Terug

Autoschade Er was een poging tot diefstal van mijn voertuig of er is iets gestolen

Heeft men geprobeerd je voertuig te stelen? Heeft men een toebehoren (velg, lamp ...), een voorwerp dat zich in het voertuig bevond of je sleutels gestolen?

Ben ik verzekerd?

Alles hangt af van de waarborgen in je contract.

 • Omnium PLUS
  Wij komen tussen in:
  • poging tot diefstal van het voertuig, van de toebehoren of van voorwerpen
  • diefstal van toebehoren
  • diefstal van de voertuigsleutels bij dreigend gevaar van diefstal
  • diefstal van voorwerpen die in het voertuig lagen (behalve juwelen, geld en waardepapieren) tot 1000 €.
 • Omnium
  Wij komen tussen in:
  • poging tot diefstal van het voertuig, van de toebehoren of van voorwerpen
  • diefstal van toebehoren
  • diefstal van de voertuigsleutels bij dreigend gevaar van diefstal
 • Mini Omnium PLUS
  Idem Omnium

 • Mini Omnium
  Idem Omnium

Uitsluiting: diefstal door familie of personeel, diefstal met een verloren sleutel of met een sleutel die op een voor het publiek toegankelijke plaats gelegd werd of in of op het voertuig achtergelaten werd.

 • Geen omnium
  Het spijt ons, we komen niet tussen.

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen

Lees hieronder ook “Heb ik recht op een vervangvoertuig?“

Wat moet ik doen?

Ik heb het schadegeval aangegeven. Wat zijn de volgende stappen?

 • 1 Ethias onderzoekt je dossier.
 • 2 Binnen de 3 werkdagen na je aangifte ontvang je een e-mail met verdere instructies.
 • 3 De schade wordt berekend rekening houdend met de specifieke elementen van je dossier.
 • 4
  Ethias betaalt de verzekerde schade:
  • ofwel rechtstreeks aan de erkende hersteller die de herstelling uitgevoerd heeft,
  • ofwel aan jou, als je voertuig totaal verlies is of als je liet herstellen bij een niet-erkende hersteller (je krijgt een bericht met de berekening) of in het geval van een schadevergoeding.

Heb ik recht op een vervangvoertuig?

Ook hier hangt alles af van de waarborgen van je contract.

 • Omnium PLUS
  Als je voor een erkende hersteller kiest, krijg je een vervangvoertuig tijdens de duur van de herstelling of voor 6 dagen bij totaal verlies.

 • Omnium
  Idem Omnium PLUS

 • Mini Omnium PLUS
  Idem Omnium PLUS

 • Mini Omnium
  Idem Omnium PLUS

 • Geen Omnium
  Het spijt ons, je hebt geen recht op een vervangvoertuig.

 • Als je voertuig niet meer rijvaardig is, je de waarborg Mobility Maxi hebt en het schadegeval in België gebeurd is (of tot 50 km buiten de grens), kan Ethias een vervangvoertuig ter beschikking stellen vanaf de ongevalsdatum: tot 10 dagen bij herstelling of tot 30 dagen bij totaal verlies. Bel ons hiervoor op 04 220 34 00.

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen.

Moet ik een franchise betalen?

Neen, er is geen franchise.


De franchise is het bedrag dat je zelf moet betalen na een schadegeval.

Zijn er gevolgen voor mijn premie?

Neen, het bedrag van je verzekeringspremie verandert niet na vergoeding voor (poging tot) diefstal.

Deze fiche is louter informatief en niet volledig: het doel ervan is de belangrijkste antwoorden geven op de meest gestelde vragen over je schadegeval. Deze fiche is geen contractueel document. Je kunt er dus geen rechten aan ontlenen met betrekking tot de afhandeling van je schadegeval. Onze diensten zullen je schade-aangifte onderzoeken op basis van de bepalingen van het verzekeringscontract dat je afgesloten hebt.

Terug
BODY CONTENT