Bescherming van de persoonsgegevens

Ethias nv, als verwerkingsverantwoordelijke, verzamelt je naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres om je te informeren over de oprichting binnen de Ethias-groep van de vennootschap Ethias Lease* en over de lancering van haar autoleasingactiviteiten en om al je informatieverzoeken te beheren.

De juridische grond voor de verwerking is je toestemming. Je kan deze te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de geldig gegeven toestemming vóór de intrekking ervan.

Ethias bewaart je persoonsgegevens enkel zolang ze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Nadat alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard blijven zolang je je niet uitschrijft via de uitschrijflink in de nieuwsbrieven.

Als je geen toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van deze nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens tot maximum 6 maanden na de laatste e-mailuitwisseling met Ethias nv bewaard.

In het kader van de bovenvermelde doeleinden, en tot de oprichting van Ethias Lease, kunnen je persoonsgegevens worden meegedeeld aan:

  • medewerkers van Ethias
  • onze onderaannemers, met name onze IT-dienstverleners (NRB, Afélio ...)

Zodra Ethias Lease is opgezet, zullen je persoonlijke gegevens ook toegankelijk zijn voor de medewerkers van Santander, experts in operationele autoleasing.

Je kunt inzage krijgen in je persoonsgegevens en ze laten verbeteren door een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een fotokopie van de voor- en achterkant van je identiteitskaart, te versturen naar:

Ethias nv
Data Protection Officer
Rue des Croisiers, 24
4000 Liège
DPO@ethias.be
 

In sommige zeer specifieke gevallen biedt de GDPR-verordening je de mogelijkheid om een beperking van de verwerking te vragen, een kopie van je gegevens te krijgen (recht op overdraagbaarheid) en de wissing ervan te vragen. Het recht om gegevens te wissen is echter niet absoluut
 

Iedere klacht kan tot slot worden gericht aan:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
B1000 Brussel
commission@privacycommission.be
Tel.: +32 2 274 48 00
Internetsite: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be