Disclaimer

NL:


Dit bericht en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde personen of entiteiten en de personen bevoegd om deze te ontvangen. De volledige inhoud van dit bericht en zijn bijlagen is van vertrouwelijke aard en kan bij wet zijn beschermd.

Indien u niet de geadresseerde bent van dit bericht, is het volstrekt verboden de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren, reproduceren, publiceren of op enige andere manier te gebruiken of verspreiden.

Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve ons dan onmiddellijk te verwittigen door op deze email te reageren en verwijder hem vervolgens uit uw systeem.

De verzender kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eigenlijke en volledige transmissie van de inhoud van dit bericht, noch voor enige vertraging bij de ontvangst ervan.