Actisoc

Wist je dat ?

Leden van ACTISOC/PENSOC genieten superpromoties bij Ethias !

Bpost

Welke promoties ?

Het gaat vooral om kortingen op onze belangrijkste producten, om gratis verzekeringen of om de mogelijkheid om uw premies maandelijks te betalen zonder kosten.
Wist u dat?

Goed om te weten: deze kortingen zijn combineerbaar !

De kortingen gelden zelfs als u ze combineert met lopende aanbiedingen. Als u bijvoorbeeld tijdens het Autosalon een autoverzekering afsluit, kunt u uw korting als lid van Actisoc of Pensoc combineren met de korting in het kader van het Autosalon.

Korting op uw Autoverzekering 

10% korting op een nieuwe Autoverzekering en bij een vervanging van voertuig.(1)


Permanente korting van 5% op de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met dieren. Op de waarborg materiële schade bedraagt deze permanente korting zelfs 10%.

Korting voor jonge bestuurders

Tot -15% op de Autoverzekering.(2)

Korting op uw Bromfietsverzekering

-10% op een nieuwe Bromfietsverzekering en bij een vervanging van voertuig.(1)

Korting op uw verzekering Bike & More

-10% op een nieuwe verzekering Bike & More en bij een vervanging van voertuig.(1)

Korting op uw Woning- of Huurdersverzekering

-10% op een nieuwe Woning- of Huurdersverzekering.(1)

Korting op uw verzekering Rechtshulp

5% blijvende korting op de verzekering Rechtshulp.(3)

En dat is niet alles: u kunt ook uw premies maandelijks betalen zonder kosten(4)

Hoe kunt u deze voordelen genieten ?

Om uw persoonlijke premie te berekenen kunt u een afspraak maken in een Ethias-kantoor, ons bellen op 011 28 28 98 (van maandag tot vrijdag van 8 u. tot 20 u. en op zaterdag van 8.30 u. tot 12.30 u.) of een e-mail sturen naar ambtenaren.offerte@ethias.be . Deel de voordeelcode "INSP ACT” mee aan uw Ethias-adviseur. Dit aanbod geldt niet voor contractaanvragen via www.ethias.be.

Hebt u vragen ?

Vraag het aan Mathias
Vraag het aan Mathias
Gedaan met bladeren door FAQ’s want Mathias gaat voor jou aan de slag!

Contacteer ons
Contacteer ons
Bel ons, praat met één van onze adviseurs (via videocall of in een Ethias-kantoor) of mail ons. Aan jou de keuze.

Kortingsvoorwaarden

(1) De korting van 10 % is exclusief gereserveerd voor de leden van Actisoc en Pensoc, die in eigen naam of op naam van hun partner of een inwonend kind een Autoverzekering, Woning- of Huurdersverzekering, Bromfietsverzekering of een verzekering Bike & More wensen af te sluiten. Deze korting is geldig op de eerste jaarpremie van alle waarborgen van een nieuwe Autoverzekering, Woning- of Huurdersverzekering, Bromfietsverzekering of een verzekering Bike & More. Contractaanvragen via www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

(2) Ethias Young Drivers: korting geldig op de verzekering BA en de 4 omniumformules op voorwaarde dat je tussen 18 tot en met 29 oud bent op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en de laatste 5 jaar niet aansprakelijk was voor een schadegeval gedekt door de verzekering BA of de waarborg Stoffelijke schade.

(3) Dit voordeel is exclusief gereserveerd voor de leden van Actisoc en Pensoc die op hun eigen naam of op naam van een gezinslid een verzekering Rechtshulp wensen af te sluiten. Contractaanvragen via www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

(4) Als u twee Auto- en/of Brandverzekeringen bij Ethias heeft afgesloten kan u kiezen voor gratis maandelijkse premiebetaling (via domiciliëring) voor uw Auto- en Brandverzekeringen. De minimum jaarpremie bedraagt € 150.

Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.