Terug

Autoschade Ik heb een aanrijding gehad en ik ben in fout*

Is je voertuig beschadigd door een aanrijding met een ander of meerdere voertuigen en ben jij aansprakelijk* voor het ongeval?


* Ethias zal de aansprakelijkheid bepalen.

Mijn voertuig is buiten gebruik. Wat nu?

Als je voertuig te ernstig beschadigd is om verder te rijden, kun je dringende pechhulp aanvragen (we slepen je voertuig naar de garage en brengen jou terug naar huis).

 • Deze gratis dienst is gedekt door de basiswaarborg van je contract (Burgerlijke aansprakelijkheid).

Ben ik verzekerd?

Alles hangt af van de waarborgen van je contract.

  Voor de materiële schade aan je voertuig:
 • Omnium PLUS
  We komen tussen in je schade.

 • Omnium
  We komen tussen in je schade.

 • Mini Omnium PLUS
  We komen tussen bij totaal verlies van je voertuig.

 • Mini Omnium
  Het spijt ons, we komen niet tussen.

 • Geen omnium
  Het spijt ons, we komen niet tussen.

  Voor de schade veroorzaakt aan derden:
 • De schade die je veroorzaakt, is gedekt door de basiswaarborg van je BA-contract (burgerlijke aansprakelijkheid).

  Voor de lichamelijke schade van de inzittenden van je voertuig:
 • Een inzittende die gewond raakt, is gedekt door de basiswaarborg van je BA-contract (burgerlijke aansprakelijkheid).

 • Een bestuurder die gewond raakt, is gedekt door de waarborg Bestuurdersverzekering (als je die afgesloten hebt).

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen

Lees hieronder ook “Heb ik recht op een vervangvoertuig?“

Wat moet ik doen?

Ik heb het schadegeval aangegeven. Wat zijn de volgende stappen?

 • 1 Ethias onderzoekt je dossier.
 • 2 Binnen de 3 werkdagen na je aangifte ontvang je een e-mail met ons standpunt over de aansprakelijkheid en met verdere instructies.
 • 3 Als je materiële schade gedekt is (zie hierboven), wordt je schade berekend rekening houdend met de specifieke elementen van het dossier.
 • 4
  Ethias betaalt de verzekerde schade:
  • aan de personen die vergoed moeten worden (d.w.z. de eventuele derden),
  • ofwel rechtstreeks aan de erkende hersteller die de herstelling uitgevoerd heeft,
  • ofwel aan jou, als je voertuig totaal verlies is of als je liet herstellen bij een niet-erkende hersteller (je krijgt een bericht met de berekening).

Heb ik recht op een vervangvoertuig?

Ook hier hangt alles af van de waarborgen van je contract.

 • Omnium PLUS
  Als je voor een erkende hersteller kiest, krijg je een vervangvoertuig tijdens de duur van de herstelling of voor 6 dagen bij totaal verlies.

 • Omnium
  Idem Omnium PLUS

 • Mini Omnium PLUS
  Je krijgt een vervangvoertuig voor 6 dagen bij totaal verlies. Indien het voertuig herstelbaar is heb je geen recht op een vervangvoertuig.

 • Mini Omnium
  Het spijt ons, je hebt geen recht op een vervangvoertuig.

 • Geen Omnium
  Het spijt ons, je hebt geen recht op een vervangvoertuig.

 • Als je voertuig niet meer rijvaardig is, je de waarborg Mobility Maxi hebt en het schadegeval in België gebeurd is (of tot 50 km buiten de grens), kan Ethias een vervangvoertuig ter beschikking stellen vanaf de ongevalsdatum: tot 10 dagen bij herstelling of tot 30 dagen bij totaal verlies. Bel ons hiervoor op 04 220 34 00.

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen.

Moet ik een franchise betalen?

Voor de schade die je aan de derde veroorzaakt hebt (waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid), kan er een franchise zijn (afhankelijk van je contract).

Voor de schade aan je voertuig: er is alleen een franchise als je gekozen hebt voor een omnium met franchise of als je kiest voor een niet-erkende hersteller

De franchise is het bedrag dat je zelf moet betalen na een schadegeval.

Zijn er gevolgen voor mijn premie?

Ja, je premie zal stijgen voor de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid (behalve als je een joker hebt) en voor de Materiële schade (+ 10% per vergoed schadegeval, met een maximum van 30%). Daarna daalt de premie automatisch met 10% per jaar zonder schadegeval.


Een joker krijg je na 5 opeenvolgende jaren (gerekend vanaf de leeftijd van 29 jaar) zonder schadegeval in fout in bonus-malus 0 bij Ethias.

Deze fiche is louter informatief en niet volledig: het doel ervan is de belangrijkste antwoorden geven op de meest gestelde vragen over je schadegeval. Deze fiche is geen contractueel document. Je kunt er dus geen rechten aan ontlenen met betrekking tot de afhandeling van je schadegeval. Onze diensten zullen je schade-aangifte onderzoeken op basis van de bepalingen van het verzekeringscontract dat je afgesloten hebt.

Terug
BODY CONTENT