Home In One Je woning, slim gekocht en beschermd

Ga verder met de brand- en schuldsaldoverzekering

Ben je van plan een (eerste) woning aan te kopen ? Proficiat !!

Ethias en Keytrade Bank helpen je hier graag een handje mee. Met het Home In One pack combineer je je hypothecair krediet met een brandverzekering én een schuldsaldoverzekering.

Hypothecair krediet
Hypothecair krediet

via Ethias Service1

+
Brandverzekering
Brandverzekering
+
Schuldsaldoverzekering
Schuldsaldoverzekering
=

Home In One

1. Ethias Services treedt op als klantenaanbrenger hypothecair krediet voor Keytrade Bank.

Voordelen van Home In One

Schuldsaldoverzekering
Online onderschrijving

Volledige online onderschrijving met ondersteuning van experts via ons contactcenter

Schuldsaldoverzekering
Beste rentevoet

Onmiddellijk de beste rentevoet voor je hypothecair krediet1

Schuldsaldoverzekering
15% korting
€ 0 vrijstelling

 • Brandverzekering met 15% korting2 gedurende 5 jaar
 • Zonder vrijstelling (als je schade hoger is dan € 265,7633)

Hoe gaat het in zijn werk?

1
Simulatie
Krijg een eerste indicatie
keytradebank.be
2
Aanvraag
Creëer je dossier
keytradebank.be
3
Teken
Sluit je lening af
keytradebank.be
Simulatie
Proficiat!
Je krediet is afgesloten.
Het is nu tijd om voor de verzekeringen te zorgen!
4
Onderschrijving
van je brand- verzekering
ethias.be
5
Onderschrijving
van je schuldsaldo- verzekering
ethias.be
Je nieuwe woning is betaald en perfect verzekerd!
De Woningverzekering

Bekijk hier alle details van de onmisbare brandverzekering

Schuldsaldoverzekering
De Schuldsaldoverzekering

Bekijk hier alle details van de onmisbare overlijdensverzekering

Schuldsaldoverzekering

Waarom kiezen voor de Woningverzekering van Ethias ?

Schuldsaldoverzekering
Vrijstelling € 0

Als je schade hoger is dan € 265,763

Schuldsaldoverzekering
24u/24, 7d/7 bereikbaar

Ethias kan je zelfs ’s nachts en in het weekend bereiken

Schuldsaldoverzekering
Vlotte terugbetaling

Na de expertise: binnen de 30 dagen

Schuldsaldoverzekering
Exclusief bij Ethias

U hebt meestal recht op vergoeding van de nieuwaarde

De basiswaarborgen van Ethias:

 • Brand-en schroeischade
 • Rook en roet
 • Storm, hagel en sneeuw- of ijsdruk
 • Bliksem
 • Natuurrampen

… maar ook:

 • Uw eco-installaties en zonnepanelen
 • Uw gebarsten of gebroken lcd- of plasmascherm
 • Uw gebarsten of gebroken vitrokeramische kookplaat

Niet alleen uw woning, maar ook:

 • Gehuurde lokalen of tenten voor een familiefeest

Voornaamste uitsluitingen

 • Storm, hagel en sneeuw- of ijsdruk: enkel voor de inhoud die zich in het gebouw bevindt
 • Waterschade (schade aan daken, schade veroorzaakt door condensatie, schade door waterinsijpeling via muren en/of vloeren)
 • Huiszwam (schade aan daken)
 • Stookolieschade (schade aan stookolietanks die niet beantwoorden aan de geldende wetgeving, alle kosten met betrekking tot de stookolietank zelf)
 • Beschadiging van onroerende goederen (schade veroorzaakt door een verzekerde of zijn(haar) partner, door een huurder of zijn gezinsleden of genodigden, diefstal van een deel van het gebouw)
 • Breken en barsten van glas: krassen en afschilferingen

Voeg 3 opties naar keuze toe:

Deze zijn niet verplicht, je kan kiezen of deze moeten worden toegevoegd of niet.

Schuldsaldoverzekering

Diefstal en vandalisme

Met deze optie verzeker je je inboedel tegen verlies of schade door (poging tot) diefstal en daden van vandalisme.

Voornaamste uitsluitingen, diefstal en schade:

 • van en aan motorrijtuigen
 • van en aan goederen die zich bevinden in niet-aangrenzende constructies indien deze niet op slot zijn
Schuldsaldoverzekering

Onrechtstreekse verliezen

Dankzij deze waarborg wordt je schadevergoeding met 10% verhoogd indien een van deze dekkingen van toepassing is . Deze waarborg biedt zo een tussenkomst voor de verliezen, kosten en opgelopen nadelen.

Voornaamste uitsluitingen, de verhoging van 10% is niet van toepassing op de volgende schadevergoedingen:

 • diefstal
 • beschadiging van onroerende goederen
 • natuurrampen
 • rechtsbijstand, enz.
Schuldsaldoverzekering

Rechtsbijstand

In bepaalde omstandigheden vergoeding tot € 25.000 (niet geïndexeerd) van uw kosten tijdens de uitoefening van uw rechten t.o.v. derden via minnelijke schikking of gerechtelijke procedures.

Voornaamste uitsluitingen:

 • De strafrechtelijke, burgerlijke en andere veroordelingen, en geschillen die geen verband houden met de waarborgen brand, waterschade en stookolieschade.

De Woningverzekering van Ethias (brandverzekering) is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Iedere beslissing tot het afsluiten van een Woningverzekering van Ethias, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren. In geval van klacht, kan je je wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien je geen voldoening krijgt, kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.

Waarom kiezen voor de Schuldsaldoverzekering van Ethias ?

Schuldsaldoverzekering
Gemoedsrust

voor nabestaanden.

Schuldsaldoverzekering
Vrije keuze

van dekkingspercentage.

Schuldsaldoverzekering
Flexibel

Kies zelf hoe u uw premie betaalt.

De basiswaarborgen van Ethias:

Schuldsaldoverzekering

Waarvoor ben je verzekerd?

Dankzij de Overlijdensverzekering van het type schuldsaldo moet je je geen zorgen maken om de afbetaling van je hypothecair krediet na een onverwacht of vroegtijdig overlijden. De verzekering betaalt de uitstaande schuld geheel of gedeeltelijk terug, zodat je partner, gezin of nabestaanden hier niet voor moeten opdraaien.

Het verzekerde kapitaal is in principe gelijk aan het nog af te lossen bedrag van het krediet in functie van het dekkingspercentage (100 % of minder). Dit kan je zelf vrij kiezen. 100% dekking geeft natuurlijk de meeste gemoedsrust want in dat geval wordt de lening volledig terugbetaald.

Wanneer komt deze verzekering bijvoorbeeld niet tussen?

 • opzettelijk verzwijgen van de gezondheidstoestand van de verzekerde;
 • zelfmoord van de verzekerde in de loop van het 1ste jaar van het contract;
 • het overlijden van de verzekerde door een opzettelijke daad van de verzekeringsnemer of begunstigde.
Schuldsaldoverzekering

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria.

Je beslist zelf of je kiest voor een éénmalige premie of constante premies gedurende 2/3e van de looptijd waarbij zelf gekozen kan worden voor maandelijkse, trimesteriële, semesteriële of jaarlijkse betalingen.

Schuldsaldoverzekering

Hoe lang is de looptijd?

De looptijd van het contract wordt vastgesteld in de algemene voorwaarden en stemt in het algemeen overeen van de duurtijd van de lening.

Het contract neemt automatisch een einde in de volgende gevallen:

 • in geval van overlijden van de verzekerde;
 • in geval van totale afkoop van het contract;
 • in geval van niet-betaling van de premie na een termijn van 30 dagen die aan de verzekeringsnemer ter kennis werd gebracht door middel van een aangetekend schrijven;
 • in geval van opzeg binnen de 30 dagen na de aanvang van het contract;
 • op de vervaldag van het contract.

De Schuldsaldoverzekering (tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal (Tak 21)) is een contract van bepaalde duur onderworpen aan het Belgisch Recht. De einddatum van je contract wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Iedere beslissing tot het afsluiten van Schuldsaldoverzekering van Ethias, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren. In geval van klacht, kan je je wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien je geen voldoening krijgt, kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.

Segmentatie

Documenten

Voorwaarden aanbod en wettelijke informatie

 1. Ethias Services treedt op als klantenaanbrenger hypothecair krediet voor Keytrade Bank.
 2. 15% korting op de totale jaarpremie van uw brandverzekering bij onderschrijving van Home In One. Dit aanbod is geldig voor 5 jaar vanaf de datum van deze onderschrijving, op voorwaarde dat het contract van de schuldsaldoverzekering gedurende deze periode van kracht blijft. Indien het contract van de schuldsaldoverzekering wordt opgezegd, eindigt de vermindering van de brandpremie op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.
 3. Automatisch van toepassing en gebaseerd op de Index der Consumptieprijzen 256,52 (08/2020).

Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB.

 

Ethias Services NV, rue des Croisiers 24 te Luik, ingeschreven onder het nummer BE 0825.876.113.

 

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), Vorstlaan 100 1170 Brussel Ingeschreven onder het nummer BE 0879 257 191, Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441).