myethias
Aanmelden
 Schadeaangifte

Tak 21 - CertiFlex-8

Verdeeld door Ethias NV, uw verzekeringsagent.

  • Intrest van 1,25% gewaarborgd gedurende 8 jaren
  • Tak 21 - Kapitaal en intresten zijn gewaarborgd
  • Vrije stortingen

CertiFlex-8 is een levensverzekering van Tak21 om te sparen op een flexibele en veilige manier, met een gewaarborgd rendement gedurende 8 jaren.

Intrestvoet
1,25% gewaarborgd gedurende 8 jaren
Aanbevolen
duur
Minimum 8 jaar
Rendementen
Om de rendementen uit het verleden te kennen, kan u de financiële infofiche raadplegen door hier te klikken.
Kostenstructuur
Eenmalige kosten 
Instapkosten  1%
Uitstapkosten (volledige of gedeeltelijke uitstap)  1,5%*
Bijkomende uitstapkosten  Geen
Op jaarbasis aangerekende kosten op het nettobedrag van de gecumuleerde stortingen, de interesten en de eventuele winstdeelnames.
Beheerskosten  0,18%
*Tijdens de eerste 3 jaar
Stortingen
U stort hoeveel u wilt, wanneer u wilt.
Afkopen
Elk jaar kunt u zonder afkoopvergoeding 5% van uw gespaarde bedrag opnemen, berekend op 31/12 van het jaar voordien. Raadpleeg voor de andere gevallen de voorwaarden op de infofiche CertiFlex-8.
Opvolging
U ontvangt elk jaar een gedetailleerd overzicht van uw spaargeld. U kunt ook op ieder ogenblik de evolutie van uw spaargeld raadplegen via uw online privéloket: My Ethias.Ethias nv, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik. Verzekeringstussenpersoon ingeschreven in België onder het FSMA nr. 14101A, onderworpen aan het Belgische recht en handelend als agent voor Integrale in het kader van de commercialisering van de contracten tegen flexibele premies CertiFlex-8, CertiFlex Pensioen en CertiFlex Fiscaal. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.

Iedere beslissing tot intekening op CertiFlex-8, spaarverzekeringscontract van tak 21 onderworpen aan Belgisch recht, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de informatiefiche en van de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn ook kosteloos verkrijgbaar in onze kantoren.


Heeft u een klacht, dan kunt u zich wenden tot Ethias, Prins- Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt - Fax 011 28 20 10, e-mail: klachtenbeheer@ethias.be. Indien u langs die weg geen oplossing vindt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel - Fax 02 547 49 75. 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimaal surfcomfort te bieden en u persoonlijke boodschappen en aanbiedingen te tonen.
Door te klikken op de knop 'Verdergaan' aanvaardt u het gebruik van deze cookies.
Als u de cookies wenst uit te schakelen, verzoeken wij u de instellingen van uw webbrowser te veranderen.   

Meer info