Assurance obsèques

Het DELA Uitvaartzorgplan

Verzeker jezelf vandaag om later je dierbaren te beschermen

Uitvaartverzekering

Waarom een uitvaartverzekering?

Tijdens je leven sluit je tal van verzekeringen af om jezelf en je dierbaren te beschermen. Maar wat gebeurt er wanneer je overlijdt?

Met het DELA* Uitvaartzorgplan bescherm je je naasten tegen de kosten van je uitvaart. Ook staan we hen met raad en daad bij inzake de financiële, praktische en emotionele aspecten van je afscheid. Zo kunnen je dierbaren zich toeleggen op wat écht belangrijk is:  rouwen in alle sereniteit. 

Het DELA Uitvaartzorgplan is een tak 21 levensverzekering die door Ethias verdeeld wordt.
Hieronder vind je een korte video die je meer uitleg geeft over deze verzekering en waarom deze van pas kan komen.

Wat dekt deze uitvaartverzekering?

Uitvaartkosten bedragen gemiddeld 5.000 tot 7.000 euro**. Dat kan nog oplopen als jij of je dierbaren speciale wensen hebben. Met een uitvaartverzekering bespaar je je nabestaanden die kosten :
De kosten van de begrafenis of crematie
De kosten van de begrafenis of crematie
Repatriëring van de overledene of uitvaart in het land van overlijden
Repatriëring van de overledene of uitvaart in het land van overlijden
Vervroegde terugkeer van je inwonend gezin naar België
Vervroegde terugkeer van je inwonend gezin naar België

Ondersteuning op maat inbegrepen

Als ze dat wensen, ondersteunen we je familie tijdens én na je uitvaart met de volgende diensten:
Een consulent nabestaandenzorg
Een consulent nabestaandenzorg
Een coördinator om je familie te helpen bij de organisatie
Een coördinator om je familie te helpen bij de organisatie
Psychologische bijstand
Psychologische bijstand

Wat dekt deze uitvaartverzekering niet?

Het DELA* Uitvaartzorgplan dekt geen overlijden ten gevolge van:

  • Zelfmoord binnen een jaar na het in werking treden van de polis
  • Vrijwillige deelname aan een collectieve daad van geweld, terreur of oorlog (met uitzondering van beroepsomstandigheden: b.v. soldaten, politieagenten, brandweerlieden)
  • Een misdaad of misdrijf als (mede)dader

Aanvullende bijstand door de coördinator, psychologische bijstand, repatriëring en vervroegde terugkeer zijn onderworpen aan specifieke beperkingen en uitsluitingen. Deze staan vermeld in de algemene voorwaarden.

De uitvaartverzekering die zich aanpast aan je budget en behoeften. Jij kiest :

Het verzekerde kapitaal
Het verzekerde kapitaal
Je kiest het 'overlijdenskapitaal' in functie van je wensen en je budget. Het varieert van € 2.500 tot € 10.000. De kosten van de uitvaart of crematie zijn dus vooraf gedekt tot het bedrag van het verzekerde overlijdenskapitaal.
De betalingstermijn
De betalingstermijn
Je bepaalt zelf tot welke leeftijd je de maandelijkse premies wil betalen (tot een maximum van 80 jaar). Als je je laatste premie betaald hebt, blijf je levenslang verzekerd. Stel: je sluit in januari een uitvaartverzekering af en betaalt in februari je eerste premie. Als je in maart plotseling overlijdt, betaalt DELA* het hele verzekerde kapitaal rechtstreeks aan de begunstigde(n) van de polis.
De begunstigden
De begunstigden
Je bent vrij om de begunstigde(n) aan te wijzen die het verzekerde kapitaal na je overlijden ontvangt (ontvangen): ofwel de uitvaartondernemer, ofwel de aangeduide begunstigde(n). Na je overlijden betaalt DELA* het hele verzekerde kapitaal rechtstreeks aan de begunstigde(n) van de polis voor de betaling van de uitvaartrekening, aan de uitvaartondernemer of aan de genoemde begunstigde(n).
Je laatste wensen
Je laatste wensen
Geef je de voorkeur aan een begrafenis of crematie? Een speciale wens voor de muziek op je uitvaart? Leg je laatste wensen gratis, eenvoudig en vrijblijvend vast, zodat je dierbaren deze moeilijke beslissingen niet hoeven te nemen.

Voor wie is deze uitvaartverzekering bedoeld?

Maandelijkse premies
Maandelijkse premies
Wil je maandelijkse premies betalen? Je moet in België wonen en tussen 18 en 69 jaar oud zijn om een polis af te sluiten. Je minderjarige kinderen zijn mee verzekerd tot 18 jaar, zonder bijpremie, zolang ze in je verzekeringspolis zijn opgenomen.
Eenmalige premie
Eenmalige premie
Wil je een eenmalige betaling in de vorm van een eenmalige premie? Dan is er geen leeftijdsgrens. Je minderjarige kinderen zijn echter niet in je dekking inbegrepen.

Wat is het fiscale kader van deze verzekering?

  • Een verzekeringsbelasting van 2% wordt ingehouden op de premies die betaald worden door iedere natuurlijke persoon met fiscale woonplaats in België.
  • Voor de premies geldt geen fiscaal voordeel.
  • Premiebetalingen zijn dus niet aftrekbaar van de belasting. 
  • Het overlijdenskapitaal wordt niet belast, met uitzondering van de belasting op het eventuele saldo dat aan de begunstigde(n) wordt uitbetaald. De status van de begunstigde bepaalt of het saldo onderworpen wordt aan successierechten of aan een verwante belasting tegen tarieven gelijk aan die van de successierechten.
Wil je deze uitvaartverzekering afsluiten?

Wil je deze uitvaartverzekering afsluiten?

Dan hoef je enkel een afspraak te maken in een gespecialiseerd Ethias-kantoor met onze levensverzekeringsexperts. Zij beantwoorden graag al je vragen en stellen samen met jou het contract op.
Wil je meer weten over deze uitvaartverzekering?

Ben je benieuwd naar de voordelen van het DELA Uitvaartzorgplan voor jou en je gezin? Ontvang je graag informatie of een voorstel op maat? Laat dan je gegevens na. Een DELA adviseur neemt contact met je op en beantwoordt met plezier al je vragen.

Wettelijke informatie

*DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. - Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 0665.931.229) gelegen te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., vennootschap naar NL recht (KvK-nummer 17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen onder codenr. 2864 ; fabrikant DELA Uitvaartzorgplan, levensverzekering Tak 21 onderworpen aan BE recht – dekt levenslang uw uitvaartkosten voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Men is niet gedekt voor een overlijden dat het gevolg is van een uitgesloten risico, met name zelfmoord binnen het jaar na de inwerkingtreding van de polis; vrijwillige deelname aan collectieve gewelddaad/terreur of oorlog (professionele omstandigheden [bv. militairen, politie, brandweer] uitgezonderd); misdaad of wanbedrijf indien men deze als (mede)dader pleegde. Voor extra bijstand, psychologische bijstand, repatriëring & vervroegde terugkeer gelden specifieke beperkingen en uitsluitingen. Deze vindt u terug in de Algemene Voorwaarden. Offerte, premieberekening en Algemene Voorwaarden: Kantoren Ethias (zie www.ethias.be). Klachten : contact@dela.be of Ombudsman Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel). Indien u kosteloos een kopie wenst van de Algemene Voorwaarden, gelieve een e-mail te richten aan info.leven@ethias.be. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel de Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn bindend.

**Marktanalyse DELA november 2022