Mijn kinderen rijden geregeld met onze wagen

Mijn kinderen rijden geregeld met onze wagen
Image(s) licensed by Ingram Image

Uw Autoverzekering van Ethias dekt automatisch alle bestuurders van de wagen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs!

Er is wel een uitzondering wat betreft bestuurders jonger dan 26 jaar.
We maken een onderscheid tussen jongeren die af en toe rijden en jongeren die dagelijks rijden.

Een jongere < 26 jaar rijdt af en toe.
Verwittig ons dat deze bestuurder geregeld met de wagen rijdt. Je dient ons een bewijs van zijn rijbewijs toe te sturen.

Bijgevolg wordt uw tarief aangepast, dit betekent een verhoging van 15% op uw BA verzekering.
Wanneer deze jongere niet in de polis is vermeld en een ongeval veroorzaakt, geldt er steeds een vrijstelling van € 800.
Wanneer een bestuurder jonger dan 26 jaar, die wel in de polis is vermeld, een ongeval krijgt tijdens het weekend of op feestdagen zal er een vrijstelling van € 500 gelden.

Een jongere < 26 jaar rijdt dagelijks.
Als de jongere dagelijks met uw wagen rijdt dient hij/zij een verzekering op eigen naam te nemen.
Het tarief en de bonus-malus worden herberekend in functie van zijn leeftijd.
Zoals u weet liggen de tarieven voor jongeren hoger.

Goed nieuws.
Bij Ethias weten we dat jongeren moeilijk een interessante verzekering kunnen bekomen omwille van het feit dat ze gezien worden als een risicogroep.
Om die reden hebben wij een verzekering ontwikkeld die beantwoordt aan de noden van de jongeren en die betaalbaar blijft!

Lees aandachtig onze algemene voorwaarden en de infofiche voor je een Autoverzekering afsluit. Je vindt ze gratis op www.ethias.be en in onze kantoren.

De Autoverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

Niet tevreden? Dan kan je:

  • een brief sturen naar Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt
  • een e-mail sturen naar klachtenbeheer@ethias.be
  • indien je geen voldoening krijgt, je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeussquare 35 te 1000 Brussel.

Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416 – BIC: GKCCBEBB. (V.U.: Vincent Pécasse) 

Gerelateerde artikels
Vond u dit artikel nuttig?
Bedankt voor uw antwoord.