Terug

Autoschade Mijn voertuig is gestolen

Ben ik verzekerd?

Alles hangt af van de waarborgen in je contract.

 • Omnium PLUS
  We komen tussen bij diefstal van het voertuig en ook in de schade die voortvloeit uit de diefstal.

 • Omnium
  Idem

 • Mini Omnium PLUS
  Idem

 • Mini Omnium
  Idem

Uitsluiting: diefstal door familie of personeel, diefstal met een verloren sleutel of met een sleutel die op een voor het publiek toegankelijke plaats gelegd werd of in of op het voertuig achtergelaten werd.

 • Als je voertuig teruggevonden wordt, zijn de sleepkosten gedekt als je gelijke welke omniumformule hebt.

 • Geen omnium
  Het spijt ons, we komen niet tussen.

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen

Lees hieronder ook “Heb ik recht op een vervangvoertuig?“

Wat moet ik doen?

Ik heb het schadegeval aangegeven. Wat zijn de volgende stappen?

 • 1 Binnen de 3 werkdagen na je aangifte ontvang je een e-mail met verdere instructies.
 • 2 Ethias bepaalt de waarde van het voertuig zoals die net voor de diefstal was.
 • 3 Als het voertuig intussen niet teruggevonden is, betaalt Ethias de vergoeding vanaf de 31ste dag na ontvangst van de aangifte van diefstal.

Heb ik recht op een vervangvoertuig?

Ook hier hangt alles af van de waarborgen van je contract.

 • Omnium PLUS
  Ja, tot 30 dagen vanaf de datum van de diefstal. Bel ons op 04 220 34 00 om het vervangvoertuig te regelen.

 • Omnium
  Het spijt ons, je hebt geen recht op een vervangvoertuig.

 • Mini Omnium PLUS
  Het spijt ons, je hebt geen recht op een vervangvoertuig.

 • Mini Omnium
  Het spijt ons, je hebt geen recht op een vervangvoertuig.

 • Geen Omnium
  Het spijt ons, je hebt geen recht op een vervangvoertuig.

 • Als je voertuig niet meer rijvaardig is, je de waarborg Mobility Maxi hebt en het schadegeval in België gebeurd is (of tot 50 km buiten de grens), kan Ethias een vervangvoertuig ter beschikking stellen vanaf de ongevalsdatum: tot 10 dagen bij herstelling of tot 30 dagen bij totaal verlies. Bel ons hiervoor op 04 220 34 00.

Inloggen op de Klantenzone om de waarborgen van mijn contract te raadplegen.

Moet ik een franchise betalen?

Neen, er is geen franchise.


De franchise is het bedrag dat je zelf moet betalen na een schadegeval.

Zijn er gevolgen voor mijn premie?

Neen, het bedrag van je verzekeringspremie verandert niet na vergoeding voor diefstal.

Deze fiche is louter informatief en niet volledig: het doel ervan is de belangrijkste antwoorden geven op de meest gestelde vragen over je schadegeval. Deze fiche is geen contractueel document. Je kunt er dus geen rechten aan ontlenen met betrekking tot de afhandeling van je schadegeval. Onze diensten zullen je schade-aangifte onderzoeken op basis van de bepalingen van het verzekeringscontract dat je afgesloten hebt.

Terug
BODY CONTENT