Onderhoud van onze website

Onderhoud van onze website
Er is een onderhoud van onze website gepland van zaterdag 21 mei om 20 uur tot zondag 22 mei om 8 uur. Dit betekent dat onze site tijdens deze periode niet toegankelijk zal zijn.

Ziekteverzekering vs. hospitalisatieverzekering: een vergelijking

Ziekteverzekering vs. hospitalisatieverzekering: een vergelijking
Image(s) licensed by Ingram Image
Om een goede gezondheidszorg te garanderen, is elke Belg verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld bij een mutualiteit. Het grote voordeel? Medische kosten worden voor een groot deel terugbetaald. Toch dekt deze verzekering niet alles, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname. En net op dat moment is de factuur voor de patiënt vaak hoog … Een hospitalisatieverzekering kan hier soelaas bieden.

Wat is de ziekteverzekering?
Deze ‘verzekering voor ziektekosten’ wordt in de volksmond ook wel de ‘tussenkomst van de ziekenkas’ genoemd. Het is een bescherming die verplicht is voor elke Belg, ongeacht zijn of haar statuut. Om van de voordelen te genieten, hoeft u zich alleen maar aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze of bij de hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Een ziekteverzekering:

 • vergoedt een groot deel van de medische kosten, zoals de erelonen van dokters of professionele gezondheidswerkers (tandarts, kinesist, verpleging, ...), ziekenhuisbehandelingen, geneesmiddelen en meer. Maar let op, de ziekteverzekering betaalt meestal maar 75% van de kosten terug. Het resterende bedrag (remgeld) is voor uw rekening. Een voorbeeld? Anno 2019 kost een raadpleging bij een huisarts ongeveer € 26. Maar aan het eind van de rit zal u maar € 6 betalen, want uw mutualiteit komt voor ongeveer € 20 tussen.
 • zorgt voor een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof of invaliditeit. Deze bedragen zijn geplafonneerd en vaak beperkt in de tijd.

En de aanvullende verzekering?
Wie wil kan als lid van een mutualiteit genieten van een pakket bijkomende diensten. Hiervoor betaalt u jaarlijks een bijdrage. Over welke voordelen gaat het dan precies? Wel, u geniet van geboortepremies of van de tussenkomst in andere kosten. Denk aan de huur van krukken, homeopathie, osteopathie, de aankoop van een bril of een sportabonnement. Meer weten over de extra diensten? Informeer u bij uw ziekenfonds want ze stellen elk hun eigen voordelenpakket samen.

Ziekteverzekering vs. hospitalisatieverzekering: een vergelijking

Wat is een hospitalisatieverzekering?
Bent u zwanger? Moet u een chirurgische ingreep ondergaan of komt u terug van vakantie met zorgwekkende symptomen? Dan moet u ongetwijfeld een of meerdere dagen in het ziekenhuis verblijven.

De rekening van uw verblijf kan hoog oplopen, zeker in geval van dringend ambulancevervoer of als u kiest voor een eenpersoonskamer. Een buitenkansje voor ziekenhuizen en artsen die ervan profiteren om u een heleboel (hoge) supplementen aan te rekenen. Uw ziekenfonds betaalt jammer genoeg niet alle kosten terug en zal dus maar een deel van uw factuur vergoeden. Op dat moment komt een hospitalisatieverzekering goed van pas, omdat ze u tegemoetkomt in het resterende bedrag.

De hospitalisatieverzekering is dus een aanvulling op de ziekteverzekering.
De terugbetaling gebeurt in twee stappen: eerst de tussenkomst van uw mutualiteit en in tweede instantie die van uw hospitalisatieverzekering. U moet ook weten dat in tegenstelling tot de ziekteverzekering een hospitalisatieverzekering niet verplicht is. Uw mutualiteit mag u dus niet verplichten om deze verzekering af te sluiten. Maar omdat ze een betere dekking biedt bij een ziekenhuisopname wordt ze op elke leeftijd ten zeerste aangeraden. Aarzel niet om dit met uw verzekeraar te bespreken.

Een hospitalisatieverzekering:

 • betaalt de hospitalisatiekosten terug (ongeval, ziekte, zwangerschap, bevalling, palliatieve zorg) die uw ziekenfonds niet vergoedt. In het bijzonder de verblijfskosten, erelonen van specialisten, verzorging, geneesmiddelen en medisch materiaal. Over het algemeen dekt de hospistalisatieverzekering ook opnames in het dagziekenhuis (one day clinic).
 • komt tussen in de ambulante kosten voor en na uw ziekenhuisverblijf (vervolgconsulten, geneesmiddelen, radiografie, ...) en dit tot meerdere maanden na uw opname.
 • vergoedt de kosten van de behandeling van ernstige ziekten (kanker, diabetes, multiple sclerose, ...).

Het ene contract is het andere niet
Sommige hospitalisatieverzekeringen gaan nog veel verder en dekken een heel pakket van andere kosten. Denk aan de verblijfskosten van een ouder op de kamer van een kind (rooming-in), geneesmiddelen die uw mutualiteit niet terugbetaalt of alternatieve behandelingen. Bovendien bestaan er akkoorden tussen ziekenhuizen en verzekeraars om het leven van de patiënt te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld, op vertoon van de AssurCard, heeft de verzekerde recht op de derde-betalersregeling. Resultaat? U hoeft bij een ziekenhuisopname geen voorschot te betalen. De factuur wordt rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd. Snel en handig!

Een tip: voor u een hospitalisatieverzekering afsluit, vergelijk dan zorgvuldig alle dekkingen en uitsluitingen, en het bedrag van de premies en franchise. We hebben daarom voor u een checklist samengesteld met 10 aandachtspunten:

 • Kunt u vrij het ziekenhuis en het type kamer kiezen?
 • Hoeveel ernstige ziekten zijn gedekt?
 • Komt de verzekering tussen in ambulante zorg voor/na de ziekenhuisopname?
 • Bent u verzekerd voor rooming-in, ivf-behandelingen, analyses, scanners, prothesen, pruiken en verbanden, en de huur van medische apparatuur voor thuisverzorging?
 • Wat met alternatieve behandelingen (acupunctuur, osteopathie, enz.) en geneesmiddelen die niet terugbetaald worden door uw mutualiteit?
 • Betaalt uw verzekering de factuur rechtstreeks? Hoeveel bedraagt de franchise?
 • Is er een plafond voor de tussenkomst? 100%, 200%, 300%, onbeperkt?
 • Bent u overal in de wereld gedekt?
 • Is er een vaste premie of stijgt die met uw leeftijd?
 • Hoelang is de wachttijd alvorens uw contract van kracht wordt?

Goed om weten! Vooraleer u een contract afsluit, moet u waarschijnlijk een medische vragenlijst invullen om een inschatting te maken van uw gezondheid en de risico’s voor de verzekeraar. Als u deze inlichtingen niet wilt geven, kan de verzekeraar weigeren om een contract af te sluiten. Nog een belangrijk element: hoe hoger de instapleeftijd, hoe hoger uw premie zal zijn.

Een laatste vraag: verzekeringsmaatschappij of mutualiteit?
U kunt uw hospitalisatieverzekering afsluiten bij uw mutualiteit of bij een verzekeringsmaatschappij. In het eerste geval zult u waarschijnlijk minder betalen, maar het ziekenfonds zal aanmerkelijk minder tussenkomen in de medische kosten. Een verzekeraar als Ethias daarentegen biedt u een ruimere dekking en dus meer gemoedsrust.

Vond u dit artikel nuttig?
Bedankt voor uw antwoord.