Ethias Hospi Quality+

Veel meer dan een hospitalisatieverzekering!

 • Vrije keuze van ziekenhuis, arts en kamertype
 • Terugbetaling van de medische kosten tot 3 maal het bedrag van de tussenkomst van uw ziekenfonds
 • Vrijstelling €0 in de door Ethias gecertificeerde ziekenhuizen, en dit ongeacht het kamertype

   

  Product van het jaar 2020

Verblijfskosten, honoraria, onderzoeken, medicijnen, ... Uw ziekenhuisrekening kan snel hoog oplopen, vooral als u kiest voor het comfort van een eenpersoonskamer.

Met Ethias Hospi Quality+ hoeft u zich daar alvast geen zorgen meer over te maken!

 

 

Wat is gedekt door Ethias Hospi Quality+

 

 

In geval van tussenkomst van uw ziekenfonds vergoeden wij tot 3 keer die tegemoetkoming voor:

 • de hospitalisatiekosten als gevolg van een ongeval, een ziekte, een zwangerschap of een bevalling;
 • de medische kosten 60 dagen vóór en 180 dagen na de ziekenhuisopname, die rechtstreeks verband houden met de reden van de opname;
 • de medische kosten betreffende 33 ernstige ziektes zonder dat er een ziekenhuisopname vereist is.

 

In deze gevallen betalen wij ook de bijkomende medische kosten terug waarvoor er al dan niet een tegemoetkoming van het ziekenfonds is zoals homeopathische behandelingen, farmaceutische producten, niet terugbetaalde medicijnen, en dit tot een totaalbedrag van €2.500 per verzekerde en per jaar.

 

Als gevolg van een ziekenhuisopname voor een ernstige ziekte bieden wij:  aan:  een enveloppe van €500 per verzekerde/jaar voor diverse diensten (in partnership met ListMinut) of esthetische producten (halsdoek, hoofddoek, cosmetica ...)

 

U betaalt geen vrijstelling in de door Ethias gecertificeerde ziekenhuizen, ongeacht het kamertype.

Indien u echter kiest voor een eenpersoonskamer in een niet-gecertificeerd ziekenhuis, zal een vrijstelling van €300 toegepast worden.

U vindt meer info daaromtrent hier.

 

Wat is niet gedekt:

 

 • - De supplementen met betrekking tot het verblijf en de erelonen voor een eenpersoonskamer bij een dagopname.
 • - Reeds bestaande aandoeningen en ziekte bij het afsluiten van het contract.
 • - Esthetische of verjongingsbehandelingen.
 • - Anticonceptiebehandelingen, sterilisatie en kunstmatige inseminatie.
 • - Ziekten of ongevallen als gevolg van alcoholisme, drugsverslaving of misbruik van medicijnen.
 • - Ongevallen die voortvloeien uit de beoefening van een luchtsport en  professionele sportbeoefening.
 • - De supplementen van erelonen en verblijfskosten bij een dagopname (One Day Clinic) in een eenpersoonskamer.


Assurcard & Assurpharma

 

Dankzij de handige AssurCard dient u in geval van een ziekenhuisopname niets zelf voor te schieten en ook geen factuur te betalen als u het ziekenhuis verlaat.

Assurpharma volgt hetzelfde principe, uw apotheker stuurt de geneesmiddelenattesten rechtstreeks naar Ethias.

Het Assurpharma-systeem


My
Ethias gezondheidszorg

 

 • Uw dekkingen in gezondheidszorg alsook die van de begunstigden van uw contract raadplegen;
 • Uw terugbetalingsaanvragen en andere medische documenten op eenvoudige wijze versturen;
 • De status van uw terugbetalingen opvolgen;
 • Per e-mail berichten over het beheer van uw dossiers ontvangen;
 • Een verzekeringsattest of een duplicaat van uw Assurcard aanvragen;


Wachttermijn

 

De periode die ingaat op de datum van aansluiting en gedurende welke Ethias geen enkele uitkering verschuldigd is.

De wachttermijn* bedraagt 3 maanden, behalve bij ongeval of indien u reeds verzekerd bent (bij een andere maatschappij).

Inzake de kosten van een zwangerschap of een bevalling komt Ethias bovendien alleen tussen als de zwangerschap begon na de aanvangsdatum van de waarborg.

 

Evolutie van de premie

 

De premie evolueert in functie van de leeftijd van de verzekerde en de woonplaats van de verzekeringsnemer.

 

 

Maximumleeftijd om Hospi Quality+ af te sluiten

 

69 jaar

 

 

Wettelijke informatie


* Trofee « Gekozen product van het jaar », gepubliceerd op 19 februari 2020 op poybelgium.com


(Categorie Verzekeringen niet leven – n°1 van 3 producten in deze categorie).Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.

De verzekering Ethias Hospi Quality+ is een hospitalisatieverzekering onderworpen aan het Belgische recht die voor het leven wordt afgesloten, tenzij minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract een opzegbrief is verstuurd. 

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias hospitalisatieverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimaal surfcomfort te bieden en u aangepaste inhoud en berichten te tonen, zoals reclame die aangepast is aan uw interesses. Door te klikken op de knop 'Verdergaan' aanvaardt u het gebruik van deze cookies. Als u de cookies wenst uit te schakelen, verzoeken wij u de instellingen van uw webbrowser te veranderen.   

Meer info

OK