Voordelige voorwaarden voor de leden van ACTISOC / PENSOC:
 1. 1Op uw autoverzekering:

  25% korting* op de Burgerlijke Aansprakelijkheid
  En 25% korting* op alle omniumformules!

  -25% op Ethias Young Drivers* zonder fideliseringsvoorwaarden**

  Recurrente korting van 5% op de waarborgen brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten en aanraking met dieren. Op de waarborg stoffelijke schade bedraagt deze recurrente korting zelfs 10%.

 2. 2Op uw brandverzekering:

  -25% op een nieuwe huurders- of woningverzekering***

 3. 3Op uw fietsverzekering:

  -25% op de eerste jaarpremie van een nieuw contract Ethias Bike & More****

 4. 4Ethias Legifoon: telefonische juridische bijstand
 5. 5Gratis maandelijkse betalingen
  voor uw Auto en/of Woningverzekering als u 2 verzekeringen type Auto en/of Woning bij Ethias heeft.


Bent u geïnteresseerd in ons aanbod ? Of wenst u nog wat meer informatie ?


 • Ga langs in het Ethias-kantoor van uw keuze (adressen en openingsuren op www.ethias.be/kantoren)
 • Bel naar : 011 28 28 98 (van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 u en zaterdag van 8u30 tot 12u30)
 • Mail naar: ambtenaren.offerte@ethias.be

Vergeet ons niet uw persoonlijke code INSP ACT te melden om te genieten van de kortingen.

Heeft u al een Auto- of Woningverzekering bij Ethias? Dan geniet u bovendien mogelijk van €xtra kortingen**** op de volgende verzekeringen. U dient hier zelf niets voor te doen, deze zijn automatisch opgenomen in het tarief:

* De korting van 25% op de Burgerlijke Aansprakelijkheid en 25% op de omniumverzekering is van toepassing op de eerste jaarpremie van een nieuw contract. Het tarief is exclusief gereserveerd voor de leden van Actisoc en Pensoc en hun inwonende gezinsleden die in eigen naam een nieuwe autoverzekering wensen af te sluiten. De kortingen bestaan enerzijds uit een korting van 15% op de Burgerlijke Aansprakelijkheid en 15% op alle omniumformules (geldig voor alle offertes aangevraagd door particulieren vanaf 18/11/2021 tot en met 03/01/2022) bij een nieuw contract of een vervanging van voertuig en anderzijds een korting van 10% die exclusief gereserveerd is voor de leden van Actisoc en Pensoc en hun inwonende gezinsleden die in eigen naam een nieuwe autoverzekering wensen af te sluiten. Contractaanvragen via www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

** Wat zijn de toegangsvoorwaarden? In de leeftijdscategorie van 18 tot en met 29 jaar zitten + Geen ongeval in fout of stoffelijke schade hebben gehad in de laatste 5 jaar.

*** De korting van 25% op de brandverzekering is van toepassing op de eerste jaarpremie van een nieuw contract. Het tarief is exclusief gereserveerd voor de leden van Actisoc en Pensoc en hun inwonende gezinsleden die in eigen naam een nieuwe brandverzekering wensen af te sluiten. De korting bestaat enerzijds uit een korting van 15% op de brandverzekering (geldig voor alle offertes aangevraagd door particulieren vanaf 18/11/2021 tot en met 03/01/2022) bij een nieuwe contract en anderzijds een korting van 10% die exclusief gereserveerd is voor de leden van Actisoc en Pensoc en hun inwonende gezinsleden die in eigen naam een nieuwe brandverzekering wensen af te sluiten. Contractaanvragen via www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

**** De korting van 25% op de Ethias Bike & More verzekering is van toepassing op het tarief gedurende het eerste jaar van een nieuw contract. Het tarief is exclusief gereserveerd voor de leden van Actisoc en Pensoc en hun inwonende gezinsleden die in eigen naam een nieuw contract Ethias Bike & More wensen af te sluiten. De korting bestaat enerzijds uit een korting 15% (geldig voor alle offertes aangevraagd door particulieren vanaf 18/11/2021 tot en met 03/01/2022) bij een nieuw contract of een vervanging van voertuig en anderzijds uit een korting van 10% die exclusief gereserveerd is voor de leden van Actisoc en Pensoc en hun inwonende gezinsleden die in eigen naam een nieuw contract Ethias Bike & More wensen af te sluiten. Contractaanvragen via www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

***** Deze korting is een commercieel voordeel onder voorwaarden dat u voor de duur van het contract wordt toegekend, voor zover u of uw partner titularis is van een contract voor een Auto- of Woningverzekering.