De preventie : een uitdaging voor u ?

Een prioriteit voor ons!

De bescherming van de gezondheid en de lichamelijke integriteit van personen en het behoud van de goederen van cliënten is voor Ethias het eerste te bereiken doel. Om dit doel te bereiken start Ethias verschillende acties in preventie : advies, tools, toepassingen maar eveneens een persoonlijke begeleiding door preventie-experten in verschillende domeinen gaande van de bescherming van personen (arbeidsongevallen, welzijn op het werk, schoolongevallen) tot de bescherming van goederen en diensten (auto, diefstal, brand, overstromingen,…) alsook tot de bescherming van informatie (cyberrisk).

 

Elke werkgever is verplicht een preventiepolitiek op te stellen en uit te voeren inzake het welzijn op het werk met het oog op het behoud van de lichamelijke en morele integriteit van zijn medewerkers. Hij moet een dynamisch systeem ontwikkelen van risicobeheer.

 

Zijn preventiepolitiek optimaliseren betekent natuurlijk het voorkomen van menselijk leed en schade aan goederen maar er is meer. Een geëngageerde preventiepolitiek leiden is ook het verbeteren van zijn organisatie en de kwaliteit van diensten en geleverde producten. Voorkomen en reageren, dat is ook zich beschermen tegen de zware last van de morele verantwoordelijkheid  in geval van een zwaar ongeluk.

 

Voor Ethias betekent verzekeren niet enkelvergoeden in geval van een ongeluk. Het risicobeheer bevindt zich overal: Ethias zal een bondgenoot zijn in al uw preventie-initiatieven.

De diensten in preventie:

Ethias stelt verschillende preventiediensten ter beschikking van haar klanten.

 

Ontdek wat Ethias verwezenlijkt in de verschillende domeinen :

U zal op deze presentatiepagina’s een aantal documenten terugvinden (analyse- en studiefiches, informatiefiche, enz.) die u kunnen helpen voor het opstellen van uw preventieacties.

Actu preventie

U kan alle artikels, video’s, tips van de maand en alle actualiteiten betreffende preventie terugvinden op de nieuwe Ethias blog.

 

In samenwerking met   , bieden wij u gespecialiseerde raadvingen en analyses aan die opgesteld werden door professionals (politie, brandweerlieden, criminologen, psychologen, juristen, ...).

Ethias Prevention REPORTER

De Ethias Prevention Reporter is een applicatie die digitale bijstand verleent bij het rapporteren ter verbetering van de preventie.

Ontdek het hier.