Terug

Autoschade Ik heb een aanrijding gehad en ik ben in mijn recht*

Is je voertuig beschadigd door een aanrijding met een ander of meerdere voertuigen en is de tegenpartij aansprakelijk*?


* Ethias zal de aansprakelijkheid bepalen.

Mijn voertuig is buiten gebruik. Wat nu?

Als je voertuig te ernstig beschadigd is om verder te rijden, kun je dringende pechhulp aanvragen (we slepen je voertuig naar de garage en brengen jou terug naar huis).

 • Deze gratis dienst is gedekt door de basiswaarborg van je contract (Burgerlijke aansprakelijkheid).

Ben ik verzekerd?

Alles hangt af van de waarborgen van je contract.

  Voor de materiële schade aan je voertuig:
 • Omnium PLUS
  We komen tussen in je schade.

 • Omnium
  We komen tussen in je schade.

 • Mini Omnium PLUS
  We komen tussen bij totaal verlies van je voertuig. In andere gevallen wordt het dossier afgehandeld op basis van de BA-polis (of RB).

 • Mini Omnium
  Het dossier wordt afgehandeld op basis van de BA-polis (of RB).

 • Geen omnium
  Het dossier wordt afgehandeld op basis van de BA-polis (of RB).

   Afhandeling op basis van de BA-polis (of RB):
  • Als het ongeval in België gebeurd is met een tegenpartij die verzekerd is in België, wordt het dossier beheerd volgens de basiswaarborg van je contract (Burgerlijke Aansprakelijkheid of BA).

  • Als het ongeval in het buitenland gebeurd is of met een tegenpartij die in het buitenland verzekerd is, of in bepaalde bijzondere gevallen, kunnen we jammer genoeg alleen tussenkomen als je de waarborg Rechtsbijstand (RB) hebt. We zetten dan de nodige administratieve stappen om je schade te verhalen.

  Voor de lichamelijke schade van de inzittenden van je voertuig:
 • Een inzittende die gewond raakt, wordt gedekt door de basiswaarborg van je BA-contract (burgerlijke aansprakelijkheid).

 • Een bestuurder die gewond raakt, is gedekt door de waarborg Bestuurdersverzekering (als je die afgesloten hebt). Als je de Bestuurdersverzekering niet hebt, maar wel de waarborg Rechtsbijstand zetten we de nodige administratieve stappen om je schade te verhalen.

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen

Lees hieronder ook “Heb ik recht op een vervangvoertuig?“

Wat moet ik doen?

Ik heb het schadegeval aangegeven. Wat zijn de volgende stappen?

 • 1 Ethias onderzoekt je dossier.
 • 2 Binnen de 3 werkdagen na je aangifte ontvang je een e-mail met verdere instructies.
 • 3
  Er zijn 2 mogelijke situaties (jouw situatie wordt in de e-mail gepreciseerd):
  • Ofwel vraagt Ethias je om met je voertuig naar de erkende hersteller van je keuze te gaan. De hersteller handelt alles af met de expert.
  • Ofwel wordt er een expert aangesteld. Je kunt contact opnemen met de expert (of de expert neemt contact op met jou). Je maakt een afspraak om de schade aan je voertuig te laten ramen.
 • 4 De expert raamt de schade in overleg met de hersteller en stuurt het expertiseverslag naar Ethias.
 • 5
  Ethias betaalt de verzekerde schade:
  • ofwel rechtstreeks aan de erkende hersteller die de herstelling uitgevoerd heeft,
  • ofwel aan jou, als je voertuig totaal verlies is of als je liet herstellen bij een niet-erkende hersteller (je krijgt een bericht met de berekening).

In bepaalde gevallen (betwisting van aansprakelijkheid, buitenlandse nummerplaat ...) kan de afhandeling van je dossier betrekkelijk lang duren.

Heb ik recht op een vervangvoertuig?

 • Als je voor een erkende hersteller kiest, krijg je een vervangvoertuig tijdens de duur van de herstelling of voor 6 dagen bij totaal verlies. Het maakt niet uit welke waarborgen je hebt.


 • Als je voertuig niet meer rijvaardig is, je de waarborg Mobility Maxi hebt en het schadegeval in België gebeurd is (of tot 50 km buiten de grens), kan Ethias een vervangvoertuig ter beschikking stellen vanaf de ongevalsdatum: tot 10 dagen bij herstelling of tot 30 dagen bij totaal verlies. Bel ons hiervoor op 04 220 34 00.

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen.

Moet ik een franchise betalen?

Als het ongeval in België gebeurd is met een tegenpartij die verzekerd is in België, is er geen franchise.

Als het ongeval in het buitenland gebeurd is of met een voertuig dat in het buitenland verzekerd is, of in bepaalde bijzondere gevallen, kan er een franchise zijn als we het schadebedrag niet kunnen verhalen op de aansprakelijke voor het ongeval.

De franchise is het bedrag dat je zelf moet betalen na een schadegeval.

Zijn er gevolgen voor mijn premie?

Als het ongeval in België gebeurd is met een tegenpartij die verzekerd is in België, verandert het bedrag van je verzekeringspremie niet als je in je recht bent.


Als het ongeval in het buitenland gebeurd is of met een tegenpartij (voertuig) die in het buitenland verzekerd is, of in bepaalde bijzondere gevallen, kan dat gevolgen hebben voor je premie als we het schadebedrag niet kunnen verhalen op de aansprakelijke voor het ongeval.

Deze fiche is louter informatief en niet volledig: het doel ervan is de belangrijkste antwoorden geven op de meest gestelde vragen over je schadegeval. Deze fiche is geen contractueel document. Je kunt er dus geen rechten aan ontlenen met betrekking tot de afhandeling van je schadegeval. Onze diensten zullen je schade-aangifte onderzoeken op basis van de bepalingen van het verzekeringscontract dat je afgesloten hebt.

Terug
BODY CONTENT