img img

Een gratis verzekering tegen materiële schade

Voor je fiets of ander zacht vervoermiddel

img

Ethias werkt samen met Team Visma | Lease a Bike!

Daarom krijg je in het Pro voor Renners-lidmaatschap van Team Visma | Lease a Bike een gratis verzekering tegen materiële schade voor je fiets of ander zacht vervoermiddel. Deze verzekering blijft actief zolang je een Pro voor Renners-lid blijft. 
Wat dekt je verzekering tegen materiële schade?
Wat dekt je verzekering tegen materiële schade?
Klik hier om de dekking, uitsluitingen en alle belangrijke informatie te ontdekken.

Je verzekering voor materiële schade dekt je wereldwijd:

 • Schade die per ongeluk aan het verzekerde voertuig is veroorzaakt, inclusief schade die de verzekerde zelf heeft veroorzaakt.
 • Vandalisme aan het verzekerde voertuig.
 • Schade aan het verzekerde voertuig als gevolg van brand veroorzaakt door de batterij waarmee het is uitgerust.
 • Tot € 1000 vergoeding voor materiële schade aan de fiets (je kunt deze vergoeding verhogen, meer informatie hier)
 • Tot € 350 vergoeding voor persoonlijke spullen (bijv. fietskleding, helm, horloge, telefoon, afneembaar GPS-apparaat, ... - fietscomputers die permanent op de fiets zijn gemonteerd, worden niet beschouwd als persoonlijke spullen).

Wat is niet gedekt?

 • Speed Pedelecs: een Speed Pedelec is een snelle elektrische fiets waarbij de trapondersteuning blijft werken boven 25 km/u en waarmee je zelfs 45 km/u kunt bereiken door tegelijkertijd te trappen. Deze fietsen moeten daarom worden gedekt door een bromfietsverzekering.
 • Diefstal van de fiets.
 • Schade aan onderdelen van het voertuig als gevolg van slijtage of een duidelijk gebrek aan onderhoud.
 • Puur esthetische schade zoals krassen, afgebroken stukken, enz.
 • Schade aan de banden als gevolg van een lekke band.
 • Schade te wijten aan dronkenschap , alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand van de fietser
 • Schade die resulteert uit de deelname aan een (snelheids)wedstrijd.

Vrijstelling:

Er geldt een vrijstelling van € 75 per schadegeval.

Afschrijving bij totaal verlies:

("Totaal verlies" betekent dat je fiets niet kan worden gerepareerd (mechanisch gezien) of dat de reparatiekosten hoger zijn dan de werkelijke waarde van de fiets).
 • 0% gedurende het eerste jaar.
 • Vanaf de 13e maand: 1% van de verzekerde waarde per maand (met een maximale afschrijving van 75%).

Gedetailleerde informatie:

Alle informatie over dit product is beschikbaar in onze algemene voorwaarden en onze productfiche.

Hoe meld je een schade?
Hoe meld je een schade?
Wil je aanspraak maken op je Ethias-verzekering tegen materiële schade? Klik hier: we leggen alles uit.
Hulp bij pech nodig? Bel +32 11 28 28 28

Hulp bij pech nodig? Bel 011 28 28 28

Belangrijk: pechverhelping is alleen gedekt als je je dekking hebt uitgebreid.

Voor materiële schade aan je fiets of ander zacht vervoermiddel

Stuur ons een e-mail naar fleet@ethias.be met:
 • Je naam, voornaam en polisnummer Team Visma Lease a Bike 24177137
 • Je bankrekeningnummer voor terugbetaling
 • Een kopie van de aankoopfactuur
 • Een offerte voor de reparatie.

Voor materiële schade aan persoonlijke spullen (gsm, helm, horloge, ...)

Stuur ons een e-mail naar fleet@ethias.be met:
 • Je naam, voornaam en polisnummer Team Visma Lease a Bike 24177137
 • Je bankrekeningnummer voor terugbetaling
 • Een kopie van de aankoopfactuur van de beschadigde voorwerpen

 

Voor lichamelijk letsels

Je bent alleen gedekt als je je dekking hebt uitgebreid.

Bel ons op +32 11 28 28 28 of stuur ons een e-mail naar fleet@ethias.be:

 • Vermeld je naam, voornaam en polisnummer Team Visma Lease a Bike 24177137
 • Geef de precieze locatie op waar je je bevindt en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken
 • Beschrijf het incident dat aanleiding geeft tot je verzoek om tussenkomst.

 

In geval van ziekenhuisopname

Je bent alleen gedekt als je je dekking hebt uitgebreid.

Bel ons op +32 11 28 28 28 of stuur ons een e-mail naar fleet@ethias.be:

 • Geef ons de naam en voornaam van de gehospitaliseerde verzekerde
 • De naam en het adres van het ziekenhuis, de afdeling en het kamernummer en, indien mogelijk, de naam van de verantwoordelijke arts
 • De naam van je ziekenfonds en je aansluitingsnummer

Wil je je dekking uitbreiden? Dat kan!

Je kunt de dekking van deze verzekering uitbreiden door de verzekerde bedragen te verhogen of aanvullende garanties toe te voegen. Klik hieronder voor alle info:
Verhoog de verzekerde bedragen
Verhoog de verzekerde bedragen
De basisvergoeding is € 1000, maar je kunt deze verhogen tot € 10.000.

Je kunt de vergoedingslimieten van je schadeverzekering verhogen:

Afhankelijk van de waarde van je fiets, wil je misschien de vergoedingslimieten verhogen. Hier zijn de verschillende mogelijkheden en hun kosten (inclusief belastingen en bijdragen):
 • Vergoeding tot 1000€: gratis (standaard inbegrepen)
 • Vergoeding tot 2000€: 5,46€/jaar
 • Vergoeding tot 5000€: 10,93€/jaar
 • Vergoeding tot 7500€: 16,39€/jaar
 • Vergoeding tot 10 000€: 21,85€/jaar
 • Vergoeding meer dan 10 000€: 27,31€/jaar
Wil je je vergoedingslimiet verhogen?
Profiteer van een dekking bij verwonding
Profiteer van een dekking bij verwonding
We vergoeden de fietser bij verwonding als gevolg van een val of een ongeval met de fiets.

Ontdek de waarborg "bestuurder en passagiers"

Wat is gedekt?

Als de bestuurder of passagiers gewond raken:
 • Medische, chirurgische en farmaceutische behandelingen, inclusief revalidatie- en prothesekosten
 • Economische en morele schade als gevolg van tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid, zowel volledig als gedeeltelijk
 • Hulp van een derde persoon in geval van permanente arbeidsongeschiktheid
Als de bestuurder overlijdt:
 • Teruggave van de begrafeniskosten

Acceptatievoorwaarden

Het voertuig mag maximaal 2 jaar oud zijn op het moment van ingang van de garantie (de datum van aankoop als nieuw geldt als referentie).

Wat is niet gedekt?

 • Deelname aan een sport of competitie waarvoor de verzekerde betaald wordt
 • Schadelijke gevolgen van een ongeval onder invloed van alcohol
 • Schade die zich voordoet bij het huren van het voertuig
 • Schade als gevolg van opzettelijke handelingen van de verzekerde

Wie?

Ethias Bike & More dekt de bestuurder en passagiers van het verzekerde voertuig, zelfs als de bestuurder aansprakelijk is.

Waar?

Overal ter wereld.

Hoeveel?

 • Tot € 25.000 per gebeurtenis en per slachtoffer, zonder vrijstelling
 • Tot € 130 per helm, zonder vrijstelling

Wil je de waarborg "bestuurder en passagiers" toevoegen?

Maak gebruik van pechhulp in België
Maak gebruik van pechverhelping in België
We komen in actie wanneer je fiets niet meer kan rijden (ongeval, defect, lekke band, ...)

Ontdek de waarborg « Pechverhelping in België »

Wat is verzekerd?

In geval van een ongeval, daad van vandalisme, mechanische of elektrische panne, lekke band, (poging tot) diefstal, diefstal of verlies van de slotsleutels:
 • Indien nodig, brengen wij de bestuurder terug naar huis of naar het werk.
 • Als de verzekerde per ziekenwagen moet worden vervoerd, betaalt Ethias Assistance het vervoer van de verzekerde van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis, alsook zijn terugkeer naar huis na ontslag uit het ziekenhuis.

Opgelet: de pechverhelper komt enkel tussen op bereikbare wegen.

Aanvaardingsvoorwaarden

Het transportmiddel mag niet ouder zijn dan 5 jaar op het ogenblik dat de waarborg in werking treedt (de datum van aankoop in nieuwe staat geldt als referentie).

Wat is niet verzekerd?

 • Een lege batterij
 • Tussenkomsten als de verzekerde zich op minder dan 1 km van zijn woonplaats bevindt
 • Terugkerende pannes aan het verzekerde transportmiddel die te wijten zijn aan een gebrekkig onderhoud
 • Pechverhelping die niet door Ethias is georganiseerd

Wie?

 • De eigenaar van het verzekerde transportmiddel
 • De bestuurder en de passagiers van het verzekerde transportmiddel voor het deel “vervoer van personen” nadat het transportmiddel is weggesleept

Waar?

In België en tot 50 km buiten onze landsgrenzen.

Wil je de waarborg "pechverhelping in België" toevoegen?

Hoe kan ik mijn dekking uitbreiden?

Het is heel eenvoudig: vul het onderstaande formulier in en Ethias stuurt je een aanvullend contract. Zodra je je premie hebt betaald, ben je gedekt voor de uitbreidingen die je hebt gekozen.
Electrisch?
Bestuurdersverzekering
Pechverhelping

Extra voordelen voor Pro voor renners-leden

En dat is nog niet alles! Als lid van de Team Visma | Lease a Bike! kan je ook profiteren van de volgende voordelen:
Een extra fiets/zacht vervoermiddel verzekeren?
Een extra fiets/zacht vervoermiddel verzekeren?
Je krijgt 10%* korting op je Ethias Bike & More-verzekering.
Van plan om op reis of uitstap te gaan?
Van plan om op reis of uitstap te gaan?
Je krijgt tot € 30* korting op onze reisbijstandsformules.

 

*Aanbieding geldig voor leden van het Team Visma | Lease a Bike! met vermelding van de code AFJUMB in de kantoren van Ethias of het Customer Center. Deze korting kan niet online worden afgesloten. De "Bike & More" korting is niet van toepassing op fietsen die zijn opgenomen in de collectieve Jumbo-Visma-polis (d.w.z. de gratis materiële schadeverzekering, beschreven op deze pagina).

Lees aandachtig de infofiche en de algemene voorwaarden voordat u de verzekering Ethias Bike & More afsluit.

De verzekering Ethias Bike & More is een omnium- en ongevallenverzekering onderworpen aan het Belgische recht. Het betreft een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Als u niet tevreden bent, stuur uw opmerkingen dan naar ondernemingen@ethias.be. Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst klachtenbeheer@ethias.be. Krijgt u hier geen voldoening? Richt u dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.