24 zekerheden van Ethias
De 24 zekerheden van Ethias
Ook in 2024 zijn we zeker van ons stuk om er te zijn voor alle Belgen. Omdat we al meer dan 100 jaar geloven dat je een samenleving vormgeeft met elkaar. Check hier zeker al onze 24 zekerheden.
24 zekerheden van Ethias
We zijn er voor lokale overheden met ervaring en nieuwe oplossingen.
#14
Lokale besturen
We zijn er ook om diegenen te beschermen die burgers beschermen.
De publieke sector staat al meer dan 100 jaar centraal in onze activiteiten en in alles wat we denken en doen. Want er zijn voor lokale gemeenschappen betekent dat we hen helpen om er te zijn voor de burgers.
We zijn er bijvoorbeeld voor de honderden steden en gemeenten die vertrouwen op ons unieke netwerk van altijd beschikbare inspecteurs. De tweehonderdtal politie- en hulpverleningszones die dag en nacht op ons rekenen. De honderden werkgevers die een beroep doen op onze experts om hen te helpen bij het voorkomen van arbeidsongevallen. De OCMW's en vzw's die op onze steun kunnen rekenen via onder meer de Ethias Youth Solidarity Awards. De medische sector, die we actief bijstaan als ze het hoofd moet bieden aan uitdagingen. En de instanties waarmee we nauw samenwerken wanneer een ramp ons land plots treft.
We zijn er om te investeren in groene energie.
#18
Groene Energie
We zijn er om te investeren in
groene energie.
Duurzame energie (windmolenparken, biomassa en zonne-energie) speelt een cruciale rol bij de aanpak van klimaat- en maatschappelijke bekommernissen.
Bij Ethias erkennen we het belang van deze sector en investeren we actief in duurzame energie. Ethias heeft tevens deelnames in de energiesector (Vlaamse Energie Holding en Socofe), een essentiële industrie voor het welzijn van onze samenleving. Vanaf 2022 hebben we onze inzet voor de energietransformatie verder versterkt door deelnemingen in G4Y, Fluxys, Epico II -Wind, en Epico II.
We zijn er voor de huidige én toekomstige bewoners van onze planeet.
#06
Klimaat
We zijn er voor de huidige én toekomstige bewoners van onze planeet.
We zijn er voor onze kinderen. En voor de kinderen van onze kinderen. Daarom dragen we zorg voor de aarde voorop met ons doel om klimaatneutraal te zijn tegen 2030. Dit willen we bereiken door onder andere duurzame gebouwen te voorzien, een groen wagenpark uit te bouwen en onze voetafdruk voortdurend te verlagen, zowel digitaal als op vlak van CO2.
We zijn er als belangrijke Belgische werkgever, gewoon om de hoek
#24
Jobs
We zijn er als belangrijke Belgische werkgever, gewoon om de hoek
We zijn een solide Belgische onderneming. Dat maakt van ons ook een betrouwbare werkgever. Daarenboven zijn we een werkgever dicht bij huis, met hoofdkantoren in Luik en Hasselt en regionale kantoren over het hele land. Dat resulteert in minder verplaatsingen, minder files en meer verplaatsingen met de fiets.
We zijn er wanneer de natuur te sterk is.
#22
Rampenbestrijding
We zijn er wanneer de natuur te sterk is.
We zijn er om te helpen wanneer natuurrampen buitengewoon krachtig of verwoestend zijn. Als verzekeraar is het onze rol om ondersteuning, bescherming en compensaties te bieden in dergelijke uitdagende omstandigheden.
Maar in tijden van hoge nood en natuurlijke ontberingen, willen wij veel meer zijn dan enkel verzekeraar. Dan zijn we mensen die zo goed mogelijk willen helpen. Zoals bij de recente natuurcrisissen, komen we ter plaatse, zoeken we mee naar onderdak en herstellers, versnellen we procedures en delen we maaltijden uit. We willen er zijn om je te beschermen, op de best mogelijke manier. En met ons Flood Prevention Plan blijven we de publieke sector ondersteunen ten aanzien van de nieuwe uitdagingen.
We zijn er enkel voor onze 11.697.557 stakeholders.
#17
Maatschappij
We zijn er enkel voor onze 11.697.557 stakeholders.
Bij Ethias gaan we voor het welzijn van ons allemaal, en niet voor het geluk van slechts enkelen. Al meer dan 100 jaar geloven we dat je een samenleving enkel samen kan vormgeven. Daarom zetten we onze schouders onder initiatieven die ons allemaal sterker maken. Dus ook in 2024 zullen we er zeker zijn voor alle 11.697.557 Belgen.