Ethias Familiale verzekering Glimlach verzekerd!

Een waterlek bij jou beschadigt het appartement van je onderburen? Dankzij je Ethias Familiale verzekering (ook wel BA Privéleven genoemd) sla je niet in paniek

Ik wil een offerte

Je Ethias Familiale verzekering komt tussen wanneer je in je privéleven materiële en/of lichamelijke schade toebrengt aan derden. In het geval van het waterlek, dekt je verzekering dus de herstellingskosten voor het appartement van je buurman. Het enige wat je moet betalen, is de franchise*.

  Verzekerd bedrag Vrijstelling*
Materiële schade

€ 7.625.611,33 € 263,84
Materiële schade

€ 26.383.803,49 € 0,00
Optie Rechtsbijstand

€ 31.773,38 € 263,84

Schade? Dat hoeft geen koude douche te zijn!

De voordelen van de Ethias Familiale verzekering

  • Je verzekering treedt op wanneer je in je privéleven materiële en/of lichamelijke schade toebrengt aan derden. De schade veroorzaakt in het kader van een contractuele relatie is niet gedekt.
  • Je verzekering dekt iedereen die tijdelijk of definitief deel uitmaakt van je gezin. Zelfs je huisdieren tellen mee! Opgelet! De schade van de verzekerde personen, is niet verzekerd.
  • Ben je slachtoffer en weigert de tegenpartij je te vergoeden? De waarborg "Burgerlijke Aansprakelijkheid" dekt de schade die u veroorzaakt aan derden. Wanneer u echter zelf het slachtoffer bent, biedt deze waarborg u geen schadevergoeding. In dat geval is de waarborg “Rechtsbijstand” een onmisbare aanvulling in uw contract. De waarborg “Rechtsbijstand” verzekert u de noodzakelijke juridische bijstand bij iedere discussie, onderhandeling of minnelijke schikking om de door u geleden schade vergoed te krijgen, boetes en minnelijke schikkingen zijn echter uitgesloten.
  • Je maakt een uitstekende keuze: onze verzekering kreeg in 2020 de trofee van beste familiale verzekering**.

Alles lezen over Ethias Familiale

Raadpleeg de infofiche en de algemene voorwaarden voor meer details over de waarborgen van Ethias Familiale en niet-gedekte risico’s.

Verzeker je tegen het onverwachte

Vraag vandaag nog je offerte op maat aan. Heb je al een Auto- of Woningverzekering bij Ethias? Dan krijg je nu € 10 korting op je Ethias Familiale verzekering***. Profiteer van deze korting!

Met de Ethias Familiale verzekering is je glimlach verzekerd!

 

Wettelijke informatie

** DECAVI-Trofee gepubliceerd op 30 april 2020 op www.decavi.be (categorie Verzekeringen Niet-Leven – BA Privéleven – nr. 1 van de 12 producten in deze categorie)
*** Deze korting is een commercieel voordeel onder voorwaarde dat u voor de duur van het contract wordt toegekend, voor zover u of een lid van uw gezin (partner, kind, inwonende ouder) titularis is van een contract voor een Auto- of Woningverzekering.

De Ethias Familiale is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias Familiale, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kunt u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt - Fax 011 28 20 10, e-mail: klachtenbeheer@ethias.be. Indien u langs die weg geen oplossing vindt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel - Fax 02 547 49 75.