Tot € 150 terug betaald

Actievoorwaarden

Elke Ethias-klant (nieuw of bestaand) heeft recht op een cashback van €30 per contract, vanaf de sluiting van een tweede (nieuw) contract, voor zover er aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

  • een offerte wordt aangevraagd tussen 16/03/2022 en 31/12/2022
  • het gaat over een jaarlijkse formule van een van onze verzekeringen Niet-Leven
  • de aanvraag gebeurt via een van onze offline kanalen (via kantoor of telefoon)
  • het contract wordt afgesloten binnen 30 dagen na ontvangst van de offerte en treedt uiterlijk 12 maanden na de sluiting ervan in werking. 

Het bedrag van de cashback kan niet hoger zijn dan €150 per gezin (wonend op hetzelfde adres). 

 

De cashback wordt teruggestort: 

  • na het betalen van de eerste factuur voor elke nieuwe verzekering
  • op hetzelfde rekeningnummer als waarmee de factuur betaald werd   

Deze cashback wordt per contract terugbetaald. Als een klant voor meerdere contracten in aanmerking komt, wordt hij voor iedere betaalde factuur afzonderlijk terugbetaald. 

 

Duurtijd

De actie loopt van 16/03/2022  tot en met 31/12/2022. 

 

Cumuleerbaarheid

Deze actie is te cumuleren met alle kortingen en voordelen die gelden op het moment van de offerteaanvraag.