Asssurance Monitor

Monitorverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

De BA van monitoren en animatoren, in dienstverband of als zelfstandige

Monitorverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Voor wie is onze Monitorverzekering BA bedoeld?

Deze verzekering is een dekking burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voor elke persoon die een activiteit van monitor of animator uitoefent, ongeacht het type: vakantiekampen, speelpleinen, sporten (bijv. voetbal, skiën, bergbeklimmen, enz.)

Wat dekt deze verzekering voor monitoren en animatoren?

De Monitorverzekering BA dekt materiële en lichamelijke schade die je als monitor of animator kunt toebrengen aan derden onder jouw toezicht in het kader van je functie, ongeacht of je de directe veroorzaker bent van de schade of dat dit het gevolg is van een gebrek aan toezicht, binnen de EU.
Dommages corporels
Lichamelijke schade
Dégâts matériels
Materiële schade
En Europe
In Europa

Tot welk bedrag komt Ethias tussen?

De maximale terugbetaling wordt bepaald door de aard van schade: 
  Maximaal verzekerd bedrag Vrijstelling
Burgerlijke aansprakelijkheid
Lichamelijk letsel
€ 2.478.935,25 per slachtoffer € 0
Burgerlijke aansprakelijkheid
Materiële schade
€ 247.893,52 per schadegeval € 0
Rechtsbijstand (optioneel) € 12.394,67 € 0

Wat dekt deze verzekering niet?

  • schade veroorzaakt aan kledingstukken en het breken van brillen, ruiten en spiegels
  • schade met opzet of door een zware fout
  • schade die rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen
  • schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het bezit van springstoffen of vuurwapens

Een optie om je Monitorverzekering BA compleet te maken

Deze optie is aanvullend. Je bent dus niet verplicht deze te nemen.
Onze suggestie :
Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

 

Wens je beroep te doen op je Monitorverzekering?

Wens je beroep te doen op je Monitorverzekering?

Geef je schade aan, we nemen snel contact met je op.

Onderschrijf nu eenvoudig

Online
Online
Bereken je verzekeringspremie en sluit je polis online af
Telefonisch
Telefonisch
Maandag-vrijdag: 8 u. – 20 u.
Zaterdag: 8.30 u. – 12.30 u
Via videogesprek
Via videogesprek
Spreek een van onze adviseurs van bij jou thuis via videoconferentie
In een kantoor
In een kantoor
Maak een afspraak in een van onze 37 kantoren.

Wettelijke informatie

De de Ethias BA Monitor Verzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

Iedere beslissing tot het afsluiten van de Monitorverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden BA Monitor Verzekering en Infofiche BA Monitor Verzekering. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.