalde bijzondere gevallen, kunnen we jammer genoeg alleen tussenkomen als je de waarborg Rechtsbijstand (RB) hebt. We zetten dan de nodige administratieve stappen om je schade te verhalen.

  Voor de lichamelijke schade van de inzittenden van je voertuig:
 • Een inzittende die gewond raakt, is gedekt door de basiswaarborg van je BA-contract (burgerlijke aansprakelijkheid).

 • Een bestuurder die gewond raakt, is gedekt door de waarborg Bestuurdersverzekering (als je die afgesloten hebt). Als je de Bestuurdersverzekering niet hebt, maar wel de waarborg Rechtsbijstand zetten we de nodige administratieve stappen om 50% van je schade te verhalen.

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen

Lees hieronder ook “Heb ik recht op een vervangvoertuig?“

Wat moet ik doen?

Ik heb het schadegeval aangegeven. Wat zijn de volgende stappen?

 • 1 Ethias onderzoekt je dossier.
 • 2 Binnen de 3 werkdagen na je aangifte ontvang je een e-mail met ons standpunt over de aansprakelijkheid en met verdere instructies.
 • 3 Als de expert niet zelf contact met je opneemt om een afspraak te maken, kan jij dat doen.
 • 4 De expert raamt de schade, stelt een expertiseverslag op en stuurt het naar Ethias.
 • 5
  Ethias betaalt de verzekerde schade:
  • aan de personen die vergoed moeten worden voor 50% (d.w.z. de eventuele derden),
  • ofwel rechtstreeks aan de erkende hersteller die de herstelling uitgevoerd heeft,
  • ofwel aan jou, als je voertuig totaal verlies is of als je liet herstellen bij een niet-erkende hersteller (je krijgt een bericht met de berekening).

Heb ik recht op een vervangvoertuig?

 • Als je voor een erkende hersteller kiest, krijg je een vervangvoertuig tijdens de duur van de herstelling of voor 6 dagen bij totaal verlies. Het maakt niet uit welke waarborgen je hebt.


 • Als je voertuig niet meer rijvaardig is, je de waarborg Mobility Maxi hebt en het schadegeval in België gebeurd is (of tot 50 km buiten de grens), kan Ethias een vervangvoertuig ter beschikking stellen vanaf de ongevalsdatum: tot 10 dagen bij herstelling of tot 30 dagen bij totaal verlies. Bel ons hiervoor op 04 220 34 00.

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen.

Moet ik een franchise betalen?

Voor de schade die je aan de derde veroorzaakt hebt (waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid), kan er een franchise zijn (afhankelijk van je contract).

Voor de schade aan je voertuig: er is alleen een franchise als je gekozen hebt voor een omnium met franchise of als je kiest voor een niet-erkende hersteller en Ethias het bedrag van de franchise niet kan verhalen op de andere partij.

De franchise is het bedrag dat je zelf moet betalen na een schadegeval.

Zijn er gevolgen voor mijn premie?

Ook al is onze tussenkomst voor de tegenpartij beperkt tot 50% van haar schade, je premie stijgt voor de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid (behalve als je een joker hebt) en voor de Materiële schade (+ 10% per vergoed schadegeval, met een maximum van 30%). Daarna daalt de premie automatisch met 10% per jaar zonder schadegeval.


Een joker krijg je na 5 opeenvolgende jaren (gerekend vanaf de leeftijd van 29 jaar) zonder schadegeval in fout in bonus-malus 0 bij Ethias.

Deze fiche is louter informatief en niet volledig: het doel ervan is de belangrijkste antwoorden geven op de meest gestelde vragen over je schadegeval. Deze fiche is geen contractueel document. Je kunt er dus geen rechten aan ontlenen met betrekking tot de afhandeling van je schadegeval. Onze diensten zullen je schade-aangifte onderzoeken op basis van de bepalingen van het verzekeringscontract dat je afgesloten hebt.

Terug
BODY CONTENT