Onderhoud van onze website

Onderhoud van onze website
Er is een onderhoud van onze website gepland van zaterdag 21 mei om 20 uur tot zondag 22 mei om 8 uur. Dit betekent dat onze site tijdens deze periode niet toegankelijk zal zijn.

Assistance Car

Wist u dat ?

Leerkrachten genieten superpromoties bij Ethias !

Leerkrachten

Welke promoties ?

Het gaat vooral om kortingen op onze belangrijkste producten, om gratis verzekeringen of om de mogelijkheid om uw premies maandelijks te betalen zonder kosten.
Wist u dat ?

Goed om te weten: deze kortingen zijn combineerbaar !

De kortingen gelden zelfs als u ze combineert met lopende aanbiedingen. Als u bijvoorbeeld tijdens het Autosalon een autoverzekering afsluit, kunt u uw lerarenkorting combineren met de korting in het kader van het Autosalon.
Car

Korting op uw Autoverzekering

10% korting op een nieuwe Autoverzekering*

Permanente korting van 5% op de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met dieren. Op de waarborg materiële schade bedraagt deze permanente korting zelfs 10%.

Young Driver

Korting voor jonge bestuurders

-15% op de Ethias Young Drivers zonder fideliseringsvoorwaarden**

home

Korting op uw Woning- of Huurdersverzekering

-10% op een nieuwe Woning- of Huurdersverzekering*

interventions rapides

Korting op uw verzekering Ethias Bike & More

-10% op een nieuwe verzekering Ethias Bike & More*

intervention en Europe et en Belgique

Korting op uw verzekering Rechtshulp

5% blijvende korting op de verzekering Rechtshulp***

intervention en Europe et en Belgique

De Ethias Academic Lerarenverzekering 100% GRATIS!****

Ze dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van uw beroep als leraar en nog veel meer.

En dat is niet alles: u kunt ook uw premies maandelijks betalen zonder kosten*****

Hoe kunt u deze kortingen genieten ?

Om uw persoonlijke premie te berekenen kunt u een afspraak maken in een Ethias-kantoor, ons bellen op 011 28 28 98 (van maandag tot vrijdag van 8 u. tot 20 u. en op zaterdag van 8.30 u. tot 12.30 u.) of een e-mail sturen naar ambtenaren.offerte@ethias.be. Deel de voordeelcode "INSP ACA” mee aan uw Ethias-adviseur. Dit aanbod geldt niet voor contractaanvragen via www.ethias.be.

Hebt u vragen ?

Vraag het aan Mathias
Vraag het aan Mathias
Gedaan met bladeren door FAQ’s want Mathias gaat voor jou aan de slag!

Chat online
Chat online
Chat via onze website live met een van onze adviseurs. 
 
Contacteer ons
Contacteer ons
Bel ons, praat met één van onze adviseurs (via videocall of in een Ethias-kantoor) of mail ons. Aan jou de keuze.

Kortingsvoorwaarden

*  De korting van 10 % is exclusief gereserveerd voor onderwijzend personeel, die in eigen naam of op naam van hun partner of een inwonend kind een Autoverzekering, Woning- of Huurdersverzekering of een verzekering Ethias Bike & More wensen af te sluiten. Deze korting is geldig op de eerste jaarpremie van alle waarborgen van een nieuwe Autoverzekering, Woning- of Huurdersverzekering of een verzekering Ethias Bike & More. Contractaanvragen via www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

** Wat zijn de toegangsvoorwaarden? Tussen 18 en 29 jaar oud zijn en de afgelopen 5 jaar geen ongeval in fout of geen materiële schade gehad hebben.

*** Dit voordeel is exclusief gereserveerd voor onderwijzend personeel, die op hun eigen naam of op naam van een gezinslid een verzekering Rechtshulp willen afsluiten. Contractaanvragen via www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

****Indien u een contract Academic (met waarborg Academic Plus) onderschrijft, is de premie gratis zolang u titularis bent van twee andere verzekeringscontracten bij Ethias waaronder Auto of Woning. Indien u door de opzegging van één van deze contracten niet langer titularis bent van de voormelde verzekeringen, verliest u dit voordeel. Uw contract Ethias Academic zal dan vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag worden gefactureerd aan het tarief dat op dat moment van kracht is.

***** Als u twee Auto- en/of Woningverzekeringen bij Ethias heeft afgesloten kan u kiezen voor gratis maandelijkse premiebetaling (via domiciliëring) voor uw Auto- en Woningverzekeringen. De minimum jaarpremie bedraagt € 150.

Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.