De troeven van een tak 23

Om het hoofd te bieden aan de inflatie en de dalende koopkracht, is het belangrijk om je spaargeld op een verstandige manier te beleggen. Via een tak 23 combineer je een belegging met een levensverzekering. 

De oorlog in Oekraïne houdt de energieprijzen en de inflatie ongezien hoog. Een gevolg daarvan is dat de koopkracht voortdurend afneemt. ‘Om je financiële toestand te beschermen, bestaat er allereerst een uitgebreid gamma aan verzekeringsproducten’, zegt Joris Laenen, chief investment & life officer van Ethias. ‘Een woning- of autoverzekering beschermt je alvast tegen onvoorziene uitgaven. Maar daarnaast doe je er ook goed aan om via beleggingen in te spelen op onverwachte situaties op lange termijn. In deze context biedt een tak 23 opportuniteiten.’ 

Een tak 23 is een zogeheten beleggingsverzekering: een levensverzekering die gekoppeld is aan een belegging. De verzekeraar stort je premies in fondsen die naargelang de gekozen strategie beleggen in bijvoorbeeld aandelen, obligaties of een combinatie daarvan. Het rendement is dan ook afhankelijk van de beursprestaties. Daardoor loop je een zeker risico, maar het potentieel rendement ligt wel een pak hoger dan dat van een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde rentevoet. 

Is zo’n indirecte belegging op de beurs wel aan te raden in deze woelige tijden? ‘De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan houden de financiële markten inderdaad al een tijdlang in hun greep’, stelt Joris Laenen. ‘Anderzijds is het profiel van een tak 23-investeerder anders dan dat van een klassieke obligatie- of aandelenbelegger. Hij heeft vanwege het contracttype een beleggingshorizon van minstens acht jaar voor ogen. De geschiedenis leert ons dat de rendementsperspectieven almaar beter worden naargelang die horizon toeneemt.’ 

Maximale spreiding

Een tak 23 laat je bovendien via één product makkelijk diversifiëren over meerdere beleggingsfondsen van diverse beheersmaatschappijen en met verschillende risicoprofielen. Joris Laenen: ‘Het ene interne fonds belegt bijvoorbeeld grotendeels in aandelen, en heeft daardoor betere rendementsperspectieven, maar wel een hoger risico. Een ander fonds belegt dan weer voornamelijk in obligaties en opteert zo eerder voor veiligheid. Door je premies over meerdere fondsen te spreiden, neemt het risico van je totale tak 23-belegging gevoelig af.’

Naast een diversificatie over verschillende activaklassen is ook een spreiding van de instapmomenten essentieel in het kader van risicobeheersing. Een tak 23 leent zich alvast perfect tot het storten van recurrente premies – bijvoorbeeld elke maand een beperkt bedrag. Door je inleg te spreiden over verschillende momenten koop je soms wat duurder aan en soms wat goedkoper, maar je aankooprisico wordt wel gevoelig uitgevlakt. Een bijkomend voordeel van een spreiding in de tijd is dat je niet meteen het volledig te beleggen kapitaal hoeft op te hoesten.

‘Weet wel dat de stortingen in een tak 23 onderhevig zijn aan een premietaks van twee procent en instapkosten die bij Ethias, omwille van haar direct distributiekanaal (geen makelaars), laag gehouden kunnen worden’, merkt Joris Laenen op. ‘Je betaalt evenwel geen beurstaks, en een afkoop omwille van onvoorziene omstandigheden wordt niet fiscaal bestraft. Er wordt met andere woorden geen roerende voorheffing ingehouden.’ 

Aan u de (ruime) keuze
Ethias biedt je toegang tot verschillende interne beleggingsfondsen. Het gamma bestaat zowel uit zuivere strategieën (dus fondsen die voor 100 procent uit obligaties of voor 100 procent uit aandelen bestaan) als uit gemengde strategieën (die aandelen en obligaties combineren). Meer informatie hierover vind je hier. 

‘Door je premies over meerdere fondsen binnen eenzelfde tak 23 te spreiden, neemt het risico van je totale belegging gevoelig af.’ 

Joris Laenen, Ethias 

‘De geschiedenis leert ons dat de rendementsperspectieven almaar beter worden naargelang de bekeggingshorizon toeneemt.’ 

Joris Laenen, Ethias 

Voir aussi:
Avez-vous trouvé cet article intéressant ?
Merci !