Ethias Fiscal Savings Long Term
Met een gerust hart je leven van morgen voorbereiden

Assurance épargne pension
Jouw veilige en fiscaal voordelige pensioenaanvulling

Jouw veilige en fiscaal voordelige pensioenaanvulling

Ethias Fiscal Savings Long Term is een levensverzekering van tak 21 die veiligheid, een aantrekkelijk rendement tegen een vaste rentevoet en een fiscaal voordeel combineert.
Waarom en voor wie?
Ethias Fiscal Savings Long Term is een uitstekende aanvulling op je pensioenspaarverzekering. Afhankelijk van je persoonlijke en fiscale situatie kun je elk jaar een nog groter bedrag sparen en laten groeien. Bovendien kun je het fiscaal voordeel van je langetermijnsparen combineren met de voordelen van je pensioenspaarcontract.
Welk bedrag kan ik storten?
Afhankelijk van je netto belastbaar beroepsinkomen kun je tot 2.450 euro storten in je langetermijnspaarverzekering. Elke storting geeft je een belastingvermindering tot 30 %, waardoor je tot 735 euro kunt besparen op je belastingen. Je langetermijnspaarverzekering vermindert ook het bedrag van de gemeentebelastingen die je moet betalen. De minimum storting is 600 euro per jaar. Er is geen verplichting om dit bedrag te storten, maar onder 600 euro is er geen recht op de eventuele winstdeelname.
Duurtijd van het contract
Indien je het contract vóór je 55e hebt afgesloten, wordt de einddatum door Ethias vastgesteld op je 65e verjaardag. Vanaf de leeftijd van 55 jaar worden geen premieverhogingen meer geaccepteerd. Als het contract echter op of na je 55 e afgesloten wordt, heeft het een vaste looptijd van tien jaar. In dit geval is de premie beperkt tot de storting van het eerste jaar

De voordelen van je langetermijnspaarverzekering

30 % belastingvermindering
30 % belastingvermindering
Afhankelijk van het bedrag van je beroepsinkomen en je persoonlijke situatie kun je in 2024 tot 2.450 euro fiscaal aftrekken. Op dit bedrag kun je een belastingvermindering van 30% genieten, wat neerkomt op een maximum van 735 euro. Houd er rekening mee dat het bedrag van dit plafond ook afhangt van de fiscale voordelen die worden toegekend bij een woonkrediet. Als je een woonkrediet hebt dat in aanmerking komt voor belastingvoordelen, neem dan contact op met je Ethias-adviseur.
Flexibiliteit qua stortingen
Flexibiliteit qua stortingen
Je kiest zelf het bedrag van je premies (tot het fiscale maximum) en de verdeling van je stortingen over het jaar. Zo kan je binnen je budget blijven en je belastingaangifte optimaliseren. Er is echter jaarlijks een  totaalbedrag van 600 euro aan stortingen vereist om in aanmerking te komen voor winstdeelname.
Gewaarborgde rentevoet
Gewaarborgde rentevoet
Elke maandelijkse of jaarlijkse som die je op je spaarrekening stort, wordt belegd tegen de rentevoet die geldt op het ogenblik van de storting (2% in 2024). De rentevoet van toepassing op een storting  is gegarandeerd voor de volledige duur van het contract.
Vrije keuze van begunstigde
Vrije keuze van begunstigde
Jij bent natuurlijk de begunstigde bij leven van het kapitaal in je langetermijnspaarcontract , maar je beschermt ook je naasten door je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, of een familielid tot de 2e graad aan te duiden als begunstigde in geval van overlijden.
Winstdeelname
Winstdeelname
Naast de zekerheid van een gewaarborgde rentevoet profiteer je van eventuele jaarlijkse winstdeelnames. Als ze eenmaal zijn toegekend, vormen ze een integraal onderdeel van de reserve en is de geldende gewaarborgde rentevoet erop van toepassing. Deze winstdeelnames zijn echter niet gegarandeerd en variëren van jaar tot jaar omdat ze afhangen van de resultaten van Ethias en de economische conjunctuur.
Bescherming door het Garantiefonds
Bescherming door het Garantiefonds
Je langetermijnsparen van tak 21 wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de Belgische beschermingsregeling. Deze treedt in werking indien Ethias in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringnemer, ongeacht het aantal contracten. Voor de bedragen boven 100.000 euro loopt de verzekeringnemer het risico dat hij/zij dit verliest. 

Wat kost je langetermijnspaarverzekering?

Instapkost
Instapkost
Je betaalt een instapkost van maximum 4% op de gestorte netto premie.
 
Jaarlijkse beheerskosten
Jaarlijkse beheerskosten
De jaarlijkse beheerskosten voor je contract bedragen 0,15 %.
 
Uitstap-/afkoopkost
Uitstap-/afkoopkost
Het contract kan volledig of gedeeltelijk worden afgekocht. De uitstapkost voor je contract bedraagt 5% van de theoretische waarde van je spaargeld. Dit percentage is degressief gedurende de laatste 5 jaar van je contract.
Taks
Taks
Er is een taks op de premie van 2% verschuldigd. Die taks wordt ingehouden op de gestorte premie(s) op het moment van de betaling.

Er is een taks van 9,25% op de winstdeelname verschuldigd.

Een anticipatieve taks van 10% zal worden ingehouden op het opgebouwde kapitaal op het moment van je 60e verjaardag indien het contract onderschreven werd voor je 55ste of op de 10e verjaardag van het contract indien het contract onderschreven werd vanaf je 55ste .

Bij afkoop zal er een belasting geheven worden van 10% of 33% afhankelijk van de leeftijd van de verzekeringsnemer bij onderschrijving en op het ogenblik van de afkoop.
Wil je investeren in  langetermijnsparen?

Wil je investeren in langetermijnsparen?

Ben je geïnteresseerd in onze langetermijnspaarformule? Heb je vragen?

Maak een afspraak in een gespecialiseerd Ethias-kantoor voor een ontmoeting met onze experts in spaarverzekeringen. Zij zullen al je vragen beantwoorden en samen met jou je polis opstellen.

In overeenstemming met de wet betreffende de verzekeringen is een geschiktheidstest vereist om jouw beleggersprofiel te bepalen en jou het best mogelijke beleggingsadvies te geven. 

Wettelijke informatie

De verzekering Fiscal Savings Long Term van Ethias (Levensverzekering met gegarandeerd rendement (tak 21)) is een contract van bepaalde duur onderworpen aan het Belgisch recht. De einddatum van je contract wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden.

Iedere beslissing om een verzekering Fiscal Savings Long Term van Ethias af te sluiten moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen in de informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren. 

* Aanbod verlengd: geldig vanaf 17/05/2024 tot en met 30/09/2024. Er zullen geen instapkosten worden ingehouden op nieuwe contracten Fiscal Savings Long Term en op elke storting ontvangen in bestaande contracten Fiscal Savings Long Term tijdens deze periode.

Heb je een klacht, dan kan je je wenden tot Ethias, Prins- Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien je langs die weg geen oplossing vindt, kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, fax 02 547 49 75.

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik. BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.