Ethias focust voor zijn beleggingsaanbod op de ‘best in class’

Een tak 23-beleggingsverzekering biedt ook in deze woelige tijden heel wat troeven. Ethias biedt via een gamma van interne beleggingsfondsen verschillende mogelijkheden op maat van elk beleggersprofiel. 

De interne beleggingsfondsen van Ethias beleggen voor zo’n driekwart van hun portefeuille in algemene fondsen die zo goed als alle sectoren van de economie vertegenwoordigen. De fondsbeheerders kunnen daarbij inspelen op de actualiteit, door bepaalde sectoren te laten afwijken van de vooropgestelde benchmark. Het resterende kwart vult Ethias aan met thematische fondsen waarvan de beleggingsstrategie gericht is op actuele uitdagingen (zoals de energietransitie, de vergrijzing, …), op veelbelovende sectoren, interessante regio’s of specifieke bedrijfsgroottes. 

‘De doelstelling van een verzekeraar is niet dezelfde als die van traditionele banken’, stelt Joris Laenen, chief investment & life officer van Ethias. ‘De banken vertrekken vaak vanuit hun eigen fondsengamma en willen daarmee zoveel mogelijk winst maken. Ethias is niet gebonden aan de fondsen van één bank en kan zich dus voor zijn beleggingsaanbod focussen op de ‘best in class’ van verschillende beheersmaatschappijen.’ Zo’n onafhankelijke benadering is belangrijk, want één fondsbeheerder kan natuurlijk onmogelijk de beste zijn in elke categorie. 

Deze unieke ‘open architectuur’-aanpak geeft Ethias toegang tot een zeer breed scala van fondsen. Joris Laenen: ‘Concreet kiezen we uit het aanbod van dertig à veertig beheersmaatschappijen - grotendeel Europese, maar ook enkele Amerikaanse. De selectie gebeurt op basis van allerlei objectieve criteria, in functie van de inschatting van de markt. De lijst met fondsen waaruit onze beleggingsproducten zijn opgebouwd, kan ook snel weer veranderen, afhankelijk van de economische omstandigheden en de rendementsverwachtingen.’ 

Zuiver en gemengd

De benadering van Ethias resulteert in concrete beleggingsfondsen, elk met hun eigen strategie. Er zijn zuivere strategieën die telkens focussen op één specifieke activaklasse. Ook zijn er gemengde strategieën die de blootstelling aan aandelen en obligaties combineren.

De risicoklassen van deze beleggingsstrategieën verschillen, en maken het tak 23-aanbod van Ethias zo toegankelijk voor elk beleggersprofiel. ‘Elke belegger vindt hier zijn gading’, stelt Joris Laenen. ‘Hij kan zelfs meerdere strategieën combineren, om zo zijn kapitaal nog meer te spreiden over verschillende fondsen, beheersmaatschappijen en marktvisies. Merk op dat zelfs onze strategieën in de hogere risicoklasse nog altijd relatief voorzichtig zijn. We zijn dus van mening dat niet te agressieve fondsen het beste rendement op lange termijn bieden, deels vanwege hun lagere commissies.’ 

Focus op duurzame aanpak
Duurzame financiering is al jarenlang een evidentie voor Ethias. Heel wat selecteerde fondsen binnen ons gamma beantwoorden dan ook aan de ESG-criteria. De strategie van één beleggingsfonds focust zelfs volledig op aandelen en obligaties van ondernemingen die ecologische, sociale of ethische criteria opnamen in hun langetermijnstrategie. 

‘Dankzij onze ‘open architectuur’-benadering kunnen we op een objectieve manier kiezen we uit fondsen van dertig à veertig verschillende beheersmaatschappijen.’

Joris Laenen, Ethias 

‘Heel wat fondsen binnen ons gamma beantwoorden aan de ESG-criteria en één fonds focust zelfs volledig op 100 procent duurzaamheid.’

Joris Laenen, Ethias 

Vond je dit artikel interessant?
bedankt!