Aide Juridique

Verzekering Rechtshulp

Vermijd kosten bij geschillen in je privéleven

Verzekering rechtshulp

Waarvoor dient de Ethias Verzekering Rechtshulp?

Een burenruzie, een vechtscheiding, een ondernemer die afspraken niet nakomt, erfenisperikelen ... Het kan iedereen overkomen. En bij dergelijke privéproblemen komen vaak heel wat kosten kijken voor procedures, advocaten of expertises.
Met de Verzekering Rechtshulp van Ethias ben je beschermd tegen dure onkosten bij geschillen in je privéleven.

Deze verzekering biedt je:

 • Uitgebreide rechtsbijstand op verschillende vlakken in het privéleven
 • Sommige tussenkomstplafonds zijn hoger dan wat de wet vereist
 • Dekking in de hele Europese Unie voor bepaalde geschillen, en soms zelfs wereldwijd
 • Tot €128 fiscaal voordeel in 2025

Wat dekt de Verzekering Rechtshulp?

De rechtsbijstand van Ethias biedt u een uitgebreide juridische bescherming in de verschillende aspecten van uw privéleven, zoals:
Personen- en familierecht
Personen- en familierecht
Geschillen inzake bouwwerken
Geschillen inzake bouwwerken
Administratief recht
Administratief recht
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht
Erf- en schenkingsrecht
Erf- en schenkingsrecht
Fiscaal Recht
Fiscaal Recht
Overzichtstabel van de dekkingen

Overzichtstabel van de dekkingen

Vind alle dekkingen, tussenkomstplafonds en geografische reikwijdte van onze Verzekering Rechtshulp per type geschil in de gedetailleerde tabel.
Vergoeding en vrijstelling

Vergoeding en vrijstelling

 • Ethias vergoedt je van de kosten voor het geschil, met een maximumbedrag dat varieert per geschil
 • Een franchise van €250 wordt in mindering gebracht op onze tussenkomst, behalve wanneer het geschil in der minne of via gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling wordt geregeld
 • Voor bepaalde geschillen is er een wachttijd van 6 tot 24 maanden.

Wat dekt de Verzekering Rechtshulp niet?

 • De kosten en honoraria verbonden aan een gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedure wanneer de inzet van het geschil kleiner is dan € 500,00.
 • Geschillen die vallen onder de verplichte aansprakelijkheidsverzekering Auto.
 • Geschillen die geen verband houden met je hoofd- of tweede verblijf.
 • Strafrechtelijke gevolgen van misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden.
 • Schade ten gevolge van werken door een aannemer die niet ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Geschillen die het gevolg zijn van opzettelijke daden, gewelddaden, dronkenschap, racisme, hacking en valsheid in geschrifte.
 • Geschillen inzake je professionele activiteit, behalve wat wij dekken inzake arbeidsrecht.
 • Geschillen die het gevolg zijn van een loutere wanbetaling door de verzekerde zonder betwisting.
 • Geschillen met betrekking tot de rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst zelf en de uitvoering ervan.
Al onze waarborgen en uitsluitingen kan je hier downloaden: Algemene voorwaarden Verzekering Rechtshulp en Infofiche Verzekering Rechtshulp.
Avantage fiscal

Belastingvoordeel: de Verzekering Rechtshulp is fiscaal aftrekbaar!

Om rechtshulp voor iedereen toegankelijker te maken, draagt de Belgische staat een deel van de kosten van deze verzekering, in de vorm van belastingvermindering. Als je een contract afsluit in 2024, geniet je al in 2025 van een belastingvoordeel tot €128 .
Wens je beroep te doen op de verzekering Rechtshulp van Ethias?

Wens je beroep te doen op de verzekering Rechtshulp van Ethias?

Geef je schade aan, we nemen snel contact met je op.

Schrijf nu eenvoudig in

Telefonisch
Telefonisch
Maandag-vrijdag: 8 u. – 20 u.
Zaterdag: 8.30 u. – 12.30 u.
Via videogesprek
Via videogesprek
Spreek een van onze adviseurs van bij jou thuis via videoconferentie
In een kantoor
In een kantoor
Maak een afspraak in een van onze 37 kantoren

Wettelijke informatie

De Rechtshulp Verzekering van Ethias, een rechtsbijstandverzekering, is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het tenminste 3 maanden voor de vervaldag door een van de partijen wordt opgezegd.

Iedere beslissing tot het afsluiten van de Rechtshulp Verzekering van Ethias, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.