Terug

Autoschade Ik heb iemand aangereden (voetganger, fietser ...)

Heb je een aanrijding gehad met een voetganger of fietser en is deze persoon gewond (en je voertuig beschadigd)?

Mijn voertuig is buiten gebruik. Wat nu?

Als je voertuig te ernstig beschadigd is om verder te rijden, kun je dringende pechhulp aanvragen (we slepen je voertuig naar de garage en brengen jou terug naar huis).

 • Deze gratis dienst is gedekt door de basiswaarborg van je contract (Burgerlijke aansprakelijkheid).

Ben ik verzekerd?

  Voor de lichamelijke of materiële schade aan derden:
 • De schade die je toebrengt aan het slachtoffer is gedekt door de basiswaarborg van je BA-contract (burgerlijke aansprakelijkheid).

  Voor de materiële schade aan je voertuig:

  Alles hangt af van de waarborgen van je contract.

 • Omnium PLUS
  We komen tussen voor alle schade die het gevolg is van een schok of een val.

 • Omnium
  We komen tussen voor alle schade die het gevolg is van een schok of een val.

 • Mini Omnium PLUS
  We komen tussen bij totaal verlies van je voertuig.

 • Mini Omnium
  Het spijt ons, we komen niet tussen.

 • Geen omnium
  Het spijt ons, we komen niet tussen.

INFO

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen

Lees hieronder ook “Heb ik recht op een vervangvoertuig?“

Wat moet ik doen?

Ik heb het schadegeval aangegeven. Wat zijn de volgende stappen?

 • 1 Ethias onderzoekt je dossier.
 • 2 Binnen de 3 werkdagen na je aangifte ontvang je een e-mail met verdere instructies.
 • 3 De schade wordt berekend rekening houdend met de specifieke elementen van je dossier.
 • 4
  Ethias betaalt de verzekerde schade:
  • aan de personen die vergoed moeten worden (d.w.z. de derden, de slachtoffers),
  • ofwel rechtstreeks aan de erkende hersteller die de herstelling uitgevoerd heeft,
  • ofwel aan jou, als je voertuig totaal verlies is of als je liet herstellen bij een niet-erkende hersteller (je krijgt een bericht met de berekening).

Heb ik recht op een vervangvoertuig?

Ook hier hangt alles af van de waarborgen van je contract.

 • Omnium PLUS
  Als je voor een erkende hersteller kiest, krijg je een vervangvoertuig tijdens de duur van de herstelling of voor 6 dagen bij totaal verlies.

 • Omnium
  Idem Omnium PLUS

 • Mini Omnium PLUS
  Als je voor een erkende hersteller kiest, krijg je een vervangvoertuig voor 6 dagen bij totaal verlies.

 • Mini Omnium
  Het spijt ons, je hebt geen recht op een vervangvoertuig.

 • Geen Omnium
  Het spijt ons, je hebt geen recht op een vervangvoertuig.

 • Als je voertuig niet meer rijvaardig is, je de waarborg Mobility Maxi hebt en het schadegeval in België gebeurd is (of tot 50 km buiten de grens), kan Ethias een vervangvoertuig ter beschikking stellen vanaf de ongevalsdatum: tot 10 dagen bij herstelling of tot 30 dagen bij totaal verlies. Bel ons hiervoor op 04 220 34 00.

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen.

Moet ik een franchise betalen?

  Als je niet aansprakelijk bent voor het ongeval:
 • Voor letsels die je aan een derde veroorzaakt hebt (waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid), moet je geen franchise te betalen.

 • Voor de schade aan je voertuig: er is alleen een franchise als je gekozen hebt voor een omnium met franchise of als je kiest voor een niet-erkende hersteller en Ethias het schadebedrag niet kan verhalen op de aansprakelijke partij.

  Als je zelf aansprakelijk bent voor het ongeval:
 • Voor letsels die je aan een derde veroorzaakt hebt (waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid), kan er een franchise zijn (afhankelijk van je contract).

 • Voor schade aan je voertuig: er is alleen een franchise als je gekozen hebt voor een omnium met franchise of als je kiest voor een niet-erkende hersteller.

De franchise is het bedrag dat je zelf moet betalen na een schadegeval.

Zijn er gevolgen voor mijn premie?

Als je niet aansprakelijk bent voor het ongeval, zijn er geen gevolgen voor je premie.


Als je aansprakelijk bent voor het ongeval, stijgt je premie. Voor de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid (behalve als je een joker hebt) en voor de Materiële schade (+ 10% per vergoed schadegeval, met een maximum van 30%). Daarna daalt de premie automatisch met 10% per jaar zonder schadegeval.


Een joker krijg je na 5 opeenvolgende jaren (gerekend vanaf de leeftijd van 29 jaar) zonder schadegeval in fout in bonus-malus 0 bij Ethias

Deze fiche is louter informatief en niet volledig: het doel ervan is de belangrijkste antwoorden geven op de meest gestelde vragen over je schadegeval. Deze fiche is geen contractueel document. Je kunt er dus geen rechten aan ontlenen met betrekking tot de afhandeling van je schadegeval. Onze diensten zullen je schade-aangifte onderzoeken op basis van de bepalingen van het verzekeringscontract dat je afgesloten hebt.

Terug
BODY CONTENT