Hoeveel kost een Bike & More fietsverzekering?

Waarom kiezen voor ‘Ethias Bike & More’ voor uw fiets?

 • Een fietsverzekering op maat in functie van uw behoeften
 • Een volledig en uniek aanbod op de markt

 

Als uw fiets een « speed pedelec » is, namelijk autonoom

en sneller dan 25 km/u, moet hij een bepaalde dekking krijgen.

 

Wilt u een traditionele fiets verzekeren of een elektrische fiets die niet sneller dan 25 km/u kan rijden? Klik hier.

 

 

Voornaamste dekkingen
Speed pedelecs

 

Kleine herinnering: met een speed pedelec moet u een fietshelm (of motorhelm) dragen. Ook moet u in het bezit zijn van een AM-rijbewijs (bromfiets) of B-rijbewijs (wagen).

 

Basiswaarborg

De speed pedelec valt onder de bromfietsen: een Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) is dan ook verplicht en dekt ...


Wat?
De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden.
Wie?
De verzekeringsnemer, de eigenaar en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden.

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven.  
Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.

Voornaamste uitsluitingen

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt niet:
- De schade aan het verzekerde motorrijtuig;
- De schade van de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval (inkomensverlies, gezondheidszorg, schade aan goederen, enz.).


Optionele waarborgen

De Bestuurdersverzekering
, een onmisbare optie, verzekert... 

Wat?
Indien de bestuurder gewond is:

- de geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie- en prothesekosten;
- de esthetische schade;
- de economische en morele schade voortspruitend uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid;
- de hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid.

Indien de bestuurder overleden is:

- de terugbetaling van de begrafeniskosten;
- de economische en morele schade van de rechtverkrijgenden.
Wie ?
De toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig.
Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Tot € 25.000 per schadegeval, zonder vrijstelling.

Voornaamste uitsluitingen

De Bestuurdersverzekering dekt niet de schade die het gevolg is van:
- Een staat van dronkenschap of alcoholgehalte gelijk aan of hoger dan 1,5 g op het moment van het schadegeval;
- Deelname aan wedstrijden of snelheidsraces;
- Het ontbreken van een rijbewijs op het moment van het schadegeval.

 

Optie Diefstal & brand dekt ...


Wat?
Uw nieuwe elektrische fiets tegen diefstal en brand.
Voorwaarden
Wij eisen geen antidiefstalsysteem bij het afsluiten van deze waarborgen.
Hoeveel?
Tot beloop van de waarde van het voertuig op de dag van het schadegeval, met een vrijstelling van € 250.

Voornaamste uitsluitingen

De waarborgen Diefstal & Brand dekken niet:
- Diefstal, de daaruit voortvloeiende schade of poging tot diefstal indien deze werd gepleegd door of met de medeplichtigheid van de verzekerde of zijn/haar partner, familieleden of genodigden …;
- Diefstal, de daaruit voortvloeiende schade of poging tot diefstal als gevolg van het verlies of het achterlaten van de sleutel op het motorrijtuig;
- Daden van vandalisme;
- Schade veroorzaakt door een lading van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen of goederen, behalve wanneer het gaat om:
 • de brandstofreserve bestemd voor het gebruik van het omschreven motorrijtuig;
 • gasflessen of andere met brandbare stoffen gevulde recipiënten voor huishoudelijk gebruik;
- Schade veroorzaakt door dieven;
- Niet oorspronkelijk gemonteerde toebehoren, kledingstukken en bagage alsook vervoerde voorwerpen zijn niet gedekt door deze waarborgen.


Rechtsbijstand, de optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen. Er zijn 2 formules:

 
 • Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening.
  Voorbeeld: indien u een ongeval hebt gehad en u bent in uw recht, dan doet Ethias het nodige om de vergoeding voor de door u geleden schade (door de aansprakelijke derde) te bekomen.

  De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd. Ook bij onvermogendheid van derden kan er een terugbetaling zijn.

  U kiest zelf een advocaat en/of expert, zodat uw belangen worden verdedigd zoals u dat wenst.

 

 • Met Rechtsbijstand Plus geniet u hogere tussenkomsten (zie tabel hieronder) en is er dekking in geval van contractuele en/of administratieve geschillen.
  Voorbeeld: uw voertuig werd niet goed hersteld en u wilt dat uw garagist dit in orde brengt. Ethias zal met de garagist onderhandelen om een oplossing te bekomen. 


De rechtsbijstand dekt niet de boetes en strafrechtelijke transacties met het Openbaar Ministerie. 

 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand Plus

Juridische procedures

€ 25.000 per schadegeval

€ 75.000 per schadegeval

Onvermogendheid van derden

€ 6.200, met € 250 vrijstelling 

€ 15.000, zonder vrijstelling

Verzekerd voertuig

Het voertuig dat in het contract is opgenomen

Het voertuig dat in het contract is opgenomen + het vervangvoertuig (conform artikel 4 van de modelovereenkomst)

Waar?

België en alle landen op de groene kaart

Overal ter wereld


Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Bike & MoreEthias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias familiale, een jaarlijkse verzekeringscontract, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens beschikbaar in onze kantoren.

Heeft u een klacht, dan kunt u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt - Fax 011 28 20 10, e-mail: klachtenbeheer@ethias.be. Indien u langs die weg geen oplossing vindt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel - Fax 02 547 49 75.