Een vraag?

Hospitalisatieverzekeringen:
HospiFlex en Ambulante Medische Zorgen

Waarom kiezen voor Ethias?
 • U biedt uw medewerkers een uitgebreide dekking die aangepast is aan hun behoeften
 • Geen medische formaliteiten bij de aansluiting (geen vragenlijst of onderzoek)
 • U kiest voor een toonaangevende partner op de markt van de collectieve hospitalisatieverzekeringen die meer dan 800.000 begunstigden verzekert.

   

Etre client chez Ethias

De HospiFlex verzekering

Hospiflex is een flexibele hospitalisatieverzekering die afgestemd kan worden op de behoeften van uw medewerkers en op het budget van uw organisatie. U kunt kiezen uit verschillende waarborgen om uw personeel een oplossing op maat te bieden.

Waarborgen

De verzekering HospiFlex dekt

 • De medische kosten verbonden aan een ziekenhuisopname (dagopname of opname met overnachting) bij een ongeval, ziekte, zwangerschap of bevalling (kosten waarvoor een wettelijke tegemoetkoming is voorzien door de mutualiteit) – dekking naar keuze:

  • onbeperkt, of 300 % - 200 % - 100 %
  • formule “eenpersoonskamer”
  • formule “gemeenschappelijke of tweepersoonskamer”

   

  Een door het RIZIV erkende thuishospitalisatie (TH) wordt gelijkgesteld met een ziekenhuisopname.

 • De kosten voor vervoer naar het ziekenhuis (inclusief vervoer per helikopter);

   

 • De medische kosten die in verband staan met de ziekenhuisopname en die worden gemaakt in de maanden voor en na de opname in het ziekenhuis (geneesmiddelen, medische prestaties, fysiotherapie, homeopathische behandelingen, chiropractie, osteopathie en acupunctuur, de erkende apps op mHealthBelgium…). De periodes voor en na de hospitalisatie zijn aanpasbaar (1, 2, 3 maanden ervoor, 3, 6 maanden erna).
 • Bepaalde kosten waarvoor er geen wettelijke tegemoetkoming van het ziekenfonds is (geneesmiddelen, endoprothese zoals een stent, heupprothese…)
 • Ambulante behandelingskosten in geval van een van de 40 ernstige ziekten zoals kanker, leukemie, AIDS, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, infectieziekten als gevolg van coronavirus… en dit zonder tijdsbeperking en zonder dat hospitalisatie nodig is.
 • De kosten van palliatieve thuiszorg.
 • De medische kosten met betrekking tot de staaroperatie uitgevoerd in een oogartsenpraktijk.
 • De kosten voor de ziekenhuisopname met het oog op een medisch begeleide voortplantingsbehandeling (MBV).
 • De kosten van de ziekenhuisopname voor de preventieve verwijdering van een orgaan wegens het bestaan van een genetische mutatie die een verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker met zich meebrengt en de kosten voor een borstreconstructie na een preventieve borstamputatie.
 • Facultatieve waarborgen
 • Bijstand: bijstand buiten België (voorschot van medische kosten, opsturen van geneesmiddelen en materiaal, doctor on call...) en in België (psychologische bijstand, aanvullend medisch advies...).
 • Ethias Servi+: aanbod van niet-medische diensten (huishoudhulp, tuinhulp...) na een ziekenhuisopname die rechtstreeks verband houden met een van de ernstige ziekten die in het contract zijn opgenomen.

Wat wordt niet terugbetaald?

De verzekering HospiFlex dekt niet

Ethias hanteert de uitsluitingen die gebruikelijk zijn in de verzekeringssector. Bijvoorbeeld de prestaties die voortvloeien uit:

 • esthetische of verjongingsbehandelingen;
 • ongevallen van de verzekerde in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of onder invloed van drugs, narcotica of verdovende middelen gebruikt zonder medisch voorschrift;
 • ziekten die (deels) te wijten zijn aan alcoholisme, verslaving of het overmatig gebruik van geneesmiddelen;
 • ontwenning als gevolg van het gebruik van alcohol, drugs, verdovende middelen of iedere andere stof waaraan verslaving optreedt;
 • de beoefening van een sport of activiteit op een niet-toegelaten plaats;
 • sterilisatie en contraceptieve behandelingen;
 • een schadegeval dat met opzet door de verzekerde veroorzaakt is, de deelname van de verzekerde aan misdaden en misdrijven en aan weddenschappen of uitdagingen;
 • zelfverminking of een poging tot zelfdoding;
 • behandelingen in kuuroorden;
 • de professionele beoefening van om het even welke sport;
 • een oorlogsfeit (deze uitsluiting is niet van toepassing in geval van een conflict dat uitbreekt tijdens het verblijf van de verzekerde in het buitenland, indien de verzekerde niet actief aan de vijandelijkheden heeft deelgenomen);
 • burgerlijke onlusten of oproer, tenzij de verzekerde er niet actief aan heeft deelgenomen of als hij zich in staat van wettige zelfverdediging bevond;

Wachttermijn

Wachttermijn

Er is geen wachttermijn voor de verzekerden:

 • die automatisch aangesloten zijn;
 • waarvan de aansluiting facultatief is en bevestigd wordt binnen 2 maanden na de datum waarop het recht tot aansluiting verworven is.Voor de facultatieve verzekerden waarvan de aansluiting op deze polis niet bevestigd wordt binnen de twee maanden nadat het recht op aansluiting zich opent, treedt de aansluiting in werking op de eerste dag van de 10e maand volgend op de maand waarin de aansluitingsaanvraag wordt bevestigd.

Verzekerde

Wie kan verzekerd worden?

 • Personeelsleden
 • Gehuwde of samenwonende partners
 • Kinderen ten laste
 • Er zijn verschillende manieren van aansluiting (verplichte aansluiting voor de gehele verzekerde populatie, eventueel facultatief voor de gezinsleden, mogelijkheid tot facultatieve aansluiting voor iedereen...).

Etre client chez Ethias

Meer info? Een offerte aanvragen?

Vraag gratis een offerte of de algemene voorwaarden door een mail te sturen naar:

 

Lees aandachtig de infofiche en de algemene voorwaarden voordat u de verzekering HospiFlex afsluit.

 

De verzekering HospiFlex is een hospitalisatieverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Het is een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Bent u niet tevreden? Dan kunt u een brief sturen naar Ethias, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik of mailen naar klachtenbeheer@ethias.be. Bij betwisting kunt u een klachtenbrief sturen naar de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.