Onderhoud van onze website

Onderhoud van onze website
Er is een onderhoud van onze website gepland van zaterdag 21 mei om 20 uur tot zondag 22 mei om 8 uur. Dit betekent dat onze site tijdens deze periode niet toegankelijk zal zijn.

FAQ Leven

A. Op welk ogenblik en hoe wordt het maximum berekend dat in aanmerking komt voor belastingvermindering ?

Er zijn twee groepen fiscale regels die op uw contract van toepassing zijn.

De eerste groep regels betreft de taxatie van reserves of afkoopwaarden van het contract, de tweede betreft de belastingvermindering.  Deze twee groepen regels moeten parallel toegepast worden.

De toepassing van deze regels is niet eenvoudig. We zullen daarom elke keer hun toepassing illustreren aan de hand van een tabel en drie voorbeelden.

 

I. Ik heb mijn contract onderschreven voor de leeftijd van 55 jaar.

Wat de taxatie betreft, houden wij de taks op het lange termijnsparen in op 60 jaar.  

In uw belang aanvaarden wij geen verhoging van de jaarlijkse premie meer vanaf 55 jaar. Een verhoging van de premie stelt de taxatiedatum uit met 10 jaar vanaf de 1e verhoging.
 

Er is sprake van een verhoging wanneer een jaarlijkse premie het hoogste van de volgende twee bedragen overschrijdt:

  • Het gemiddelde van de jaarlijkse premies gestort tussen 50 en 54 jaar (in de tabel de blauwe vierkanten en de blauwe driehoek),
  • De premie gestort op 54 jaar (de gele driehoek)

 

Wat de belastingvermindering betreft, kan u hiervan genieten voor een bedrag vastgesteld volgens de hieronder vermelde regels en met respect voor het wettelijk maximum*. Het persoonlijk maximum is het maximumbedrag dat voor uw contract in aanmerking komt voor een belastingvermindering.
 

Als de einddatum van uw contract voor 65 jaar ligt (de lijnen A tot en met E), is het persoonlijk maximum dat in aanmerking komt voor belastingvermindering gelijk aan het gemiddelde van de vijf jaren (de blauwe vierkanten) die de laatste tien jaar van uw contract voorafgaan.
 

Als de einddatum van uw contract 65 jaar of later is (de lijnen F en G), is het persoonlijk maximum het hoogste van de 2 volgende bedragen:

  • Het gemiddelde van de jaarlijkse premies gestort tussen 60 en 64 jaar (de groene vierkanten en de groene driehoek),
  • De premie gestort op 64 jaar (de gele driehoek)

 

De einddatum van uw contract is terug te vinden in de bijzondere voorwaarden.

Wij illustreren de toepassing van deze regels aan de hand van 3 voorbeelden.  


Voorbeeld 1

Mijn contract eindigt op 62 jaar. De relevante lijn is C.

Mijn persoonlijk maximum wordt vastgesteld op 53 jaar (het rode vierkant)

Ik heb mijn contract onderschreven op 45 jaar. Van  45 tot en met 47 jaar ben ik vrij om een jaarlijkse premie naar keuze te storten met respect voor het wettelijk maximum.

Het gemiddelde van de stortingen van 48 tot en met 52 jaar (de blauwe vierkanten) bepaalt mijn persoonlijk maximum vanaf 53 jaar. Ik let dus op de premies die ik jaarlijks stort gedurende deze jaren.


Voorbeeld 2

Mijn contract eindigt op 62 jaar. De relevante lijn is C.

Mijn persoonlijk maximum wordt vastgesteld op 53 jaar (het rode vierkant)

Ik heb mijn contract onderschreven op 49 jaar.

Het gemiddelde van de stortingen van 49 tot en met 52 jaar (de blauwe vierkanten) bepaalt mijn persoonlijk maximum vanaf 53 jaar. Ik let dus op de premies die ik jaarlijks stort gedurende deze jaren.


Voorbeeld 3

Mijn contract eindigt op 67 jaar. De relevante lijn is G.

Mijn persoonlijk maximum wordt voor de eerste keer vastgesteld op 55 jaar (het rode vierkant) tot 65 jaar. Dit maximum is gelijk aan het hoogste bedrag van enerzijds het gemiddelde van de stortingen tussen 50 en 54 jaar (de blauwe vierkanten) of anderzijds de storting op 54 jaar (gele driehoek). Ik let dus op de premies die ik jaarlijks stort gedurende deze jaren.

Mijn persoonlijk maximum wordt een tweede keer vastgesteld op 65 jaar (het rood vierkant) tot de einddatum van het contract. Dit maximum is gelijk aan het hoogste bedrag van enerzijds het gemiddelde van de premies die jaarlijks gestort worden van 60 tot en met 64 jaar (de groene vierkanten) of anderzijds de storting op 64 jaar (e gele driehoek). Dit maximum kan nooit hoger zijn dan het maximum dat op 55 werd vastgesteld. Opnieuw let ik dus op de premies die ik jaarlijks stort gedurende deze jaren.


 

II. Ik heb mijn contract onderschreven op 55 jarige leeftijd of later.
 

Wat de taxatie betreft, houden wij de taks op het lange termijnsparen in op de 10e verjaardag van het contract.
 

Wat de belastingvermindering betreft, kan u hiervan genieten voor een bedrag vastgesteld volgens de hieronder vermelde regels en met respect voor het wettelijk maximum*. Het persoonlijk maximum is het maximumbedrag dat voor uw contract in aanmerking komt voor een belastingvermindering.
 

Als de einddatum van uw contract voor 75 jaar is (lijnen A tot en met I), is het persoonlijk maximum dat in aanmerking komt voor belastingvermindering gelijk aan het gemiddelde van de vijf jaren (de blauwe vierkanten) die de laatste tien jaar van uw contract voorafgaan.
 

Als de einddatum van uw contract 75 jaar of later is (lijnen J en K), is het persoonlijk maximum het hoogste van de 2 volgende bedragen:

  • Het gemiddelde van de jaarlijkse premies gestort tussen 60 en 64 jaar (de blauwe vierkanten en de blauwe driehoek),
  • De premie gestort op 64 jaar (de gele driehoek)


De einddatum van uw contract is terug te vinden in de bijzondere voorwaarden.

Wij illustreren de toepassing van deze regels opnieuw aan de hand van 3 voorbeelden.


Voorbeeld 1      

Mijn contract eindigt op 73 jaar. De relevante regel is H.

Mijn persoonlijk maximum wordt vastgesteld op 64 jaar (het rode vierkant)

Ik heb mijn contract onderschreven op 55 jaar. Van 55 tot en met 58 jaar ben ik vrij om eender welke storting  uit te voeren met respect voor het wettelijk maximum.

Het gemiddelde van de stortingen van 59 tot en met 63 jaar (de blauwe vierkanten) bepaalt mijn persoonlijk maximum vanaf 64 jaar. Ik let dus op de premies die ik jaarlijks stort gedurende deze jaren.
 

Voorbeeld 2

Mijn contract eindigt op 70 jaar. De relevante lijn is E.

Mijn persoonlijk maximum wordt vastgesteld op 61 jaar (het rode vierkant).

Ik heb mijn contract onderschreven op 57 jaar.

Het gemiddelde van de stortingen van 57 tot en met 60 jaar (de blauwe vierkanten) bepaalt mijn persoonlijk maximum vanaf 61 jaar. Ik let dus op de premies die ik jaarlijks stort gedurende deze jaren.

Voorbeeld 3

Mijn contract eindigt op 99 jaar. De relevante lijn is K.

Mijn persoonlijk maximum wordt vastgesteld op 65 jaar (het rode vierkant)

Ik heb mijn contract onderschreven op 55 jaar. Van 55 tot en met 59 jaar ben ik vrij om een jaarlijkse premie naar keuze te storten met respect voor het wettelijk maximum.

Het gemiddelde van de premies die jaarlijks gestort worden van 60 tot en met 64 jaar (de blauwe vierkanten) of de storting op 64 jaar (de gele driehoek) zullen mijn persoonlijk maximum vanaf 65 jaar bepalen. Het hoogste van de twee berekeningen vormt mijn persoonlijk maximum.  Ik let dus op de premies die ik jaarlijks stort gedurende deze jaren.
 

B. Kan mijn storting nog geïndexeerd worden?

Uw persoonlijk maximum is definitief.

Indien uw persoonlijk maximum overeenstemt met het wettelijk maximum, kan u ieder jaar het geïndexeerde wettelijke bedrag* blijven storten. Deze indexatie wordt niet als een verhoging beschouwd. (2.350,00 EUR voor inkomstenjaar 2021).

* Voor inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022), bedraagt het wettelijk maximum 2.350,00 EUR.