Bescherm je huurdersaansprake - lijkheid en je inboedel met de Ethias huurdersverzekering

Verkozen door Devavi* tot beste huurdersverzekering van 2023

Huur je een woning of appartement?

Dan kan je via de Huurdersbond gedurende het eerste jaar een korting van 15%** op de huurdersverzekering genieten.

* DECAVI-Trofee gepubliceerd op 27 april 2023 op http://www.decavi.be (categorie Verzekeringen Niet-Leven – Brandverzekering voor huurders – nr. 1 van de 7 producten in deze categorie).

** Aanbod geldig voor leden van de huurdersbond bij vermelding van de voordeelcode &AFVLHU via de kantoren of het Customer Center. Deze korting kan niet online onderschreven worden. De korting is cumuleerbaar met andere kortingen op de Ethias Huurdersverzekering.

Huurdersaansprakelijkheid
Huurdersaansprakelijkheid
De inhoud van de huurwoning
De inhoud van de huurwoning
Wederverhuringsvergoeding
Wederverhuringsvergoeding
Bijstand 24/7
Bijstand 24/7
€ 0 franchise
€ 0 franchise
Decavi trofee voor beste Huurdersverzekering van 2022!
Decavi trofee voor beste Huurdersverzekering van 2022!

2 opties maken je huurdersverzekering compleet

De opties zijn aanvullend. Je bent dus niet verplicht ze te nemen.
 
Onze suggestie
Diefstal en vandalisme
Diefstal en vandalisme
Rechtsbijstand
Rechtsbijstand

Wat dekt de huurdersverzekering niet?

Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk: schade aan de inhoud die zich buiten het gebouw bevindt en die niet aan het gebouw is bevestigd.

Waterschade:

  • schade aan daken
  • schade veroorzaakt door condensatie
  • schade door infiltratie van water door muren en vloeren

Stookolieschade: 

  • stookolieschade door tanks die niet voldoen aan de geldende wetgeving en alle daarmee samenhangende kosten
  • de waarde van de weggevloeide vloeistof

Glasbreuk en barsten: krassen en afschilfering

Al onze waarborgen en uitsluitingen kan je hier downloaden: 
« De Ethias Brandverzekering is een jaarlijks verzekeringscontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt
verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias
Huurdersverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de
informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren. In geval van klacht, kunt u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt - Fax 011 28 20 10, e-mail: klachtenbeheer@ethias.be. Indien u langs die weg geen oplossing vindt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel Fax 02 547 49 75. »