Ben jij getroffen door dit noodweer.

Ben jij getroffen door dit noodweer?
De snelste en meest eenvoudige manier om je schade aan te geven is via je Klantenzone.
Indien u ons telefonisch wenst te contacteren, hou er dan rekening mee dat door de vele aangiftes onze lijnen druk bezet zijn. Dit heeft lange wachttijden tot gevolg. Onze excuses voor dit ongemak.

Mobiele crisiscentra en FAQ « Overstromingen »
Vind hier alle info over de mobiele crisiscentra van Ethias.
Consulteer hier onze veelgestelde vragen.

App4you
APP4YOU: het online platform waarop je een dienst kan aanvragen of aanbieden.

Disclaimer

NL:


Dit bericht en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde personen of entiteiten en de personen bevoegd om deze te ontvangen. De volledige inhoud van dit bericht en zijn bijlagen is van vertrouwelijke aard en kan bij wet zijn beschermd.

Indien u niet de geadresseerde bent van dit bericht, is het volstrekt verboden de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren, reproduceren, publiceren of op enige andere manier te gebruiken of verspreiden.

Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve ons dan onmiddellijk te verwittigen door op deze email te reageren en verwijder hem vervolgens uit uw systeem.

De verzender kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eigenlijke en volledige transmissie van de inhoud van dit bericht, noch voor enige vertraging bij de ontvangst ervan.