Overstromingen juli 2021 - Opvolging van mijn schadedossier

Je hebt schade geleden door de overstromingen tijdens de maand juli en je hebt al een aangifte gedaan van je schade bij onze schadedienst.

Een bevestiging van de opening van het dossier en het dossiernummer werd je al toegestuurd. In deze bevestiging vind je ook de gegevens van de expert die je toegewezen is.

Eerste nood- en vrijwaringsmaatregelen

Je veiligheid staat voorop. Daarom is het toegestaan om zelfs voordat de expert is langsgeweest al actie te ondernemen:

 • Vernielde en onherstelbare goederen mogen worden verwijderd nadat deze grondig gefotografeerd werden
 • Je mag starten met de opruiming van je eigendom(men), indien nodig met de hulp van een gespecialiseerde firma
 • Vervangen van zaken die dienen om in je basisbehoeften te voorzien ( koelkast, kleding, enz. ). Bewaar wel de foto’s en betalingsbewijzen voor het dossier
 • Zoeken van tijdelijk onderkomen. Bewaar ook hier het betalingsbewijs

Bij de opening van je dossier, kreeg je reeds een forfaitair bedrag van € 1.500 gestort op je rekeningnummer om deze eerste acties te ondernemen.

Schatting van de schade

De expert die toegewezen is aan je dossier is verantwoordelijk voor de schatting van de schade:

 • Hij is de aangewezen tussenpersoon. Zijn gegevens zijn mee opgenomen in de bevestiging van je aangifte.
 • Hij neemt zelf contact op met jou. Door het hoge aantal schadegevallen, kan dit enkele weken duren. Aarzel niet om hem rechtstreeks te contacteren bij dringende vragen.
 • Hij stelt samen met jou het bedrag van de vergoeding op. Om deze taak te bespoedigen, kan je het dossier en de verliesstaat al voorbereiden zodat je deze aan de expert kan overhandigen als hij die nodig heeft. Wat heb je hiervoor nodig?
  • Bewijs van beschadiging van eigendom
  • Foto’s van de schade
  • Betalingsbewijzen en facturen van dringende maatregelen
  • Offertes van werken die nog dienen te gebeuren
 • Hij stelt nadien een proces verbaal op van de expertise samen met de schatting van de schade ( taxatieverslag ). Afhankelijk van de ernst van de schade, kan het gebeuren dat er meerdere taxatieverslagen nodig zijn voordat het dossier definitief kan worden afgesloten.
Betaling en vergoeding
Ethias en niet de expert, zal je deze vergoeding betalen. 

Aarzel niet om onze FAQ’s na te lezen voor meer informatie : klik hier

In je klantenzone kan je steeds de actuele status van je schadedossier raadplegen.

We doen er alles aan om je zo goed mogelijk bij te staan, vanaf de aangifte van je schade tot de uitbetaling van de vergoeding.